Top Local Places

Raufoss videregående skole

Prøvenveien 71, Raufoss, Norway
High School

Description

ad

Offisiell facebookside for Raufoss videregående skole  ---   Hjemmeside: http://www.raufoss.vgs.no/ Raufoss videregående skole ble bygget i 1980, for å forsyne det lokale næringsliv med kvalifisert arbeidskraft.

Skolen har i dag ca 500 elever. Skolens programområder er i hovedsak et resultat av det lokale næringsliv og øvrig aktivitet i nærmiljøet. De industrielle fagene er opprettet for å tilfredstille det lokale næringslivet og ikke minst Raufoss industripark, som er en av skolens mange gode samarbeidspartnere.

Skolen forsyner også lokalsamfunnet med lærlinger innen elektrofag, restaurant- og matfag, barne- og ungdomsarbeiderfag og ambulansefag.

Tekniske allmennfag er en satsning for å inspirere til høyere utdanning innen mekaniske fag.

Vårt verdigrunnlag: Respekt, Inkludering, Kunnskap, Trivsel.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

facebook.com

facebook.com

Søkere til videregående skole 2018-2019.

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

Prosjekt bålpanne på 2INT

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

Quiz