Top Local Places

Samtalsrummet Terapi Helsingborg

Folke Bernadottes väg 27, Helsingborg, Sweden
Company

Description

ad

Med integritet och medkänsla hjälpa människor ut ur psykiskt lidande, så att de kan nå sin fulla potential och därmed bidra till ett kreativt samhälle. Samtalsrummet etablerades 2008 och erbjuder psykoterapi, som bygger på evidensbaserad psykodynamisk grund, bland annat på anknytningsteori, affektteori samt tankarna bakom Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). En annan grund är humanistisk psykoterapi, där behov av trygghet, värde och mening står i fokus.

Facebook-sidan syftar till att föra ett samtal om hur psykoterapi kan hjälpa människor till ett gott, rikt och kreativt liv

Speciellt fokus läggs på orsakssambandet att relationer till andra kan väcka svåra känslor, som i sin tur framkallar ångest och omedvetna psykiska försvar, vilket leder till symtom som skapar lidande.

Men ingen psykoterapiform är den enda rätta. Vi kan alla lära av varandra. Framtidens terapiform är troligtvis integrativ.

Personlig integritet, liksom medkänsla och en strävan efter att lära är viktiga ledord. Vi värdesätter hellre frågor än svar.

Om du är intresserad av att vara en del av en sådan gemenskap är du välkommen att delta på denna sida.

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Timeline Photos

Välkommen till Samtalsrummets nya hemsida! www.samtalsrummet.nu

Timeline Photos
facebook.com

Patricia Coughlin gav en mycket uppskattad presentation i Malmö idag. Som vanligt, ett under av klarhet. Enligt Patricia Coughlin blir patienter bäst hjälpta om terapeuten är känslomässigt närvarande, delar med sig av sina känslor och tankar och inte låter sig dras med i patientens försvarsstrategier. Annat som är viktigt är att terapeuten arbetar efter en modell/metod som hen tror på och behärskar och som hen använder systematiskt och flexibelt. Terapeuten måste vara öppen för feedback från patienten och för att ständigt lära sig.

facebook.com

Timeline Photos

Konferens med Patricia Coughlin i Malmö idag.

Timeline Photos
facebook.com

En gång skrev jag: "När du följer och ger uttryck för det du känner märker du att det bortom likgiltigheten finns ilska, bortom ilskan sorg, bortom sorgen glädje och bortom glädjen kärlek och frid. När du följer dig själv vandrar du vägen hem till din födslorätts oskuld. Du försonas med dig själv och förlåter andra för det som har varit. Du vet att du följer dig själv när du spontant och utan ansträngning känner intresse för dina medmänniskor. Du har kraften att följa dig. Vägen till kraften är att följa dig." Jag tror fortfarande att detta stämmer. Men jag tror inte jag påstod att det är lätt eller att man någonsin är färdig. /Görgen

facebook.com

Var sak har sin tid.

facebook.com

https://widget.publit.com/samtalsrummets-bokshop_519

Böckerna "Det terapeutiska mötet", "Lysa med eget ljus", "Kroppen i psykoterapi" samt "Sådan är du människa", går nu att få även i hårdband! Här är en länk till bokshopen: https://widget.publit.com/samtalsrummets-bokshop_519

facebook.com

Samtalsrummet Terapi Helsingborg's cover photo

Samtalsrummet Terapi Helsingborg's cover photo
facebook.com

Quiz

NEAR Samtalsrummet Terapi Helsingborg