Top Local Places

Reflektum AB

Östgötagatan 2, Stockholm, Sweden
Consulting/business services

Description

ad

Reflektum AB bedriver konsultverksamhet inom utbildning och kultur med professionell reflektion som verktyg. Reflektum AB bedriver konsultverksamhet inom utbildning och kultur med professionell reflektion som verktyg.

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Nya kurser för lärare: Utveckla din undervisning!

Ulla Wiklund ger vid tre tillfällen i vår en kurs i undervisningsutveckling: FÖRA TANKEN VIDARE Reflekterande arbetssätt i klassrummet. Reflektionens betydelse för ökat lärande. Språkutveckling i praktiken. Mer delaktighet i klassrummet. Elevernas rätt till alla sina språk - även de estetiska. 30/3-1/4, 5-6/5 eller 26-27/5. Lokal: centralt i Stockholm Kurskostnad: 7.500:- inkl. kursbok. Anmälan senast 14 dagar innan kursstart: info@ullawiklund.se Info: 0734-198875, Reflektum AB https://ullawiklund.wordpress.com/2017/01/30/nya-kurser-for-larare-utveckla-din-undervisning

facebook.com

facebook.com

Burlöv är en av årets superkommuner

"Burlöv kvalar in högre än Malmö när årets superkommuner rankas. – Att vi kommer sexa i Sverige är oerhört skojigt. Det ger oss råg i ryggen, säger Lars-Åke Ståhl, kommundirektör." Sydsvenskan 7 juni – Skolan är också oerhört central. Burlöv har klättrat 120 placeringar i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) mätning på fyra år. Det betyder mycket för inflyttningen, säger Lars-Åke Ståhl. [ 54 more words. ] https://ullawiklund.wordpress.com/2016/06/08/burlov-ar-en-av-arets-superkommuner

facebook.com

Reflektum AB

Burlöv klättrade, eleverna förbättrade sina resultar!

facebook.com

Burlövs skolor klättrar 120 platser i rankning

Föra Tanken Vidare fungerar. Har bidragit till Burlövs framgång. Jag kan nöjd dra mig tillbaka. Läs artikel i Sydsvenska Dagbladet. https://ullawiklund.wordpress.com/2016/05/02/burlovs-skolor-klattrar-120-platser-i-rankning

facebook.com

Estetiken – ett dragspel för skolan

På Utbildningsradions satsning för lärare, av lärare, med lärare finns en artikel av mig om estetikens roll i skolan. Under vintern 2015/16 upprepas det igen: någon skriver en personlig betraktelse över skolans “nya” behov och sätter det emot egna trista erfarenheter från något estetiskt ämne. Expressens ledarskribent Ann-Charlotte Martéus ifrågasätter slöjdämnet som obligatoriskt ämne, åtminstone på högstadiet: ”Ungarna har 17 skolämnen att hålla i huvud och nerver. Och ständigt kommer krav på att införa nya, moderna ämnen: ”De borde lära sig kinesiska!”, ”Programmering!”, ”Livskunskap!” Läs mer https://ullawiklund.wordpress.com/2016/04/26/estetiken-ett-dragspel-for-skolan/

facebook.com

Tuben What makes great learning? Del 1

Paul Collard och jag om lärande och kultur i skolan. http://tuben.edu.stockholm.se/play.php?vid=538

facebook.com

Mediapedagogik för hela slanten

Något har hänt i den trendkänsliga svenska skolan. Nu är det inte längre tre-ämnesskolorna som är trenden. Dessa skolor som satsade på tre kärnämnen visade ju sig gå bakåt vad gäller skolresultat. Svenska, engelska och matematik. Våra elever vill ha och behöver en ämnesrik skola med många olika möjligheter att lära. Själv verkar jag i de skolmiljöer som prövat det mesta och ser de estetiska lärprocesserna som en konstruktiv del av skolutvecklingen. [ 312 more words. ] https://ullawiklund.wordpress.com/2016/03/19/mediapedagogik-for-hela-slanten

facebook.com

Filmen om Burlöv tar form

Nu har arbetet börjat med att redigera samman alla scener som filmades i Burlöv i samband med mitt arbete med att utveckla åtta skolor i kommunen. Filmaren Joel Fernberg och jag sitter just nu och klipper och klistrar för att hitta en bra rytm i filmen. Min bror, komponisten Bo Wiklund, har bidragit med passande musik. Sedan slutet av 2014 har jag haft sällskap av ett filmcrew i Burlöv. Filmarna Joel Fernberg, Ivan Lagergren och Jan Rus fanns tätt vid min sida under arbetet med filmen. https://ullawiklund.wordpress.com/2016/02/13/filmen-om-burlov-tar-form/

facebook.com

Quiz

NEAR Reflektum AB