Top Local Places

Berlevåg Havn KF

Dampskipskaia, Berlevåg, Norway
Travel & Transportation

Description

ad

BERLEVÅG HAVN KF  Her vil vi legge ut nyttig informasjon vedrørende aktivitet i BERLEVÅG HAVN.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

INFORMASJONSMØTE Berlevåg Havn KF holder et informasjonsmøte torsdag 15.2.2018 kl 1800. på STORSTUA på skolen. Det vil bli gitt informasjon om: Utbygging flytebrygger Utbygging kaier Fremtidige utbyggingsplaner Alle er velkommen. Mvh BERLEVÅG HAVN KF

facebook.com

FLYTEBRYGGENE. Fra mandag 16.10.2017 skal det utføres arbeid på flytebryggene. Vi må flytte båter for at arbeidet skal kunne gjennomføres. Vi holder Dere oppdatert på dette og kontakter direkte de det gjelder. (alle må flytte men ikke samtidig) Vi forsøker og gjøre dette på best mulig måte for alle. Mvh Berlevåg Havn KF

facebook.com

facebook.com

Kaia i liggehavna tar form

facebook.com

INFORMASJON VEDRØRENDE AVFALL FRA FISKEFLÅTEN Berlevåg Havn KF har lagt til rette slik at både tilreisende og fiskere hjemmehørende i Berlevåg kan deponere avfall av ulike typer. Vi har imidlertid registrert et stort problem med at alt av søppel blandes og deponeres der det ikke skal. Dette medfører for oss ekstra kostnader. Deponering av avfall skal for en havn være slik at havna skal kreve inn et gebyr for dette som dekker kostnadene. I Berlevåg har vi i de senere år hatt stort underskudd i innkreving av gebyr. En av grunnene til at vi har hatt underskudd er at avfall blir levert som samfengt og en må foreta en kostbar sortering. Vi skal gjøre vårt for en bedre merking av hvilket avfall som skal deponeres hvor men vi alle er avhengig av at alle sorterer riktig. Det hjelper dessverre lite at 9 av 10 gjør det riktig hvis 1 av 10 ikke bryr seg om dette. Da må gjerne alt sorteres. Er det tvil om hvor noe skal deponeres så kan en kontakte Berlevåg Havn på vakttelefon 48 05 30 45 så skal vi bistå så godt vi kan.

facebook.com

MATAVFALL Vi har mottak for matavfall på 3 plasser i Berlevåg Havn. • I indre Havn ved siden av Miljøstasjon/sjøvannshuset • Ved strømhuset i Liggehavna (Flytebryggene) • Ved vannhuset på Damskipskaia I disse kontainerne kastes kun vanlig husholdningsavfall.

facebook.com

MILJØSTASJON FOR FISKEFLÅTEN Her skal det deponeres alt av miljøfarlig avfall. Vi tar mot: • Spillolje • Oljefilter • Tomme oljekanner • Oljefiller • Dieselrester • Batteri • Lysrør Her er Miljøstasjon som er lokalisert i indre havn:

facebook.com

FISKEBRUK/TAU/NOTLIN ETC Vi har en kontainer for tau/notlin/fiskebruk etc. Denne er plassert i indre havn ved siden av Sjøvannshuset. Her skal det ikke kastes følgende: • Matrester • Treverk • Vaskemaskiner • Tørketromler • Jern/Stål/Aluminium • Fiskekasser • Paller • Osv. Vi har observert flere som kaster ting som nevnt overfor. Kan dette spores tilbake til eier vil vi sende regning for sortering av hele containeren. Her er kontaineren for fiskebruk/tau/notlin etc:

facebook.com

facebook.com

Er jo nesten Berlevågbåt 👌👌👌

facebook.com

KAI 191 METER Da er siste dekkestøyp gjort på 191 meter kaia på vestersida. Vi feira dette med PIZZA og PILS med gutta fra ØKSNES ENTREPRENØR. Godt utført arbeid gjennom en lang vinter :)

facebook.com

STRANDRYDDING 2017 ØFAS har gitt oss tillatelse til gratis deponering av 70 m3 avfall fra strandrydding i 2017. Plastavfall fra strandrydding kan innleveres på ØFAS stasjonen mandager mellom kl 18-1900. Første åpningsdag er mandag 26.6. Mottaksstasjonen vil være åpen kun for avfall fra strandrydding i den perioden og annet avfall vil ikke bli mottatt. Avfallet ønskes levert i gjennomsiktige plastposer. Avfallet leveres sortert. (plast/tau/metall) Ordningen vil vare inntil 70 m3 er levert.

facebook.com

Quiz

NEAR Berlevåg Havn KF