Top Local Places

Vestvågøy Sykehjem

Risfaret 12, Gravdal, Norway
Nursing Home

Description

ad

Er et sykehjem med tre avdelinger fordelt på 3 etg. Post 1 er korttidsavdeling i tråd med samhandlingsreformens retningslinjer.
Vestvågøy sykehjem er vårt eldste sykehjem . Sykehjemmet er nå renovert og tilpasset  dagens standard for sykehjem. Pasientsammensetningen i avdelingene er noenlunde lik, forutenom post 3 der det fra 1 jan 2012 er etablert korttidsavdeling med 20 plasser. Det er ønskelig at pasientene får være mest mulig i ro, at de slipper å flytte for mye. Målsetningen er at pasientene skal få et godt tilbud der de er.
Det utarbeides plan for hver enkelt pasient.

Hver pasient får tildelt en primærkontakt, denne vil bla være kontaktperson i avdelingen for pårørende. Pårørende er viktige aktører i tilbudet for våre pasienter.

Ved sykehjemmet er det stillingshjemler innenfor sykepleie/vernepleier hjelpepleier/ omsorgsarbeider. Det er også et tett samarbeid mellom sykehjemmet og utanningsinstitusjonene.
Vi har elever og studenter i opplæring.

Det er tilknyttet tilsynslegeressurs til hver avdeling.

Det foretaes kurs og opplæring via felles opplæringsplan for hele kommunen. Det er utarbeidet rutiner for intern opplæring ved nyansettelser.

Består av:
Post 1 tlf 760 56 525
Post 2 tlf 760 56 528
Post 3 tlf 760 56 533
Post 4 tlf 760 56 540

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Godt nytt år :-) <3 Bilde tatt i natt av Ingebjørg Myrvold :-)

facebook.com

23 november 😄😘👍

facebook.com

Vi utfordrer beboeren og besøkende til å utforske sykehjemmet og området rundt i juli og august.☘️🐾🌷 Vi håper så mange som mulig klarer å gjennomføre prosjektet 🏃🏽‍♀️🚶🏼 <Ut på tur> som består av 8 små turer 😄 se bildene under. Alle beboere får tilbud om "klippekort" 👍🏻

facebook.com

Aktivitetskalender for Mai på Herbjørnstua

facebook.com

Tusen takk til frivillige, lag og og foreninger som har bidratt med trivsel til våre beboere 🎅🏻

facebook.com

Vi har nå åpnet sykehjemmet da det ser ut til at vi er kvitt mageviruset for denne gang. Vi oppfordrer alle som har omgangsyke i nær omgangskrets til ikke å komme på besøk dersom dere er redd for at dere er smittebærere. God håndhygiene forebygger smitte :-)

facebook.com

facebook.com

Tusen takk til Einar Martinsen og Coop Extra for masse deilig julepålegg til våre beboere :-) Vi på sykehjemmet ønsker dere alle på Coop Extra en riktig god jul :-)

facebook.com

Vi plages dessverre fortsatt med magevirus og ser oss nødt til å begrense sykehjemmet for besøkende. Vi henstiller alle som ikke må besøke sine om å vente til vi har fått dette under kontroll :-(

facebook.com

Vi har desverre fått omgangsyke på post 3 på Vestvågøy sykehjem. For å forhindre smitte er vi nødt til å begrense avdelingen for besøkende. Vi henstiller alle som ikke må besøke sine om å vente til vi har fått dette under kontroll :-(

facebook.com

facebook.com

I dag er det kino på Vestvågøy sykehjem 😄😘👍

facebook.com

Quiz

NEAR Vestvågøy Sykehjem