Top Local Places

Hisskoncept i Stockholm AB

Grindstuvägen 44-46, Bromma, Sweden
Elevator Service

Description

ad

HissKoncept ändrar lite i sitt koncept som går mer emot Hisskonsult sidan, efter att många efterfrågar min långa kunskap gällande hissar, portar, lyftbord. Din Hisskonsult

Hisskonsult Mikael Pettersson, har lång och gedigen (snart 40 års) erfarenhet i hissbranchen från flera olika företag och flertal befattningar och har en heltäckande kompetens när det gäller hissar och portar samt lyftbord.
Vi erbjuder vi följande till Fastighetsägare och Bostadsrätts förening i Sverige.

Driftutredningar.
Vi utreder anläggningar med avsikt att analysera varför en anläggning inte fungerar som den skall, behövs det en modernisering eller kanske räcker det med en enklare reparation.
En driftutredning avslutas med ett utlåtande över de åtgärder vi föreslår för att öka hissen driftsäkerhet.

Budget och status underlag.
Vi går igenom anläggningen och bedömer statusen och ger därefter en bild över vilka investeringar som kommer att behövas göras i framtiden.

Avtals utredningar och omförhandling av service avtal samt upprätta nya service avtal.
Då vi har hjälp ett flertal fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med service besiktningar har det visat sej att hissföretagen brister i service utförande enligt avtal, uteblivna service besök, mycket återkommande driftstörningar mm.

Där kan vi hjälpa till att utföra en service besiktning och dokumentera alla brister som finns samt att upprätta ett protokoll som kan användas i möte med hiss service företaget, och kräva att få tillbaks pengar samt att se till att hisservice fortsättningsvis inte är bristfällig.

Enklare hissutbildning för väktare och drift personal
Vi har ett koncept där vi utbildar drift personal på att ta hand om första åtgärden vid driftstopp på hissen, vilket kommer innebära en stor kostnad och tids besparing för fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen.
Utbildningen utförs både teoretiskt och praktiskt tidsåtgång ca 8 timmar, efter genomförd utbildning så delas det ut ett intyg att man har nödvändig kännedom.
•   Evakuering av folk ur hiss.
•   Enklare felsökning, och säkerhet för varje hissanläggning
•   Vad kan egen driftpersonal utföra för jobb på en hissanläggning

Mer vi hjälper till med.
Projektering/Förfrågningsunderlag
Projektledning, (tar hand om all granskning, montage eller ombyggnad av hissar, portar, lyftbord)
Anbudsvärderingar/Upphandlingar
Slutbesiktningar/Garantibesiktningar

Tveka inte att kontakta oss det kan ge Er en god besparing och driftsäkrare hissar.

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Kollar hiss jobb Önskar alla en bra dag

facebook.com

Hittade en film om hiss säkerhet gällande för hissar i Europa och då även i Sverige. https://youtu.be/HdYD4l0-7jA

facebook.com

Nytt år och nya möjligheter ligger framför oss. Vill önska alla en god fortsättning på nya året 2018. Läs om våra kurser på www.hisskoncept.se

facebook.com

Vi på HissKoncept önskar alla Ett Gott Nytt År

facebook.com

Nu går vi in i Jul veckan att hinna med allt innan lite ledighet kan ju vara svårt ibland:-)) Vi på HissKoncept har haft ett bra år tack vare bra anställda och mycket bra kunder. Så vi vill önska alla en Riktigt God Jul..

facebook.com

Var på besök hos Bonab https://www.bonab.se/ där har jag fått många nya islag för att förbättra många nya slitage delar till hissar samt så tog vi fram ett fuktlarm för hissar som har problem med vatten i hissgropen. Larmet ljuder med ljus och summer enkel montering. Tack Stefan för en innehållsrik dag

facebook.com

Hej Jag hittade viktig information från Arbetsmiljöverket daterat 130917. men detta är fortfarande aktuellt då alla hissar som går i miljöer där man transporterar gods inte har försetts med heltäckande skydd i korg öppningen. Så titta och begrunda.

facebook.com

Nu är hisskurs verksamheten igång för hösten 2017. Igår var vi 6 stycken som genom gick kursen Handhavande av arbete i hisschakt. Vi går igenom så att alla får den nödvändiga kännedomen att beträdda ett hissmaskinrum och hisschakt. Vi jobbar utifrån en riskanalys vilket gör att alla blir medvetna om alla föreliggande risker att arbete i ett hisschakt. Finns intresse så kontakta oss eller läs mera på http://hisskoncept.se/handhavande-av-arbete-i-hisschakt-2/ Önskar alla en trevlig helg

facebook.com

Forfarande semester eller Jobbar ni som jag gör? Vi börjar hisskurserna igen den 24 augusti, och vi har 2 platser kvar. så är ni intresserade så hör av Er Läs mer på http://hisskoncept.se/kursverksamhet/ Önskar alla en fortsatt trevlig sommar.

facebook.com

Sommar och vi På HissKoncept jobbar och står i denna sommar håller vi på hos en stor kund med att säkerhetsställa driften på deras hissar. Jag fick så mycket beröm hur vår personal har jobbat och löst problem framför allt en kommunikationen till deras kontroll rum, vilket har gjort att klagomålen som var på hissarna har avtagit markant. Hissar har nu fått en säkrare drift och funktion. "Viktigt med Kommunikation" Det är kul att se att min kunskap som jag delat med mej verkligen slår bra ut och att det är på väg att bli 4 stycken duktiga framtida hissmontörer. Jag vill önska alla en trevlig sommar från oss på HissKoncept

facebook.com

Många instruktions skyltar på en gamal hiss😃 Önskar alla en bra sommar dag😎

facebook.com

Vett och etikett i hiss Hissar är ett ställe där alla personliga zoner är lätt blir störda - det är trångt som i en mänsklig äggkläckningsmaskin. Kroppsspråket När någon kommer för nära och din personliga zon blir störd, då måste du göra någonting. I hissen Alla tittar rakt fram eller ner i golvet, och låtsas de är inte är där. Ohövlighet Det är mycket lätt att bli ohövlig här, någon kan vidröra eller nysa på dig, du kan missa din våning därför hissen var för fullpackad för du skulle kunna trycka på rätt knapp, du är inklämd i hörnet och kom inte ut ur hissen i tid. Grundregler Följande grundregler med hissetikett kommer att skapa en mer artig miljö från början. Låt alltid passagerare som skall kliva ur, lämna hissen innan du kliver in. Väl inne i, hissen tryck på knappen för din våning, flytta till motsatta sidan, och stå vänd mot dörrarna. Om det inte finns plats för andra passagerare att nå knapparna, är det din uppgift, att när de frågar trycka på knapparna för rätt våning åt dem Om du ser någon rusa mot hissen, skall trycka på knappen ”Öppna dörren” så han komma med (naturligtvis inte om hissen redan är full) Om du absolut måste nysa eller hosta eller harkla dig under åkturen, se till att fullständigt täcka allt som smitta kan flyga från. Ge plats för folk som skall lämna hissen, även om den betyder att du, måste gå ur hissen och då gå på igen Trång hiss Vad händer när hissen blir så full av människor att du att risken är att du inte kan gå ur när den kommer till din våning? Ding! Dörrar öppnas och du kan säga "Ursäkta mig" så går du framåt för att gå ur. Men innan du kan lämna hissen, kommer någon annan och stiger in i hissen. Säg ett extra "Ursäkta mig" och en gång till för att klargöra att du måste gå ut. Säg "Jag ska av på den här våningen” och låt angelägen, på kraftfullt sätt så att alla ombord hör dig. Om vägen ur förblir spärrad, skapa fysisk kontakt, rör vid personernas axlar och armbågar så att de vet att du avser manövrera dig ut till dörren. Om dörrar börjar till stängas, vädja till den person som står närmast vid knappen att behålla dörrarna öppna tills du klivit av Ja det finns vett och etikett i allt:-))

facebook.com

Quiz

NEAR Hisskoncept i Stockholm AB

Komkar Eu

Bromma, Sweden
Local business