Top Local Places

Sjöängsgatan i Karlstad

Sjöängsgatan, Karlstad, Sweden
Street

Description

ad

Sjöängsgatan i Karlstad är en gata som vid en första anblick är lämpad för höga hastigheter. Tyvärr är det inte så i verkligheten. Jag är en villagata där man får köra 50km/h. Inte många gör det för jag har inte ens en hastighetsskylt som upplyser om det.
Syftet är att medvetandegöra människor hur illa ställt det är med karlstadbornas trafikvett i dessa krokar. Nu gäller det undertecknad som med Karlstad Kommuns goda minne används som en sträcka med fri fart.
Södra Kroppkärr är en stadsdel som just nu genomgår ett generationsskifte. Äldre flyttar ut och barnfamiljer flyttar hit. Det är härligt med mycket barn på området.
Men med tanke på hur trafiken ser ut så är en allvarlig olycka snart ett faktum. Vi har incidenter i stort sett varje dag som med fel förutsättningar kommer att vara den bistra sanningen. Är det ett pris som är värt att betala?
Ingen åtgärd behövs enligt ansvariga tjänstemän. Andra gator i kommunen med liknande struktur har framgångsrikt åtgärdats och vi kan ju fundera på varför det är så svårt här. Många har försökt att påverka de ansvariga men kommunikationen från Karlstad Kommun är svag och tillhörande argument likaså.

Att vi blir många är viktigt för vår styrka och möjlighet att påverka.
Gilla och dela!

Quiz

NEAR Sjöängsgatan i Karlstad