Top Local Places

Meråker kommune

Meråker, Meråker, Norway
Local business

Description

ad

Meråker kommune

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Toppen av frihet - Meråker kommune

Kulturmidler 2016 Meråker kommune deler ut støtte til lag og foreninger i form av kulturmidler. Alle lag og foreninger i Meråker oppfordres til å søke innen søknadsfristen 15. mars. Søknad skal sendes elektronisk via skjema på www.meraker.kommune.no Vedlegg til søknaden: • revidert årsregnskap for foregående år (2015) • årsmelding for foregående år (2015) • budsjett for inneværende år (2016) FRIST: 15. mars 2016 Ta gjerne kontakt for mer informasjon. 91726723 / frode.aune@meraker.kommune.no Meråker kommune kulturadministrasjonen

facebook.com

Kulturprisen 2016 Meråker kommune deler årlig ut Meråker kommunes kulturpris. Alle har anledning til å fremme forslag til kandidater. Forslag til kandidater sendes skriftlig med begrunnelse til: Post: Meråker kommune, SSOK, 7530 Meråker E-post: postmottak@meraker.kommune.no FRIST: 15. mars 2016 Ta gjerne kontakt for mer informasjon. 91726723 / frode.aune@meraker.kommune.no Meråker kommune Kulturadministrasjonen

facebook.com

Teater: FYSIKERNE Tid: 17. mars kl 19:00 Sted: Meråker samfunnshus FYSIKERNE av Friedrich Dürrenmatt Nord-Trøndelag Teater topper vårens program med en absurd komedie. Bli med på en absurd reise til en lukket nerveklinikk i Sveits. Einstein, Newton og Möbius har allerede sjekket inn. Hva foregår egentlig på den lille, falleferdige nerveklinikken oppe i fjellene? Politiinspektør Richard Voss er tilbake for å etterforske det andre mordet på tre måneder – også denne gangen er en sykesøster blitt kvalt. Hvordan har det seg at både Albert Einstein og Sir Isac Newton er innlagt som pasienter der? Og hvor frisk er overlegen ved klinikken, den pukkelryggede Dr.frk. Mathilde von Zahnd. Fysikerne er skrevet av sveitsiske Friedrich Dürrenmatt, og har siden utgivelsen i 1962 gått sin seiersgang over hele verden. Som enhver god, klassisk komedie, ligger det en åre av alvor under overflaten. Forestillingen handler dypest sett om de etiske dilemmaene ny vitenskap fører med seg og erkjennelsen av at banebrytende teknologi også kan volde irreversible skader på mennesker og verden. Med: Jorunn Kjellsby, Siri Schnell Juvik, Tore B. Granås, Ole Christian Gullvåg, Lars Jacobsen og Daniel Karlsson Billetter kjøpes her: http://www.nordtrondelagteater.no/index.php?option=com_content&view=article&id=167:rt-api-productions-5411&catid=2&Itemid=153#page=kjopbillet Ta gjerne kontakt for mer informasjon om forestillingen. Informasjon: Frode Aune 91726723

facebook.com

PÅRØRENDE/BESØKENE TIL VÅRE BEBOERE VED MERÅKER BOFELLESSKAP. Meråker bofellesskap/trygdebolig har for tiden en krevende situasjon med smittsom omgangssyke. Den er i utgangspunktet ikke farlig for folk flest, men vi gjør det vi kan for å spare beboerne for denne belastningen. I tillegg til omfattende interne tiltak velger vi nå å anmode pårørende og andre besøkende om ikke å komme på besøk en periode - anslagsvis fram til og med tirsdag 23/2-16. Meråker kommune ber om forståelse for dette smitteverntiltaket. Ved eventuelle spørsmål kan leder i hjemmetjenesten Ragnhild Stavå kontaktes på telefon 47462882

facebook.com

Husk UKM på samfunnshuset, torsdag 18.februar. Klokken 18.00 Det er 175 påmeldte deltakere i år. Barn gratis inngang.

facebook.com

Photos from Meråker kommune's post

Fin feiring av Samefolkets dag på biblioteket.

Photos from Meråker kommune's post
facebook.com

Photos from Meråker kommune's post

Feiring av samefolkets dag. "Dagen før dagen " på Egga barnehage.

Photos from Meråker kommune's post
facebook.com

Meråker Bygdekino

Nye muligheter for å benytte bygdekinoens gode tilbud i morgen, tirsdag. Løp & se.

facebook.com

Samefolkets dag-endring av program Meråker kommune ønsker alle velkommen til markering av Samefolkets dag ved Meråker bibliotek og Egga barnehage. Tid: 6. Februar kl 16:00 – 18:00 Sted: Meråker bibliotek Program: Tale ved Kari Anita Furunes, sosialt samvær og aktiviteter for barna. Servering: Kveldsmat, kaffe og kake Markering dagen før dagen: Tid: 5. Februar kl 10:30 – 12:00 Sted: Utearealet ved Egga barnehage Program: -Tale ved ordfører, Kari Anita Furunes -Barna fra Tollmoen og Egga barnehage deltar i markeringen. De vil vise publikum hvordan barnehagene arbeider med samiske aktiviteter. Servering: Bålkaffe Alle er hjertelig velkommen på begge arrangmentene! Ønsker du å bidra frivillig i markeringene kan du ta kontakt med frode.aune@meraker.kommune.no / 91726723. Meråker kommune

facebook.com

Vannet i Kopperå vil bli avstengt i perioder i dag, p.g.a. vannlekasjesøk.

facebook.com

Lov om hundehold (hundeloven) - Lovdata

Oppfordring til hundeeiere Kommunen har fått meldinger om hunder som jager både tamrein og hjortevilt utenom jakttiden, dette er i strid med Lov om hundehold. Hundeeiere kan være uheldig å miste kontroll på hund/den rømmer, men kommunen ønsker allikevel å minne om: At det i henhold til Lov om hundehold (LOV-2003-07-04-74), er alminnelige regler om sikring av hund. Vilkår for å la hund være løs. Ved å lese kapittel 2. Sikring av hund, og kapitel 3. Løse hunder, i hundeloven kan hundeeiere raskt sette seg inn i lovverket som regulerer vilkårene for å ha hund løs eller ikke (se link under). Om vinteren er både tamrein og viltet inne i en marginal periode både med opptak av næring og forflytning. Jo mer snø og kulde til mindre unødvendig forstyrrelse tåler de. Vi håper hundeeier tar denne oppfordringen, slik at vi i størst mulig grad kan unngå uheldige episoder framover. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74?q=hundeloven

facebook.com

Samefolkets dag, dagen før dagen: Tid: 5. Februar kl 10:30 – 12:00 Sted: Utearealet ved Egga barnehage Program dagen før dagen: -Tale ved ordfører, Kari Anita Furunes -Barna fra Tollmoen og Egga barnehage deltar i markeringen. De vil vise publikum hvordan barnehagene arbeider med samiske aktiviteter. Enkel servering: Bålkaffe Alle er hjertelig velkomne! Meråker kommune

facebook.com

PICTURES BY OTHER USERS ON INSTAGRAM

haakon230504

Hæmma IPhone4

@haakon230504, instagram.com

haakon230504

Snart begynner han å gå😊👍🏼

@haakon230504, instagram.com

haakon230504

😊👍🏼

@haakon230504, instagram.com

haakon230504mamma

#mamma 😄

mamma
@haakon230504, instagram.com

haakon230504

@haakon230504, instagram.com

haakon230504scary

#scary

scary
@haakon230504, instagram.com

haakon230504

@haakon230504, instagram.com

haakon230504godtmedpannekaker

#godtmedpannekaker

godtmedpannekaker
@haakon230504, instagram.com

haakon230504grandiosa

#grandiosa

grandiosa
@haakon230504, instagram.com

haakon230504

Edvard👍🏼

@haakon230504, instagram.com

haakon230504

Litt bedre utsikt her enn i vaskerigrenda

@haakon230504, instagram.com

haakon230504

Klippa håret

@haakon230504, instagram.com

haakon230504lillebror

#lillebror

lillebror
@haakon230504, instagram.com

haakon230504lasagne

#lasagne

lasagne
@haakon230504, instagram.com

haakon230504mycat

#mycat

mycat
@haakon230504, instagram.com

Quiz