Top Local Places

Leksands Kommun

Torget 5, Leksand, Sweden
Region

Description

ad

Välkommen hit! Här får du snabbt och enkelt kontakt med oss. Vi svarar på dina frågor och tipsar om nyheter. Se även: www.leksand.se (English will follow) Leksands kommun finns på Facebook för att komma närmare medborgarna och för att medborgarna ska komma närmare oss.

Här på Facebook kommer vi att:
- svara på dina frågor och lyssna på din åsikter.
- ge information om sådant du snabbt behöver få veta.
- tipsa om evenemang och händelser i Leksand.
- ställa frågor för att få veta vad du tycker.

På vardagar, mellan 8.00 och 16.30, kollar vi Facebook-sidan regelbundet. Vår målsättning är att vi ska svarar på kommentarer inom ett dygn.

Du som gillar oss på Facebook kan:
- ställa frågor och få snabba svar.
- tipsa om vad som händer i din by eller förening.
- kommentera nyheter och andras inlägg.
- tycka till om Leksand och kommunen.
- dela med dig av dina idéer och tankar.

Du kan läsa information utan att vara medlem på Facebook, men för att skriva egna inlägg och kommentarer måste du ha ett Facebook-konto.

Tänk på:
- att du inte får skriva sekretessbelagda uppgifter.
- att du inte får skriva inlägg och kommentarer med brottsligt innehåll, som till exempel förtal, hets mot folkgrupp eller uppmana till brott.

- att inte göra kommersiell reklam, men gärna tipsa om evenemang/händelser.
- att Leksands kommuns Facebook-sida är inte rätt forum för politiska diskussioner.
- att vi har rätt att ta bort inlägg som strider mot våra regler eller mot lagen.

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Under hösten kompletteras kommunens gång- och cykelnät med några hundra meter väg mot Hjortnäsheden. Delen som idag går genom Leksand Strand får en egen sträckning utanför stugbyn parallellt med Siljansvägen. Redan 2010, när detaljplanen för Leksand Strand antogs, skrev kommunen och ägarna ett avtal om att anlägga en gång- och cykelväg på sträckan förbi Leksand Strand. Den knappt fyrahundra meter långa vägen anläggs under hösten av Leksand Strand i samråd med Leksands kommun. – Den nya sträckan innebär att vägen blir säkrare för gående och cyklister. Kommunen kan också sköta snöröjningen över hela sträckan till Hjortnäsheden på ett bättre sätt, säger trafikingenjör Lars Lindblom. För att bygga gång- och cykelvägen behöver ett antal träd tas ner närmast Siljansvägen. Jävsnämnden har godkänt trädfällningen och arbetet beräknas starta inom några veckor. I samråd med kommunekologen kommer så många karaktärsträd som möjligt att sparas.

facebook.com

Idag inleds Anhörigveckan som bland annat innehåller föreläsningar, seminarier och filmvisning. Vi informerar också om vad du som anhörig kan få hjälp och stöd med från kommunen. Smakprov ur veckans program: • Filmen "Vad döljer du för mig?" • Sanna Lundells föreläsning "Vägen ut – bli fri från medberoende" • Öppet seminarium "När jag inte längre är med – att vara förälder till ett vuxet barn med funktionshinder" Varmt välkommen att delta! Veckans program finner du på länken nedan: http://leksand.se/anhorigveckan

facebook.com

I dag överlämnades den japanska utrikesministerns utmärkelse 2017 till Leksands kommun. Leksands kommunalråd Ulrika Liljeberg (C) och en delegation från Leksands kommun mottog utmärkelsen. Priset delades ut vid en ceremoni på den japanska ambassadören Jun Yamazakis residens i Stockholm. I motiveringen pekar utrikesministern på Ulrika Liljebergs och kommunens insatser för främjandet av ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige, och på kommunens 30 år långa samarbete med den japanska vänorten Tobetsu. Utmärkelsen är ett pris som Japan varje år delar ut till personer och organisationer som gjort stora insatser för att främja vänskapliga relationer mellan Japan och andra länder. I år får 187 personer och 45 organisationer över hela världen ta emot utmärkelsen. Leksandsdelegationen som bjöds in till ceremonin bestod av: Anne-Lie Stenberg, kommunstyrelsens vice ordförande Toshinori Sato, VD Tomokuhus AB, Insjön Bertil Daniels, före detta kommunstyrelsens ordförande Keiko Yahata Larsson, före detta koordinator Tobetsu stad Toyoko Reinius, internationell koordinator Tobetsu stad Kazuhiko Kawasaki, professor emeritus Tokai University Carin Fredlin, sektorschef lärande och stöd, Leksands kommun Tobias Ingels, Film i Dalarna Toshihide Shirahama, lärare Leksands gymnasium Lena Ryen-Laxton, internationell koordinator vid Leksands kommun Foto: Japanska ambassaden i Sverige

facebook.com

Vill du göra något annorlunda i helgen? Då har vi ett tips till dig som gillar att vara utomhus och ett annat till dig som helst stannar inne: Utomhus: Åk till sjön Ejens utlopp (se kartan) klockan 12.00 i morgon. Där arrangerar vi en vattendragsvandring längs Brasån tillsammans med länsstyrelsen. Vi berättar om vilket vattenvårdsarbete som utförts, visar natur- och kulturvärden längs vattendraget och demonstrerar elfiske. Vandringen är gratis och vi bjuder på fika. Vi beräknas vara klara cirka 15.45. Inomhus: Åk till Leksands kulturhus klockan 12.00 i morgon. Då är det vernissage för årets upplaga av utställningen Vägskäl som för övrigt firar 20 år! Årets tema är Reperspektiv - konsten är död! Länge leve konsten! och utställningen bjuder på både måleri, skulptur, film, och workshops. Vernissaget inleds med en konsert av musikgruppen Ethno on the road. Fri entré. Varmt välkomna till båda evenemangen! Läs mer om vattendragsvandringen: http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/kalender/2017/Sidor/Liman.aspx http://leksand.se/Nyheter/Nyhetsarkiv/2017/Vattendragsvandring-vid-Brasan-och-Ejen/ Läs mer om Vägskäl 2017: http://leksand.se/Uppleva-och-gora/Kultur1/Kulturhuset/Vad-hander-pa-Kulturhuset/Vagskal-2017/

facebook.com

I år klättrar Leksands kommun hela 34 placeringar när Svenskt Näringsliv rankar kommunernas näringslivsklimat och hamnar därmed på plats 71. De punkter som lett till den höga placeringen är bland annat utbyggnaden av fibernätet, tillgång till kompetens och hur de kommunala tjänstemännen bemöter företagen. – Placeringen och klättringen i rankingen speglar den positiva utvecklingen vi har i kommunen och vi får nu ytterligare en indikation på att vi arbetar med rätt saker för att skapa tillväxt, säger näringslivschef Per Strid. Det är 115 företag i Leksands kommun som har svarat på Svenskt Näringslivs enkät och i svaren har företagarna framhävt vikten av att det byggs bostäder. Det är också något som kommunen, genom sitt kommunala bostadsbolag Leksandsbostäder AB, lever upp till. Samtidigt satsar flera privata investerare på produktion av bostäder i Leksand. – Vi arbetar ständigt med att skapa bra förutsättningar för att kunna driva ett framgångsrikt företagande i Leksands kommun. Att företagen ska kunna rekrytera arbetskraft kräver att vi är en attraktiv kommun för att leva, bo, arbeta, besöka och investera i. Målet är 18000 invånare 2025 och vår befolkningstillväxt just nu pekar på att vi också ska kunna nå det målet, säger Per Strid.

facebook.com

Idag har vägarbeten påbörjats på Bygatan i centrala Leksand. Det är vid infarten till konditori Siljans bakgård och på parkeringen som hör till Leksandsbostäders fastigheter 15 och 17 som arbetena ska utföras. Vägen är avstängd och parkeringsplatserna kan inte användas när arbetena pågår. De som hyr parkeringsplatserna har blivit hänvisade till andra platser under tiden som arbetet pågår. Det här ska göras: • Markhöjder justeras så att dagvattnet rinner till befintliga brunnar. • En del kantsten och plattor läggs om. • Ny asfalt läggs på Bygatan från Fiskgatan och fram till Bygatan 15. • Ny asfalt läggs på en del av parkeringen.

facebook.com

Julia Hopkins och Adam Dalsheim sätter lök längs Leksandsvägen. Till våren blir det vit och lila krokus, lila allium och tulpaner i olika färger.

facebook.com

Idag klockan 17.00 öppnar Leksandsbron för biltrafik igen.

facebook.com

Om bara några minuter drar vår direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträde igång. Du följer sändningen via vår webbplats: http://leksand.se/Kommun-och-politik/Politik-och-demokrati/Dialog-och-synpunkter/Webb-tv/Livesandning-18-september-2017/ Här är punkterna på dagordningen: 1) Besök av vänner från Soroti, Uganda 2) Delårsrapport med helårsprognos per den 30 april 2017 3) Delårsbokslut per den 31 augusti 2017 med helårsprognos 4) Årsredovisning 2016 Region Dalarna 5) Rapport avseende 2016 års revision - Nedansiljans samordningsförbund 6) Revisionsrapport - granskning av årsredovisningen för 2016 7) Ansökan om utökad borgen till Leksand Vatten AB 8) Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten, ej dagvatten, VA-utbyggnad, Norra Hjortnäsheden, Leksand 9) Anmälan av motion om pensionärsrabatt på Leksandshallen 2017 10) Anmälan av medborgarförslag om förutsättningar för bygget av s.k. höghus i Åkerö 11) Anmälan av medborgarförslag om sänkt hastighet ochövergångsställe vid Tibble bystuga 12) Anmälan av medborgarförslag om att motverka spridning av lupiner 13) Sammanträdesordning 2018 14) Avsägelse av plats som ersättare i kommunfullmäktige - Pelle Lindsjö (C) 15) Avsägelse av samtliga uppdrag - Krister Ellström (S)

facebook.com

Nu är det en härlig tid att vara i skogen. Höstfärger börjar glöda och det finns bär och svamp. Vi vill berätta om våra fina vandringstråk i kommunen och tipset inför helgen är lederna längst i väster. Här kan man uppleva både vildmark och nästan lite fjällkänsla blandat med fäbodar. Naturskog och hygge med vyer, myrar och gles tallskog eller tätare ungskogar, vattendrag och sjöar. Mest exklusiv är kanske sträckan mellan Ösjön och Jordberg där skogen brann 2008. Från sjön Lång och upp till Långsåsen är gamla stigstråket helt nyröjt. I övrigt är det gamla och nya märkningar och skyltar liksom gamla och nya kavelbroar. Kom ihåg att det blir nya vyer om man vänder och går leden åt andra hållet och lite fukt i luften ger färg och karaktär. God tur! Vandringsledskartan finns på kommunens hemsida www.leksand.se/vandringsleder

facebook.com

Skarvarna på Leksandsbron behöver jämnas ut. Därför stängs bron helt för biltrafik den 18-22 september. – Åtgärden görs för att det inte ska dunka lika mycket som idag, säger projektledare Anders Backhans. Vi fräser ner asfalten närmast skarvarna och tar ut höjdskillnaden fem meter åt vardera håll. Det gör att övergångarna blir jämnare. I samband med förra årets omfattande renovering av Leksandsbron stängdes vägbanan av under drygt två månader. Under tiden leddes trafiken om via riksväg 70. Den 18 september är det dags igen, men den här gången begränsas avstängningen till max fem dagar. CYKLA OCH GÅ SOM VANLIGT Biltrafiken leds om via riksväg 70 med hjälp av tillfälliga orangea vägvisare vid bland annat södra och norra infarten till Leksand. Gående och cyklister kan däremot använda bron som vanligt och mopedister är välkomna att leda sina fordon över bron. HOCKEYTRAFIK DEN 20 SEPTEMBER Onsdagen den 20 september klockan 19.00 är det premiär för hockeyallsvenskan och Leksands herrar spelar hemma mot Södertälje. Eftersom det väntas mycket trafik till Leksand den kvällen är rekommendationen att vara ute i extra god tid och följa de tillfälliga orangea vägvisare som placeras ut. FLER BROARBETEN I HÖST Ytterligare arbeten planeras på bron senare i höst. Då är det brobelysningen som ska åtgärdas. Vid dessa tillfällen hålls alltid ett av körfälten öppna. Samtliga planerade åtgärder ryms inom budgeten för brorenoveringen.

facebook.com

I år firar Leksands kommun och japanska Tobetsu 30 år som vänorter. För att uppmärksamma jubiléet har Tobetsu skänkt 30 bergskörsbärsträd som planteras i samband med ceremonier i Leksand, Insjön och Siljansnäs nu på lördag. Kommunalråd Ulrika Liljeberg håller tal på samtliga platser och kommunen bjuder på fika. • Klockan 10.30 i Siljansnäs: Fem träd planteras i parken vid Siljansnäs kyrka. • Klockan 11.00 i Siljansnäs: Naturum Dalarna öppnar en utställning av körbärsprodukter. • Klockan 14.00 i Leksand: 21 träd planteras i Japanska parken. • Klockan 16.00 i Insjön: Fyra träd planteras på Vattberget. Bergskörsbärsträden ger ingen frukt men blommar vackert rosa till våren. Vid japanska parken finns sedan tidigare 25 bergskörsbärsträd som Leksands kommun fick i gåva av Tobetsu vid 25-årsjubileet som firades i Leksand 2012. I oktober firas 30-årsjubiléet i Tobetsu. Då överlämnar en delegation från Leksand ett vävt konstverk som heter "Det sitter en uggla i björken" och är skapat av Inger Nilsson från Siljansnäs. Delegationen skänker också en smidd tupp som ska sättas i toppen på Tobetsus nya midsommarstång.

facebook.com

Quiz