Top Local Places

TeckenspråkigaÖrebro

Djäknegatan, Örebro, Sweden
Local business

Description

ad

Teckenspråkiga Örebro ekonomisk förening är ett nybildat kooperativ som vill erbjuda tjänster som synliggör och höjer statusen för Örebro stad som europeisk teckenspråks huvudstad. Teckenspråkiga Örebro ekonomisk förening är ett nybildat kooperativ som vill erbjuda tjänster som synliggör och höjer statusen för Örebro stad som europeisk teckenspråks huvudstad.

Hos medlemmarna i föreningen finns mångårig erfarenhet av tolkning, undervisning, projektarbete, arbete med ungdomar samt arbete med och i regionalpolitiska frågor.

Teckenspråkiga Örebros vision är att döva/hörselskadade/och andra som har teckenspråk som kommunikation på lika villkor kan ta del av och vara delaktiga inom samhällets alla sektorer och vi har enats kring en värdegrund som vi beskriver enligt följande:

       Genom att sätta individen i fokus och genom att ömsesidigt verka för jämlika förutsättningar för döva/hörselskadade/och andra som har teckenspråk som kommunikation, utvecklar och tillgängliggör vi samhällets utbud av information och aktiviteter. Tillsammans skapar vi möjlighet till delaktighet och deltagande i vårt samhälle.

CONTACT

Quiz

NEAR TeckenspråkigaÖrebro

Jetpak Örebro

Örebro, Sweden
Cargo & Freight Company