Top Local Places

Husmannsplassen Kjelvik

, Engan, Norway
Museum/art gallery

Description

ad

Husmannsplassen Kjelvik er et museum drevet av Nordlandsmuseet. Åpent i sesong juni-august og ellers på bestilling. Husmannsplassen Kjelvik er et lite gårdsbruk med røtter helt tilbake til 1700-tallet. Med unntak av restaureringsarbeid, står de gamle husene på samme måte som de gjorde da folkene bodde her. Inventaret og hjelpemidlene er de samme. Her har tiden så å si stått stille siden den siste beboeren, Hans, gikk bort i 1967. Husmannsplassen Kjelvik er i dag eid av Sørfold Lokalhistorielag, og Nordlandsmuseet holder åpent for publikum. Området er et fredet samisk kulturminne, og har også fått statusen Utvalgt Kulturlandskap som en representant for kulturlandskap i jordbruket med svært store både biologiske og kulturhistoriske verdier. Sommersesong fra midten av juni til midten av august - ellers åpent på bestilling.

CONTACT

Quiz

NEAR Husmannsplassen Kjelvik