Top Local Places

Akademikerförbundet SSR Malmö stad

Stora Nygatan 18, Malmö, Sweden
Organization

Description

ad

Akademikerförbundet SSR i Malmö stad  Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för beteendevetare, chefer, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare och socionomer i Malmö stad. Vi arbetar med frågor som rör medlemmarnas anställning, arbetsmiljö, möjlighet till professionell yrkesutövning, utbildning och arbetsmarknad. I Malmö stad har vi ca 1400 medlemmar och är därmed det näst största Sacoförbundet i staden.

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Idag anordnas Gilla Jobbet i Malmö, en heldagskonferens om arbetslivet med flera olika forskare som berättar om allt från digital arbetsmiljö och sexuella trakasserier till hur vi kan undersöka arbetsmiljön på olika sätt och arbeta för ett hållbart arbetsliv. En hel del skyddsombud, chefer och HR-konsulter från Malmö stad bland deltagarna!

facebook.com

I slutet av förra veckan var vår förbundsordförande Heike Erkers i Malmö. Sydsvenskan träffade henne och några av våra lokala företrädare för att prata om socialsekreterarnas arbetssituation, bl a utifrån en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av förbundet. På flera områden har situationen utvecklats i rätt riktning, men det finns fortfarande mycket kvar att göra och flera av siffrorna i undersökningen är oacceptabla! - 50% har svårt att sova på grund av oro över arbetet minst någon gång per månad. 31 procent har jobbrelaterade sömnproblem minst någon gång i veckan. - 40% anser inte att de klarar kvaliteten och rättssäkerheten på arbetsplatsen enligt socialtjänstlagens intentioner. - Tre av fyra hinner inte eller hinner knappt med arbetsuppgifterna. Är du intresserad av att ta del av undersökningen i sin helhet, kontakta oss på akademssr@malmo.se!

facebook.com

Igår och idag har vi haft besök av vår förbundsordförande Heike Erkers. Vi har träffat biståndshandläggare, varit på HVB Villa Poppel och pratat om hur arbetet med ensamkommande har varit de senaste åren samt träffat kommunalråd Anders Rubin (S) för att prata om skolkuratorernas arbete och förutsättningar. Vi har även haft en pressträff och presenterat en ny Novus-undersökning om hur socialsekreterarnas arbetssituation ser ut. Igår kväll samlades medlemmar från hela Skåne för att lyssna på Heike som pratade om förbundets värdegrund och hur vi tar ställning i olika frågor. Özz Nûjen fick publiken att vika sig av skratt men manade samtidigt till eftertanke.

facebook.com

Du som är chef och medlem i Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening, se hit! Välkommen på frukostseminarium med tema tillit ons 18/4 på Scandic St Jörgen i Malmö! Under många år har detaljregleringen ökat och skapat allt mer administration. Vi ska följa upp på allt fler mått, oavsett om de är relevanta och ofta utan att materialet analyseras eller bearbetas. Vårt frukostsamtal leds av Hanna Broberg som är chefsstrateg på Akademikerförbundet SSR och sitter i regeringens referensgrupp för Tillisdelegationen. Hur ser det ut i din verksamhet, vilka förutsättningar har du och dina medarbetare att arbeta mer tillitsbaserat? Har politiken tillit till professionen? Ta gärna med en chefskollega som är nyfiken på förbundet, men kom ihåg att även anmäla kollegan! Sista dag för anmälan är 3/4. Välkomna!

facebook.com

Är du fackligt förtroendevald, chefsmedlem eller arbetar inom HR? Då har du möjlighet att gå utbildningen Hen Hon Han som Akademikerförbundet SSR anordnar i anslutning till EuroPride. Utbildningen ger dig kunskap om normkritik och hur vi kan arbeta för att skapa ett inkluderande arbetsliv, diskrimineringsgrunderna och mycket mer. Tredagarskursen ges 1–3 augusti i Stockholm och 15–17 augusti i Göteborg. Mer info och anmälan finns i länken! Några av oss här på kansliet har gått utbildningen och kan varmt rekommendera den!

facebook.com

Idag är det sociala arbetets dag. Vi har uppmärksammat detta genom att åka runt till ett antal arbetsplatser, bjuda på godis och lyfta er medlemmar och det viktiga arbete ni gör. Vi har även delat ut material, bl a Etik för socialarbetare. I Akademikerförbundet SSR står vi upp för profession och fackliga rättigheter!

facebook.com

För tre år sedan uppmärksammade Sydsvenskan att vi skickat brev till grundskolenämnden. Akademikerförbundet SSR har länge drivit kravet att det ska finnas minst en kurator per skola och att varje kurator ska ansvara för max 300 elever. För några veckor sedan uppmärksammades hur lärare utsätts för hot, kränkningar och våld i Malmös skolor. I samband med det skickade vi mail till våra medlemmar som arbetar som skolkuratorer och frågade hur de upplever situationen. De flesta som svarade uppgav att de inte själva blir utsatta, men att deras arbete i allt för hög utsträckning handlar om akuta insatser och individärenden istället för att kunna arbeta förebyggande och fånga upp elever med behov av stöd. Kuratorerna har en viktig roll för att skapa en god arbetsmiljö för både elever och lärare och Malmö stad behöver säkerställa att de har förutsättningar att arbeta med det skolsociala uppdraget!

facebook.com

Idag är det kollektivavtalets dag! Extra semesterdagar, högre pension och mer pengar när vi är föräldralediga är några av alla de bra saker vi får genom kollektivavtal.

facebook.com

I samarbete med bl a Socialhögskolan i Lund är Akademikerförbundet SSR med och uppmärksammar Sociala Arbetets Dag 20/3. Välkommen till ett samtal om hur vi skapar ett hållbart arbetsliv! Mer info och anmälan finns i länken! "Frågan om hållbarhet är central i socialt arbete. Det gäller allt från miljö, samhälleliga och sociala förändringsprocesser till den enskilda socionomens arbete och arbetsliv. I Årets World Social Work Day tar vi utgångspunkt i de människor som ska göra jobbet och ställer oss frågan hur vi skapar ett hållbart yrkesliv som socionom."

facebook.com

Dags att gå hem? Efter kl. 16:02 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Dags för #lönheladagen I Malmö stad arbetar Akademikerförbundet SSR aktivt för att: - utbildning och erfarenhet ska löna sig - arbetsgivaren gör lönekartläggning och arbetar med resultatet - lönestrukturen ska spegla yrkets ansvar Vi vill ha jämställda löner och villkor!

facebook.com

I eftermiddag har Arbetsmarknads- och socialförvaltningen haft Ledarforum. Chefer och fackliga representanter i förvaltningsrådet har fått veta mer om Tillitsdelegationens arbete och reflektera kring hur vi kan öka och utveckla tilliten i styrningen och organisationen. Vad mäter vi och varför? Hur ser delaktigheten ut? Hur kan vi ge medarbetare förutsättningar att arbeta i enlighet med professionen och mod att ha helhetssyn? Viktiga frågor att prata om på alla nivåer!

facebook.com

I eftermiddag håller vi introduktion för vår nyvalda styrelse. Vi pratar om hur vår organisation ser ut i förbundet och inom Saco samt vilka frågor som är viktiga för våra medlemmar. Hur vi arbetar med arbetsmiljö och samverkan i Malmö stad är oxå på dagordningen!

facebook.com

Quiz

NEAR Akademikerförbundet SSR Malmö stad

Rosent tobak

Malmö, Sweden
Event planning/event services