Top Local Places

LOT

Gajeva ulica 1a, Cakovec, Croatia
Consulting Agency

Description

ad

Poslovno savjetovanje - priprema i provedba projekata, izrada investicijskih studija i poslovnih planova

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

LOT's cover photo

LOT's cover photo
facebook.com

www.lot.hr

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je rezultate prijava za drugi natječaj iz Mjere 6, za tip operacija 6.1.1. te 6.3.1. Drugi natječaj za operaciju 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima” bio je raspisan od 21. prosinca 2016. do 24. veljače 2017. godine, a Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaprimila je 813 zahtjeva za potporu u iznosu tražene potpore od 306.370.920,00 kn. Raspoloživi iznos potpore za ovaj natječaj je 75.368.000,00 kn, a maksimalni i fiksni iznos potpore po korisniku 50.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Za operaciju 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” drugi natječaj raspisan je od 27. siječnja do 27. ožujka 2017. godine. Zaprimljeno je 4189 zahtjeva za potporu u iznosu tražene potpore od 474.988.615,50 kn. Raspoloživi iznos potpore u ovom natječaju je 151.261.593,00 kn, a visina potpore po korisniku iznosi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Obrada prijava je u tijeku, a zbog velikog broja zaprimljenih zahtjeva za potporu APPRRR moli korisnike za strpljenje. Natječaji za ove operacije bit će ponovo raspisani u zadnjem tromjesečju 2017. godine, uz određene izmjene mjerodavnog Pravilnika. http://www.lot.hr/index.php/2017/04/12/iznimno-velik-interes-za-potpore-iz-mjere-6/

facebook.com

objavljeni rezultati za pograma podrške regionalnom razvoju 2017.

http://www.redea.hr/objavljeni-rezultati-program-podrske-regionalnom-razvoju-2017/ Iz Međimurske županije odobreno je 12 projekta u iznosu od 2.600.000 kn.

facebook.com

Objavljen Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa 2017. do 2019.god. – LOT d.o.o. za poslovno savjetovanje

http://www.lot.hr/index.php/2017/04/04/objavljen-pravilnik-o-provedbi-mjera-nacionalnog-pcelarskog-programa-2017-do-2019-god/

facebook.com

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – LOT d.o.o. za poslovno savjetovanje

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Cilj ovog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 100.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK. http://www.lot.hr/index.php/2017/04/04/internacionalizacija-poslovanja-msp-ova/

facebook.com

Strukturni fondovi - Natječaji

GRADNJA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta. Status: otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018. Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave Više o svemu možete pročitati na stranici http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1387

facebook.com

Natječaj za operaciju 7.1.1. – Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave | EAFRD

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 27. ožujka 2017. drugi Natječaj za provedbu podmjere 7.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti" – provedba operacije 7.1.1." Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave". Saznajte više klikom na poveznicu. http://ruralnirazvoj.hr/novosti/natjecaj-za-operaciju-7-1-1-sastavljanje-i-azuriranje-planova-za-razvoj-jedinica-lokalne-samouprave/

facebook.com

Održana radionica o novostima u provedbi mjere 4 “Ulaganja u fizičku imovinu” | EAFRD

http://ruralnirazvoj.hr/novosti/odrzana-radionica-o-novostima-u-provedbi-mjere-4-ulaganja-u-fizicku-imovinu/

facebook.com

Javni poziv Ministarstva turizma – LOT d.o.o. za poslovno savjetovanje

facebook.com

Javni poziv Ministarstva turizma – LOT d.o.o. za poslovno savjetovanje

facebook.com

Javni poziv Ministarstva turizma – LOT d.o.o. za poslovno savjetovanje

[Javni poziv Ministarstva turizma] Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz: Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova, Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam i Objekata u domaćinstvu Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma Mjera C – dostupnost i sigurnost Mjera D – prepoznatljivost Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe – privatni iznajmljivači Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Ministarstva, a traje do zaključno 10. 4. 2017. Prijave se podnose on line, internetski na propisanom obrascu zahtjeva (KTG/17) te ispunjene i sa svim potrebnim prilozima. http://www.lot.hr/index.php/2017/03/09/javni-poziv-ministarstva-turizma/

facebook.com

Objavljen natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR PROJEKATA PRIMIJENJENIH ISTRAŽIVANJA U PČELARSTVU Agencija za plaćanja objavila je novi Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu. Ovom mjerom financiraju se projekti primijenjenih istraživanja u pčelarstvu. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju znanstveno-istraživačke institucije. Prihvatljivi troškovi su oni koji nastanu u razdoblju od odobrenja projekta do 31. srpnja 2017. godine, a u cijelosti su potrebni za izvođenje projekta i evidentirani u poslovnim knjigama koje se vode tijekom razdoblja trajanja projekta. Znanstveno-istraživačka institucija je obvezna dovršiti projekt i dostaviti Agenciji za plaćanja Zahtjev za isplatu sredstava do 31. srpnja 2017. godine. Više informacija potražite na http://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-prikupljanje-i-odabir-projekata-primijenjenih-istrazivanja-u-pcelarstvu--2264.aspx

facebook.com

Quiz

U OKOLINI LOT