Top Local Places

Omniplan

Nytorgsgatan 17 A, Stockholm, Sweden
Company

Description

ad

Arkitektkontor i Stockholm.
Vi är byggande arkitekter! omniplan grundades 2005 med ambitionen att åstadkomma smartare och effektivare byggprojekt resulterande i bättre och vackrare byggnader och städer. Från att ursprungligen ha varit ett företag med projektledande arkitekter har verksamheten breddats till att även omfatta arkitektur- och konstruktionsprojektering samt övergripande byggledning. Vi arbetar utan gränser mellan olika ”discipliner” med filosofin att undvika dubbelarbete och rivaliteter mellan olika synsätt och ansvarsområden inom ett projekt.

Quiz

NEAR Omniplan