Top Local Places

Aune Baptistmenighet

, Harstad, Norway
Church/religious organization
advertisement

Description

ad

Menigheten stiftet i 1887. Driver sin virksomhet i bygda Aune helt nord på Hinnøya. Tilhører det Norske Baptistsamfunn. Denne siden skal forsøke å presentere menighetens liv og virke slik den framstår i dag.
Aune Baptistmenighet ble stiftet i 1887 etter 30 år som frimenighet. Menigheten ble således med i Det Norske Baptistsamfunn. Menighetens lange historie strekker seg tilbake til 1857.  Tre personer fra menigheten har utdannet seg til pastor siden 1857. Menigheten har hatt stor betydning for bygdelivet. Den har vært arrangert 17. mai fester og  julefester. Menighetens uttrykk har vært gudstjenester, søndagsskole, junior og ungdomsklubb. Kvinneforeningen har også vært sentral i menighetens virke. Menigheten har hatt og har et sosialt engasjement. Den har stort hjerte for misjonen.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Bibeldagen ! Idag markerte vi bibeldagen hvor fokus var å samle inn penger til bibler i Ukraina. Vi fikk se en fin bildepresentasjon m/kommentarer. Åge Sæle hadde andakt om Guds ords betydning i hverdag og samfunnsliv. Frank Einar Hansen spilte piano/orgel og ledet samling. Så var det jo også hyggelig med kirkekaffe etter gudstjenesten. Alle innsamlete midler går til spredning av Bibler i Ukraina ! Takk til alle som kommer på våre samlinger :)

facebook.com

Recommended Before and After transformation