Top Local Places

Den Helige Demetrios Kyrka

Allégatan 18, Kristianstad, Sweden
Church

Description

ad

"We are an Orthodox Parish under the jurisdiction of the Serbian Orthodox Church, the See of Scandinavia and Great Britain"

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Vi fastar inte i ensamhet. Mina misslyckanden bärs upp av gemenskapen i Kristi synliga och osynliga Kropp. Det som inget mänskligt hjärta kunnat tänka.

facebook.com

Natten är framskriden och dagen nära. Låt oss därför ikläda oss ljusets vapenrustning - avhållsamheten från världen. En välsignad fastetid tillönskas.

facebook.com

Tron utan gärningar är död. Men utan Guds Sons välsignelse kan intet gott komma till stånd.

facebook.com

Och trots att kärlet inte blev som Han hoppades Gladdes Krukmakaren över Sitt verk Han älskade det och ömkade Sig över det

facebook.com

Om vi gick till doms med oss själva skulle vi inte bli dömda. Då är vi inte längre av denna världen.

facebook.com

Den i anden fattige och den i världen rike Den som hungrar efter Gud och den som fyller sin buk Den föraktade och den av världen ansedde Har alla en och samme Fader

facebook.com

Varför ser vi ljuset bättre i mörkret? Och varför är Guds ord så dunkla för oss? Varför ser vi pusselbitar och inte hela bilden? Du människa, ser du inte att Gud har böjt ned Himmelen och uppenbarar det ouppnåeliga.

facebook.com

Profeten som fick se Honom som han profeterade Och därmed den störste av profeter Också den siste

facebook.com

Det Han var förblev Han - sann Gud Och det Han inte varit blev Han - sann människa För att vi skulle bli det vi är

facebook.com

Sonen är född, Han tillhör inte det skapade. Men när människan famlade och tillbad det skapade Behagade det Sonen att födas i tiden och uppenbara det oskapade.

facebook.com

Var Fadern ensam innan Han födde Sonen och innan Anden utgick av Honom? Nej. Det är bara min svårighet att förstå evigheten.

facebook.com

Ikonen ”Tröstens Moder” visar hur Sonen böjer Sig för Sin Moder. Om Gud lyssnar även på vår mänskliga vädjan, skulle vi då inte ge Honom lika för lika? (Googla på Panagia Paramythia.)

facebook.com

Quiz

NEAR Den Helige Demetrios Kyrka

Biltema

Kristianstad, Sweden
Automotive Parts Store