Top Local Places

Babysim i Malmö - Limhamns Simsällskap

Banersgatan 2a, Malmö, Sweden
Sports Team

Description

ad

Limhamns Simsällskap driver babysim i Malmö sedan 1981. Limhamns Simsällskap bedriver babysim och minisim på Bellevue Park och SUS i Malmö. På vår hemsida, www.malmosim.nu/lss, hittar du det mesta som du behöver veta inför och under babysimmet och minisimmet. Skulle det vara något du inte får svar på här är du välkommen att kontakta vårt kansli på bredd.ms.lss@malmokappsim.se.

Vecka 48 börjar höstens tredje period. Information och anmälan hittar man på vår hemsida, www.malmosim.nu/lss.

Målet med vårt babysim och minisim är att under lek och utan prestationskrav stimulera barnen i deras utveckling att få vattenvana och säkerhet i och kring vatten och att självmant kunna ta sig fram kortare sträckor i vattnet. Vi jobbar med att lära barnen att självständigt ta sig ner i vattnet t.ex. genom att hoppa och sedan simma upp till ytan för att återvända tillbaka till bassängkanten.Vid bassängkanten vill vi att barnen ska lära sig att gripa tag och hålla sig kvar. I Limhamns Simsällskap har vi också målsättningen att barnen skall kunna vända sig från magläge till ryggläge, detta övar vi för att ett barn som trillar i vattnet klarar sig bättre om han/hon kan lägga sig på rygg och invänta hjälp och när barnen blir lite större och börjar ta sig fram i vattnet är det svårt för dem att lyfta huvudet för att andas, det är då lättare att rulla över till rygg och andas medan man flyter på rygg. När barnen är ytterligare lite äldre och går i simskolan kommer de dessutom att lära sig att simma både i magläge och i ryggläge för att bli simkunniga. För att uppnå detta jobbar vi med flera olika övningar som syftar till att öva att dyka (dvs. komma under vatten), ta sig i från kanten, hålla kvar i kanten, rotera från magläge till ryggläge och att ta sig fram i vattnet. Förutom att ta sig fram under i vattnet är en viktig del i babysimmet och minisimmet att lära sig umgås med vattnet och bli trygg med att vara i vatten. Det övar vi genom olika flytövningar, balansövningar, sånger m.m.

CONTACT

Quiz

NEAR Babysim i Malmö - Limhamns Simsällskap

Rosent tobak

Malmö, Sweden
Event planning/event services