Top Local Places

Solvik

Vallviksvägen 113, Stenhamra, Sweden
Home

Description

ad

Avstyckat från Stockby 3 Text below in English.
Solvik är ett torp från början av 1800-talet som låg under gården Stockby. Vallviksvägen hette tidigare Solviksvägen och gick precis förbi torpet.  Det nuvarande torpet är byggt 1825. Under åren har många personer och familjer bott i torpet eftersom det är ett statartorp. I princip hade varje inneboende ettårskontrakt. När kontraktet var slut var det dags att förnya eller flytta.
1918 köpte August Christoffer, AC,  Spetz ut torpet och hela fastigheten, inklusive hela berget, från ägaren av Stockby.
Efter att han köpte fastigheten byggde AC Spetz det övre huset.  Spetz var stenhuggare i Stenhamra. Stenbrottet grundades 1884 med syfte att bryta sten till Stockholms stads gator och torg. Stockholm stad köpte just det  här berget för att det var skiftat, det vill säga det fanns bara en ägare, så det var enkelt att köpa. Från toppen av det så kallade Stockbyberget kunde man se gamla slottet Tre Kronor. Nu förtiden kan man se Stadshuset och Globen.
Stenbrottet las ner 1937 och hade då satt en rejäl prägel på orten, som ju bytte namn från Stockby till Stenhamra.  Men Stockholms stad hittade billigare sten i Blekinge och Bohuslän.
Platsen  där Solvik ligger har en gammal historia, det ligger en fornborg uppe på toppen av berget, ännu inte utforskad... Fornborgen är från 300-, 400- eller 500-talet, det som kallas folkvandringstiden. Det var då romarriket föll ihop eftersom det var stora folkmassor som rörde sig.

Mittemot Solvik ligger Kärsö som var en separat ö innan landhöjningen. Här finns bronsåldersgravar som är 3000 år gamla. Hela området är fridlyst. På andra sidan Kärsö ligger Björkö och Birka.
Kärsö Slott ligger norr om gravarna (den rosa byggnaden vid vattnet). Det ägs idag av familjen Wallenius. Den första omtalade ägaren av Kärsö slott (inte samma byggnad som nu så klart) är Bengt Birgersson, son till Birger Jarl. Bengt Birgersson var hertig av Finland och även biskop i Linköping.
Familjen Wallenius äger också Menhammar stuteri söder om bronsåldersgravarna, inne i Menhammarsviken. Menhammar stuteri är  känd för sin travhästuppfödning. De har omkring 60 avelston.
Ytterligare söder om Menhammar ligger Skytteholm. Det byggdes av Johan Skytte, men ägs idag av konsumentföreningen i Stockholm.
Stenhamra ligger på Färingsö där det mest ägdes av kronan, dvs kungen. Här ligger Svartsjö slott som var en Vasaborg (jfr Gripsholms slott) innan det brann ner. Vasaslott eller Vasaborgar kallas de slott eller borgar som uppfördes eller moderniserades av Gustav Vasa och/eller hans söner Erik XIV, Johan III och Karl IX under främst 1500-talet. Det nuvarande slottet byggdes som ett jaktslott 1734 , hit kom den dåvarande kungafamiljen på sommaren.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

Övre Solvik

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

En båt har just passerat

En båt har just passerat
facebook.com

Timeline Photos

Timeline Photos
facebook.com

Quiz

NEAR Solvik