Top Local Places

Granvin Maskinstasjon AS

Røynstrandsvegen 20, Granvin, Norway
Contractor

Description

ad

Arbeid me utfører:

Graving
Boring/Sprengning
Stikning
Masseforflytning
Natursteinsmuring
Knusing/Sikting
ADK
Brøyting
Rasrydding
Sal av massar Då Nikolai A Lillegraven kom frå militæret i 1967, kjøpte han ein Ford Dexta. Denne vart nytta til snørydding i Granvin herad. I perioden fram til 1978 vart det investert i ymse utstyr, mellom anna brøyt, beltemaskin. Borerigg, kompressor, lastebil og ytterlegare to traktorar. Staben auka betrakteleg då Eirik Eide, Øystein Teigland og Jens Holven gjekk inn i partlaget som fekk namnet Granvin Maskinstasjon.

Tilbodet om arbeid var stort og det vart kjøpt lastebil, borerigg, tømmerskjer, beltemaskin og utstyr til verkstad og service arbeid. Firmaet vart Granvin Maskinstasjon AS då Holven og Teigland fann seg anna arbeidet. I 1982 sysselsette verksemda 10 mann og ein allsidig maskinpark. Nye kontor med opphaldsrom vart teke i bruk.

Ved årsskiftet dette året fekk verksemda verkstad og lagerbygg på 170 kvm i Granvin sentrum.
Maskinparken og kompetansen veks år for år. Verksemda har i dag 10 tilsette og tek på seg arbeide i regionen av ulikt omfang og karakter.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Kvitno

Kvitno
facebook.com

Vegarbeid Skårsvegen 2017 - Granvin herad

http://www.granvin.kommune.no/vegarbeid-skarsvegen-2017.16957.aspx

facebook.com

Kvitno

Kvitno
facebook.com

Brøyting

Kvandal

Brøyting
facebook.com

Arbeid på Dale (Espelandsdalen)

Arbeid på Dale (Espelandsdalen)
facebook.com

Brøyting

Brøyting i dag

Brøyting
facebook.com

Planering og Tomter

Planering og Tomter
facebook.com

Stengt veg til Dale - Granvin herad

Arbeid på Dale neste veke

facebook.com

Ovn bjølvefossen

Ovn bjølvefossen
facebook.com

Transportoppdrag

Transportoppdrag
facebook.com

Knusing i Beggevik

Knusing i Beggevik
facebook.com

moelven granvin bruk

moelven granvin bruk
facebook.com

Quiz