Top Local Places

Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Zadra

Trg Petra Zoranića 1/1, Zadar, Croatia
Nonprofit Organization
advertisement

Description

ad

Udruga   okuplja sudionike NOB-e, Branitelje u ratu za obranu Hrvatske koji podržava antifašizam i antifašistički opredijeljene građane, bez obzira na spol, nacionalnu, vjersku, rasnu ili stranačku pripadnost.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

DANI SJEĆANJA NA NAŠE PARTIZANE U VELIČANSTVENOJ NARODNOOSLOBODILAČKOJ BORBI OVE GODINE OBILJEŽITI ĆEMO: - 75. OBLJETNICU PRIKLJUČENJA ZADRA MATICI HRVATSKOJ, - 75. OBLJETNICU FORMIRANJA ZADARSKOG PARTIZANSKOG ODREDA I TREĆEG POMORSKOG OBALSKOG SEKTORA. Odabrali smo za Vas! Povijest:

facebook.com

Odabrali smo za Vas!

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

U SPOMEN PARTIZANIMA POLJANE

facebook.com

facebook.com