Top Local Places

Knudsens Gedemælk

Tebstrupvej 12, Skanderborg, Denmark
Farming/agriculture

Description

ad

Økologisk landbrug med malkegeder og markbrug til dyrkning af grovfoder. Idégrundlag

Medio november 2012 blev jeg kontaktet med henblik på at overtage gedebesætningen fra Tebstrup gedeosteri. Derved blev ideen om ”Knudsens gedemælk” grundlagt.

Hovedformål: Drive landbrug, producere økologiske kvalitetsprodukter og derved danne arbejdspladser i Østjylland/på Djursland.

Derfor starter jeg egen virksomhed:
Ønsker at blive ejer og egen chef, føre drømme og ideer ud i livet og se dem gro.
Alle mine opsamlede erfaringer skal have mulighed for at blive brugt konstruktivt.
For at komme tilbage til "mine værdier" hvor jeg kan gøre en forskel. Jeg vil gerne arbejde med ansvarlig økologi, nærhed og dyrehold, som trives i kraft af veldyrket foder, ordnede stald- og udendørsforhold

Uddannelse og erfaring:
Driftsleder med grønt bevis fra Den Økologiske Landbrugsskole
Uddannelse og arbejde i landbruget siden 1997 med enkelte afbræk for at få erfaringer fra andre brancher, samt uddannelse og rejser. Erfaringer bl.a. landbrugspraktik og arbejde med malkekøer ved landmand på Djursland, pasning af marker og økologiske malkegeder ved mine forældre, som landmand/traktorfører ved  Krogerup Avlsgård A/S, Humlebæk, Traktorfører ved Romalt Maskinstation. Landmand ved Svanholm Gods, Skibby.

Virksomhedsbeskrivelse:
Malkegedebedrift, beliggende på Tebstrupvej 12, 8660 Skanderborg.
Besætningen består af ca. 260 malkegeder og 50 gimmere, fortrinsvis af racen ”Toggenburg”.
Dertil forpagtes en ejendom der består af ca. 28 ha dyrkbar agerjord, med produktion af foderafgrøder.
Hal på 1309 m2 med dybstrøelses-løsdrift til geder, opdræt og bukke.
121 m2 malkestald og tank-rum. malkeborde 2x20 side by side.

Forretningsgrundlaget er:
Økologisk Gedemælk af høj kvalitet, leveret på kontrakt til Tebstrup gedeosteri, Vrinners.
Gedekød.
Eventuelt produktion af korn og højværdiafgrøder som salgsafgrøde i de år hvor det er muligt, grovfoder produktionen har første prioritet.

Mission:
Jeg er landmand, fordi jeg værdsætter den selvstændige livsform og det alsidige arbejde. Jeg vil gerne sætte mit præg på det danske økologiske landbrug og være med til at skabe arbejdspladser i Østjylland.  Derudover vil det være en stor udfordring at deltage i nye forsøg, som kan videreudvikle økologisk jordbrug og mine egne kompetencer.

Vision:
Ejendommen skal fortsat være en bæredygtig bedrift, både økonomisk samt miljømæssigt. Hvorfor ejendommen skal udvides/tilpasses løbende inden for såvel mælkeproduktion som agerbruget.
Ejendommen forpagtes foreløbig for en femårig periode, derefter erhverves anden og større ejendom hvortil besætningen flytter.  Da mejeriet kan aftage mere mælk end der pt. produceres, vælges en ejendom med muligheder for fremtidige udvidelser, selvforsyning af foder samt overholdelse af harmonikrav.

CONTACT

Quiz