Top Local Places

Thamshavnbanen

Torfinn Bjørnaas plass 2, Løkken Verk, Norway
History Museum

Description

ad

Verdens eldste vekselstrømsdrevne jernbane.  Norges første elektriske jernbane. Thamshavnbanen ble bygd for å frakte malm fra gruvene på Løkken Verk som produserte kobberholdig svovelkis. I 1908, da den ble åpnet, var den Norges første elektriske jernbane.  I dag er Thamshavnbanen verdens eldste jernbane drevet på vekselstrøm. Thamshavnbanen hadde passasjertransport fra starten, og fram til 1963 rullet passasjertogene. Deretter overtok bussene. l 1974 ble produksjonen i gruvene på Løkken Verk lagt om, og dermed sluttet også kistogene å gå.

l 1982 begynte en ny epoke i banens historie. Thamshavnbanens Venner ble stiftet for å restaurere banen og det rullende materiellet. Året etter, på dagen 75 år etter åpningen, rullet det første museumstoget. I dag kan du reise med toget mellom Løkken Verk og Bårdshaug i nøyaktig de samme vognene som i 1908.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Photos from Thamshavnbanen's post

Da er det bare ei uke til de første passasjertogene begynner å rulle på Thamshavnbanen. Vi holder fremdeles på med vedlikehold av spor og kontaktledning og det kan ventes arbeidstog langs sporet i neste uke. For egen og andres sikkerhet, vær varsom når dere er i nærheten av sporet både gående, syklende og i bil.

Photos from Thamshavnbanen's post
facebook.com

Orkla Industrimuseum

Orkla Industrimuseum
facebook.com

Timeline Photos

Temakveld på Informasjonssenteret

Timeline Photos
facebook.com

Løkkenvandring for store og små

Løkkenvandring for store og små
facebook.com

Thamshavnbanen 2016

facebook.com

facebook.com

Nils

facebook.com

Ohma Electra - Gløshaugens skinnende stolthet! | Teknologi for en bedre verden

Thamshavnbanens bybane :) drives av entusiastisk gjeng studenter

facebook.com

Cover Photos

Fotograf Stine Aasløkk

Cover Photos
facebook.com

AquaVIT nr. 3 - 2016

facebook.com

Fotograf Stine Aasløkk

Fotograf Stine Aasløkk
facebook.com

Krøderbanen

Krøderbanen
facebook.com

Quiz

NEAR Thamshavnbanen