Top Local Places

Region Dalarna

Myntgatan 2, Falun, Sweden
Political Organization

Description

ad

Region Dalarnas uppgift är att ansvara för, samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet i Dalarna. Region Dalarna har bildats av Dalarnas kommuner och landsting och leds av en styrelse med länets ledande politiker. Region Dalarnas uppgift är att ansvara för det regionala utvecklingsarbetet och däribland besluta om finansiering av regionala projekt.
I uppgiften ingår kompetensförsörjning, ökad inflyttning, besöksnäring, infrastrukturfrågor, kunskapsutveckling inom socialtjänsten, ungdomssatsningar, internationella kontakter. Arbete handlar också om att i samspel med andra aktörer i Dalarna främja näringslivets utveckling och tillväxt.
Antagningen till gymnasieskolan och utlåning av läromedel i form av film är ytterligare arbetsområden och från och med 2012 är Region Dalarna länets kollektivtrafikmyndighet.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Högskolan Dalarnas teknikprogram har slagit världsrekord! Nu är det klart att Högskolan Dalarna och de tidigare ingenjörsstudenterna, Benny Magnusson, Fredrik Gustafsson, Jens Bertilsson och Mikael Kalroth är innehavare av ett officiellt Guinness World Record efter att ha konstruerat och byggt Eximus1, som är världens mest energieffektiva fordon på räls. Tillsammans med Falu och Borlänge kommuner är Region Dalarna med och finansierar en satsning på ingenjörsprogrammet i Borlänge, som är en delsatsning i projektet Smart Industri i Norra Mellansverige. – Det här är ett bevis på att ingenjörsutbildningen i Borlänge håller hög nivå och har ambitiösa och engagerade studenter, säger Dan Gustafsson från Region Dalarna, som var med och gratulerade under prisceremonin i fredags. Och för världsrekordtagarna går det bra. Mikael, Benny och Fredrik är nu verksamma inom industriföretag i länet, på Rotork i Falun, Rosells i Borlänge och ABB i Ludvika. Jens hittar man på Swerea, en svensk forskningskoncern för industriell förnyelse och hållbar tillväxt. Arbetet med nästa generation Eximus har startat och enligt de involverade studenterna är ambitionen att slå världsrekordet.

facebook.com

facebook.com

facebook.com

Idag informerade Försäkringskassan Dalarna om assistansersättning på Region Dalarna. Deltagandet var över förväntan stort från olika verksamheter inom kommunerna och Landstinget som hanterar personlig assistans. Det blev en dag full av frågor och förtydliganden, erfarenhets- och informationsutbyte verksamheter emellan.

facebook.com

facebook.com

Sveriges 15 regionala energikontor och Energimyndigheten har samarbetat inom projektet Regionala noder sedan 2015 för att öka energieffektivisering i små och medelstora företag genom stöd och rådgivning. Nu fortsätter projektet och samarbetet i två år till. – Vi ser fram emot fler samarbeten med företag som vill energieffektivisera och att få visa på fördelarna med att bli mer medveten om företagets energianvändning, säger Amelie Sahlin, chef på Region Dalarnas samhällsbyggnadsenhet och verksamhetsansvarig för Energikontor Dalarna.

facebook.com

Sedan årsskiftet gäller en ny lag som ska trygga och kvalitetssäkra utskrivningar från sluten vård, genom bland annat tydligare samverkan och ansvar mellan Landstingets och kommunala verksamheter. I Dalarna har Landstinget och alla kommuner godkänt en överenskommelse och riktlinjer som bygger på lagen. Målen är bland annat att vårdtagaren ska kunna delta bättre i vårdplaneringen. http://www.regiondalarna.se/nyhet/ny-lag-om-samverkan-vid-utskrivning-fran-sluten-halso-och-sjukvard/

facebook.com

Under 2017 arrangerade Region Dalarna inom ramen för projektet Jämställd regional tillväxt, ett flertal seminarier. Ämnen som tagits upp är bland annat könsmedveten kompetensförsörjning, intersektionalitet, social hållbarhet, och samhällsplanering. Nu fortsätter vi seminarieserien, med första seminariet fredag den 19 januari. Tema: Samling för social hållbarhet i Dalarna – vad är det frågan om? Föreläsare: Johan Hallberg, samhällsmedicinsk läkare vid Landstinget Dalarna och samordnare av Samling för social hållbarhet i Dalarna. Tid: 10 – 12 Plats: Falurummet Region Dalarna, Myntgatan 2 Falun Ingen föranmälan.Varmt välkomna!

facebook.com

Det finns många gemensamma beröringspunkter för industrin i Mellansveriges regioner. På temat Smart industri samlades idag regionalt utvecklingsansvariga i Norra Mellansverige och Östra Mellansverige, industrikluster, science parks, universitet/högskolor, Vinnova, Tillväxtverket och näringsdepartementet. Syftet var kunskapsutbyte genom att diskutera utmaningar och utvecklingsmöjligheter för industrin, kopplat till forskning och kompetens, samt hitta bra former att samarbeta inom och mellan regionerna. Diskussionerna utgick från temana: material och materialutveckling, additiv tillverkning/3D-printing, säker industriell digitalisering och testbäddar. Nyttan av samverkan är stor och redan i januari fortsätter diskussionerna under temat Additiv tillverkning. (Regionerna i Norra Mellansverige: Värmland, Gävleborg och Dalarna. Regionerna i Östra Mellansverige: Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro och Östergötland).

facebook.com

Vid årets jullunch avtackades tre fantastiska kollegor som ska sluta vid årsskiftet. Från vänster i bild: Anna Pettersson, projekthandläggare, Jing Qui, delprojektledare Plugga klart och Carin Lilliehöök, direktionssamordnare. Region Dalarna önskar er all lycka till i framtiden och tackar för den tid ni varit här hos oss.

facebook.com

I veckan blev det klart att EU-kommissionen valt att stötta fem regioner i Europa som arbetar för att omvandla och stärka sin industri. En av dessa fem är Dalarna som gjorde en gemensam ansökan om stödet med Värmland och Gävleborg för Norra Mellansverige. - Det här stödet kommer att ge oss ytterligare möjligheter att genomföra fler, större och riktade satsningar för industrin, säger David Paulsson, projektledare för smart specialisering - starka företag i Norra Mellansverige.

facebook.com

I morse fick vi skönsång av elever från Musikkonservatoriet till lussefikat. En fin tradition.

facebook.com

Quiz