Top Local Places

Kimen til vekst

, Hemsedal, Norway
Finance Company

Description

ad

Arbeider for verdiskaping i Hallingdal og Valdres, gjennom aktiv eierskap.
http://www.Kimentilvekst.no Kimen til vekst er en selvstendig stiftelse opprettet av Sparebank 1 Hallingdal Valdres. Vårt formål er å bidra til økt verdiskaping i Hallingdal og Valdres.

- Stiftelsens er en alminnelig stiftelse i henhold til stiftelseslovens §§ 4.
- Stiftelsens formål er å bidra til økt verdiskapning i Hallingdal og Valdres gjennom nærings- og utviklingstiltak.
- Stiftelsen kan gå inn som første eksterne investor i et selskap eller komme inn som ny investor i forbindelse med aksjeemisjon.
- Stiftelsen kan koordinere investeringene med andre investorer gjennom lukkede fond / eget as hvor dette fondet / as'et foretar investeringen.
- Sammen med SpareBank 1 Hallingdal Valdres har stiftelsen tilgang til erfarne saksbehandlere, nettverk i finanssektoren, offentlige innovasjonsmiljøer og lokale næringsparker som kan tilføre selskapene hvor vi investerer unike bidrag.
- Stiftelsen skal over tid bygge opp en portefølje med selskaper eller fond hvor vi har eierinteresser.
- Stiftelsen skal bygge tette nettverk til ulike investeringsmiljøer for å kunne reise større investeringsbeløp i ulike prosjekter.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Kimen til vekst

Kimen til vekst
facebook.com

Quiz

NEAR Kimen til vekst