Top Local Places

Halden Taxi

Isebakkeveien 44, Halden, Norway
Transport/freight

Description

ad

Halden Taxi AS tilbyr bekvemme, trygge og tidseffektive taxireiser med omtanke, i profilerte personbiler og minibusser til Haldenserne og deres gjester. Forretningsidé:

Halden Taxi AS skal, gjennom fornøyde kunder og medarbeidere, tilby bransjens beste lønnsomhet for tilsluttede drosjeeiere.

Visjon:

Halden Taxi AS skal være ett sterkt positivt innslag i Østfolds peneste by og som en selvfølgelig del av byens infrastruktur medvirke til byens utvikling.

Halden Taxi AS skal virke for et trygt samfunn og ha en høy anseelse hos kunder, samarbeidspartnere, medarbeidere og i allmennheten.

Halden Taxi AS skal velge løsninger som i minst mulig grad forurenser det ytre miljø.


Målsetning:

Halden Taxi AS skal, gjennom fornøyde kunder og medarbeidere, tilby bransjens beste lønnsomhet for tilsluttede drosjeeiere.


Facebook:

Halden Taxi as kan slette urelevante innlegg på vår Facebook side uten varsel, Også reklame som ikke er avtalt vil bli slettet.
Har du spørsmål kan du sende oss en mail på taxi@haldentaxi.no

Vi prøver også og besvare innlegg så fort vi kan, og da helst i vår kontortid.

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Timeline Photos

Knut Nærum ble den fornøyde vinner av en flott koffert fra Halden Taxi i dag. Knut Nærum er æresmedlem av Kvik Halden fotballklubb sin supporterklubb "Fortet", og vant kofferten på et arrangement nå i dag. Så heretter vil vi ikke bare se han i Kvik drakt men også med koffert fra Halden Taxi. Gøy!

Timeline Photos
facebook.com

Halden Taxi | Reiserådet

Hyggelig å få gode tilbakemeldinger av kunder. http://reiserådet.no/transport/drosje-1/halden-taxi/

facebook.com

HAXI SJÅFØRER FRIFUNNET. Hva betyr det? For å forklare dette som vi synes er trist og uheldig vil vi prøve og informere på best mulig måte. Dette er første ledd i loven om yrkestransport § 4: Den som mot vederlag vil drive nasjonal eller internasjonal persontransport med motorvogn, må ha løyve. Dette var den opprinnelige lovteksten. Men politiet hadde problem når de skulle ta pirater. Ordet drive, betød at politiet måtte ta samme pirater flere ganger, for at de skulle komme under «drive» begrepet. Derfor ble loven gjort om til følgende: Den som mot vederlag vil drive nasjonal eller internasjonal persontransport med motorvogn, må ha løyve. Det same gjeld den som utfører persontransport mot vederlag på liknande måte som drosje når tilbod om transport vert retta til ålmenta på offentleg plass. I og med at Haxi sjåførene bare var tatt en gang, valgte politiet å ta ut tiltale på 2. ledd, som er dette med "offentligt plass". I forarbeidene til denne lovteksten ble «offentlig plass» definert som vei, gate, torg osv. Nettopp for å ta piratene som praiet drosjekunder på gaten. Dessverre var ikke app oppfunnet når loven ble laget ( for ca 10 år siden). Dommen sa derfor at en App ikke er definert som en offentlig plass og derfor ble piratene med Haxi frifunnet. Dette er ett utdrag fra dommen i Gulating Lagmannsrett: "Flertallet er ellers enig med tingretten, som har fremholdt at handlingene under dagens system er straffverdige, og at transportoppdrag som formidles på denne måten, er med på å undergrave systemet med drosjeløyver. Formidling av transporttjenester via internett var neppe aktuelt da yrketransportsloven trådte i kraft, men etter flertallets syn er det grunn til å anta at dette hadde blitt regulert dersom lovgiver hadde forutsett den teknologiske utviklingen. Dette gir likevel ikke grunnlag for å tolke loven utvidende og i strid med lovens ordlyd. På strafferettens område kreves det klar lovhjemmel, jf Grunnloven § 96 og EMK art 7 nr 1, og ifølge Rt-2012-313 er det " uansett ikke avgjørende hva lovgiver måtte ha ment, når en eventuell lovgiverintensjon ikke har kommet tydelig til uttrykk i loven." Så selv om det kreves løyve for å drive med persontransport mot vederlag, hadde politiet bare tatt Haxi piraten en gang. Og det ble ikke definert som drive, og det var ikke på «offentlig plass» Alle haxisjåførene hevdet også i retten at de ikke drev med dette, men hadde kjørt en eller to ganger. (Faktisk fortalte de at kun kjørt fordi de ble kontaktet av politimannen via haxi. De mente derfor at politimannen hadde provosert frem det hele, men det tok ikke retten standpunkt til) Så frifinnelsen betyr IKKE at det nå er fritt frem for å DRIVE med persontransport mot vederlag. Man må fortsatt ha løyve. Problemet er at politiet må ta dem mer enn en gang, og det krever mye ressurser. Derfor vli prøve å få endret loven slik at app også kommer under begrepet offentlig plass, slik at politet ikke må bruke store ressurser på å stopp dette. Og for de som tror at vi ønsker å stoppe dette fordi vi er redd for konkurranse, så er det ikke tilfelle. Men persontransport mot vederlag er regulert med en masse pålegg og regler. Ikke for å beskytte taxinæringen, men for å beskytte kunder og sjåfører samt sikre at det offentlige får sine titrengte skattekroner. Og Halden Taxi er ikke redd for konkurranse. Men vi må få konkurrere med like vilkår. Ikke en gang Therese Johaug ville vunnet om hun bare fikk benytte en stav, mens hennes konkurrenter hadde fått bruke to!

facebook.com

Photos from Halden Taxi's post

Daglig leder ved Halden Taxi, Bent Skogli har nå i februar vært ansatt som daglig leder ved vår sentral i 20 år! Vi markerer det i dag med "pølsefest" slik det passer seg for en 20 - åring!

Photos from Halden Taxi's post
facebook.com

Markering på Moss Lufthavn Rygge tirsdag 16. februar kl. 18!

Har du lyst til å delta på markeringen? Halden Taxi ønsker å støtte markeringen med å tilby tur - retur inkludert ventetid for kr 50,- pr pers. (helt uten seteavgift) Ring 69213200 for påmelding. Vi kjører fra Fiskebrygga i Halden klokken 17:00

Markering på Moss Lufthavn Rygge tirsdag 16. februar kl. 18!
facebook.com

Timeline Photos

Den 30.1.16 er det igjen show på kultursalen. Beatles musikk fra 1965. Halden Taxi har to ekstra billetter som vi ønsker å gi til to av våre følgere her på siden. Alt du bør gjøre er å like dette innlegget, skrive en kommentar og tag den du ønsker å ta med deg.

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

DELINGSØKONOMI Dere kan vel ikke ha unngått å høre ordet delingsøkonomi i de siste dager. Hva er egentlig det? Jo, bor du i et hus, og vil leie det ut når du ikke selv bruker det, kan man kalle det delingsøkonomi. Eier du en bil, og vil leie den ut når du ikke selv bruker den, kalles det delingsøkonomi. Eier du en hammer, og leier den ut når du ikke bruker den, kalles det delingsøkonomi. Men dersom du tilbyr noen å male deres hus mot betaling, utfører du en tjeneste. Dette er ikke delingsøkonomi. Har du en bil, og tilbyr deg å kjøre dem fra A til B mot betaling, er dette persontransport mot vederlag, og ikke delingsøkonomi. Allikevel har Uber og haxi klart å bli forherliget av en rekke politikere, under begrepet delingsøkonomi. Dersom persontransport mot vederlag kan regnes som delingsøkonomi, har i så fall Halden Taxi vært forut sin tid. Vi har nemlig drevet med dette i over hundre år! Og for all del, du kan selvsagt bestille en Taxi fra oss via en app! Eneste forskjellen er at vi faktisk betaler skatt, mva og arbeidsgiveravgift når vi transporterer deg. Men kan vi bli forherliget av Norske politikere ved å slutte med det, vil vi selvsagt vurdere det. I 2014 bidro vår lille bedrift med noe over 14 milloner til felleskapet. Sikkert også noe til å lønne samme politikere! Er det noen som skjønner dette?

Timeline Photos
facebook.com

Skattetriks brukt av delingsselskapene kan bli normen | Peter Ringstad

Skattetrikset som gjør at Uber ikke betaler skatt. Og dette synes flere av våre folkevagte på stortinget at er flott, innovativt og nytenkende. Vi vet at Uber har engasjert First House til å påvirke politikere og media i Norge. First House er vel landets dyreste PR byrå, men Uber har jo god råd, ikke minst når de slipper å betale skatt som oss andre. Les og lær. Dette er slik du skal gjøre. Du får en høy stjerne hos mange norske politikere, og du slipper å betale skatt. Her får du både pose og sekk!

facebook.com

UBER POP Dere leser sikker veldig mye om Uber for tiden. Hva er egentlig det? Det er viktig å vite at Uber har to forskjellige tjenester. Det er Uber Black, og Uber Pop. Uber Black tilbyr ekstra flotte biler, og alle biler har løyve for transport av passasjerer mot betaling. Dette er altså en lovlig tjeneste, og det er Uber Black som er medlem av NHO. Uber Pop tilbyr tranport av passasjerer mot vederlag (betaling) via en app. De lar personer med førerkort og bil, bli tilsluttet deres organisasjon. Via Uber Pop sin app kan da personer be om å bli kjørt fra A til B. Betalingen skjer via bankkort direkte til Uber Pop. Personen som utfører transporten får betalingen fra Uber, etter at Uber har tatt 20 % av beløpet. I Norge i dag er det slik at personer som ønsker å utføre transport av personer mot vederlag må gjøre dette med et kjøretøy som har løyve for slik transport. Føreren må ha kjøreseddel fra politiet. Denne sikrer at personen har god helse og god vandel. En taxi må også ha installert et taksameter. Dette viser kunden pris, og gir intektslegitimasjon til myndighetene. Altså gir dette all informasjon som trengs for å skattlegge dette løyvet og denne sjåføren riktig. Persontransport er også mva pliktig. Det er 10 % mva som staten krever i mva. Taksameteret er så viktig, at myndighetene har krevd at dette må sjekkes av justervesenet en gang pr år, slik at det alltid er helt korrekt. Dette koster kr 3.280,- pr kontroll. Det er ca 8500 drosjer i Norge så det er lett å regne ut at det koster faktisk ca 28 mill pr år! Vi kan ramse opp en rekke ting som drosjene er pålagt. Alle er pålagt av myndighetene. Alle er kostnadsdrivende, og gjør selvsagt våre priser høyere. Derfor finner Halden Taxi det veldig underlig når nå enkelte politikere hevder at Uber er nytenkende og innovasjon. Vi sier ikke at ikke lover kan endres. Selvsagt kan man det. Men vi forventer, at inntil lover endres må alle følge dagens lover. Og vi forventer at de politikere som faktisk er lovgivende myndighet, i alle fall mener det, og sier det høyt og tydelig. Vi forventer, at politikere vil gi oss samme regler som de vi skal konkurrere med. Og vi sier igjen, la oss få samme spilleregler, så skal vi være best. Både på kvalitet og pris.

facebook.com

Hva vil Erna fjerne for drosjene i Norge? Jeg registrerer at Erna Solberg mener at Uber og Airbnb er fine greier. Jeg tar som en selvfølge at vår statsminister mener at bedrifter skal ha like konkurransevilkår. Drosjenæringen i Norge har en rekke pålegg. Uber, som hun mener er kommet for å bli, slipper disse. Jeg venter nå spent på hva hun vil fjerne av pålegg for drosjene. Her er noen eksempler på hva hun kan begynne med: Taksameterplikt: Dette gir ikke bare pris til kunden, men der ligger all info om inntekter i drosjen. På denne måten blir alle inntekter oppgitt til beskatning. Et taksameter koster ca 25.000 og montering ca kr 10.000 Justerplikt: Taksameteret blir sjekket og plombert av Justervesenet en gang pr år. Dette igjen for å sikre at alle priser er korrekte, og at alt blir oppgitt til beskating. Dette er en vesentlig kostnad for drosjene hvert år. (ca 27 millioner pr år) Kjøreseddel: Man kan ikke kjøre drosje uten en kjøreseddel. Før denne blir utstedt blir din vandel sjekket, og likeledes din helse. Helsesjekken er vesentlig strengere enn for vanlig førerkort. Dette igjen for å sikre passasjerene. Alkolås: Stortinget har nylig bestemt at alle drosjer i Norge skal utstyres med alkolås. Hvorfor? Jo det hevdes at dette er pga sikkerhet for kunder. Dette blir igjen en vesentlig kostnad for drosjenæringen. En alkolås koster ca kr 10.000,- (8500 drosjer i Norge = 85 millioner ) Dette må også kalibreres en gang pr år. Kjøreplikt: Dagen lovverk sikrer drosje over alt, alltid. Drosjene har kjøreplikt. På dag og natt, kan du få drosje. De er på vakt, gratis. Dette er en helt unik beredskap, som ikke koster samfunnet 5 øre. Du får også en pris, som er bestemt og fast. I Halden er det konkurransetilsynet som bestemmer takstene. Dette slipper Uber. De har ingen kjøreplikt. Kjør når du vil. Og de tar pris akkurat slik de ønsker. På nyttårsaften økte de prisene mange hundre prosent som et eksempel. Bompenger på flyplass: Avinor har nylig vedtatt at drosjer skal betale bompenger for å hente / levere på flyplass. Dette slipper Uber. MVA Drosjene betaler nå 10 % mva på transport. Jeg har aldri hørt om en uber bil som er mva registrert. Skatt på tips: Faktisk er det slik at gir en kunde en sjåfør tips, skal også disse oppgis til beskatning. Sjåføren skal gi tipsen til sin arbeidsgiver, som skal trekke skatt av de, før de utbetales sammen med lønn. Oppgir ikke sjåføren tips, blir han skjønnslignet. Arbeidsgiver skal deretter betale arbeidsgiveravgift på den tipsen sjåføren får!!! Dette er så utrolig, at folk ikke tror på meg når jeg forteller det. Skatt generelt: Halden Taxi er en liten bedrift, med 31 løyver. Totalt bidro allikevel denne lille bedriften med 14,3 millioner i skatter, mva og arbeidsgiveravgift i 2014. Det er vel kjent at Ubers sjåfører hverken betaler skatt eller mva, og selvsagt ikke arbeidsgiveravgift, da ingen er ansatte. Uber konsernet er registrert i utlandet, og bidrar selvsagt ikke med noe til Norge. Hvor skal du hente din lønn fra Erna, dersom alle bransjer skal bli som Uber? Avgiftsreduksjon: I rettferdighetens navn nevner jeg at taxi har noe avgiftsreduksjon ved kjøp av bil. På en del av avgiftene en privatbil betaler, slipper en taxi med 40 % av disse. (Busser betaler 0% og varebiler med grønne skilt betaler 28%) Delingsøkonomi: Å dele på ressurser er klokt. Også samkjøringer selvsagt. Skal du en tur til Oslo, og du har plass i bilen din til å ta med deg personer er dette lurt og bra. Og dere kan spleise på utgiftene. Men annonserer du, på facebook, i avisen eller via en app at du kan kontaktes for å bli transportert fra A til B har dette ingen ting med delingsøkonomi å gjøre. Dette er business, slik som vi driver med i Taxivirksomhet. Da må du drive med samme rammevilkår som vi som driver med taxi. Dette like mye som om du ønsker å drive som rørlegger, snekker eller utføre andre tjenester. Det kan ikke være slik at dersom du registrerer deg i utlandet, lager en app som tjenestene kan bestilles fra, unnlater deg fra alle lover og regler som gjelder i landet. Priser: Det hevdes at taxi er dyrt og Uber er billig. Dette er helt relativt. Uber benytter flytende priser. På nyttårsaften økte de sine priser med flere hundre prosent. Dette pga stor etterspørsel. Det er også uproblematisk å være billig dersom man slipper alle pålegg, skatt, arbeidsgiveravgift og mva. Konkurranse: Halden taxi er overhodet ikke redd for konkurranse. La oss få like konkurransevilkår, så skal vi være bedre både på kvalitet og pris. Jeg lover! Med vennlig hilsen Bent Skogli Daglig leder i Halden Taxi

facebook.com

Avinor skal innføre en egen avgift for Taxi på flyplasser. Altså, velger du å ikke kjøre din egen privatbil, men taxi, skal du betale en ekstra avgift når du skal ut å reise med fly. Dette finner vi helt urimelig. Ledelsen i Norges Taxiforbund har gitt følgende utalelse om saken. Ansvarsfraskrivelse av Solvik-Olsen Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har sagt ja til at Avinor innfører en ny bomavgift for drosjer på flyplassene Flesland, Sola og Kjevik. Det er sterkt beklagelig, og Norges Taxiforbund undersøker om dette er lovlig. I et svar på skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp), forsøker samferdselsministeren å legge skylda på den rødgrønne regjeringen for denne avgiften. Han viser til et brev av 11.10.2006 fra daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Det han ikke opplyser om er at den rødgrønne regjeringen snudde og ikke innførte avgiften. Han forteller heller ikke at Fremskrittspartiet, sammen med Høyre, KrF og Venstre argumenterte mot en slik avgift. Høyre og Frp fremmet følgende forslag: «Stortinget ber Regjeringen sørge for at Avinor ikke krever inn avgift fra buss og taxi for at disse skal kunne slippe av og hente passasjerer ved terminalbyggene i Avinors lufthavner» (Innst. S nr 142 (2006-07)). Det finnes ingen logikk i at en statsråd fra Frp er for en avgift i 2015 – fordi en senterpartistatsråd først gikk inn for det samme i 2006, men snudde. Fremskrittspartiet fikk det den gang som de ville. Avgiften ble ikke innført, helt til partiet selv fikk ansvaret, og innfører den. Frp minster troverdighet som partiet mot skatter og avgifter, når de selv i regjering stadig innfører nye avgifter. En ulogisk avgift Innføring av en avgift for å hente og levere passasjerer på flyplassene, vil kunne føre til mer privatbilisme. Ved at det blir dyrere for passasjerene å ta taxi, vil det relativt sett bli billigere med privat bil. Det er en urimelig forskjellsbehandling å pålegge drosjenæringen, som den eneste delen av kollektivtilbudet å måtte betale for å hente og levere passasjerer på flyplassene. Avinor argumenterer med at de ved Sola og Flesland har laget et tilbud om oppholdsrom mv. for taxisjåfører, og at det er dette de skal ha betalt for. Dette er et tilbud taxinæringen IKKE har bedt om – og som det derfor er urimelig å pålegge oss å betale for. Norges Taxiforbund, Øystein Trevland, styreleder Kristin Male, direktør

facebook.com

Quiz