Top Local Places

Föreningen Svensk Miljöbas

Drakenbergsgatan 27, Stockholm, Sweden
Non-profit organization

Description

ad

Svensk Miljöbas är en ideell förening som bland annat förvaltar och utvecklar den nationella miljöledningsstandarden för miljödiplomering med samma namn.
www.svenskmiljobas.se För att kunna erhålla miljödiplom med Svensk Miljöbas logotyp ska en verksamhet gå via en godkänd utfärdare och revideras av en godkänd revisor.
Se vilka som är medlemmar och godkända utfärdare på Svensk Miljöbas hemsida - http://svenskmiljobas.se/

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

"Utnyttja ditt miljöarbete i upphandlingar! Att som företag jobba strukturerat med miljöfrågor gynnar inte bara miljön utan även den egna konkurrenskraften. Det gäller särskilt små- och medelstora företag." http://www.xn--hllbartsamhlle-gibf.nu/miljarbete/utnyttja-ditt-miljoarbete-i-upphandlingar

facebook.com

Hej Svensk Miljöbas medlemmar, ni kan anmäla er till medlems- och utfärdarträffen i Hedemora den 20-21 september via denna länk: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM7N7sqk1VGSE81IWGQ3YvK0_vXeKvBQevweU9Yec21trofQ/viewform

facebook.com

Svensk Miljöbas välkomnar Yggdrasil Miljömanagement AB som ny medlem i föreningen. http://yggdrasilmiljo.se/

facebook.com

facebook.com

Nästa medlems- och utfärdarträff går av stapeln i Hedemora den 20-21 september.

facebook.com

Nu har Svensk Miljöbas antagit en ny kravstandard som börjar gälla 1 januari 2018. Ni kan läsa standarden i sin helhet på hemsidan http://www.svenskmiljobas.se/Filer/stadgar-och-kravdokument/SMB_kravstandard_%202017-04-26_antagen.pdf

facebook.com

Den 26 april 2017 bjuder Svensk Miljöbas in till årsmöte i Göteborg.

facebook.com

Nya och ändrade datum för utbildning i Svensk Miljöbas Kravstandard för revisorer. http://www.svenskmiljobas.se/revisorsutbildning.html

facebook.com

Medlemmarna i Svensk Miljöbas arbetar för fullt med att formulera ny standardtext.

facebook.com

Årets medlems- och utfärdarträff går av stapeln den 23 november kl. 13.00-16.30! På mötet kommer medlemmarna att diskutera utveckling av standarden med utgångspunkt från det förslag styrelsen tagit fram utifrån medlemmar och revisorers synpunkter.

facebook.com

Flitens lykta lyser på Svensk Miljöbas revisorsutbildning!

facebook.com

http://www.xn--hllbartsamhlle-gibf.nu/miljarbete/diplomera-mera-for-miljons-skull

facebook.com

Quiz

NEAR Föreningen Svensk Miljöbas

KTH E-huset

Stockholm, Sweden
Local business