Top Local Places

Box Team Nordmarken

Fogdevägen 1, Årjäng, Sweden
Community organization

Description

ad

Vi håller till i Töcksfors Sporthall & B hallen i Årjäng. Styrelse:

Ordförande:               Watchara Sampaosri
Vice Ordförande:       Mikael Tranberg
Sekreterare:              Mona Sæther
Kassör:                      Roar Tangenes
Ledamot:                   Jonas Andersson
Revisor:                     Bodil Aronsson

Ombud till SDF-möten och andra officiella möten: Watchara Sampaosri & Roar Tangenes
Inköpsansvarig: Roar Tangenes
Sportansvariga: Watchara Sampaosri & Roar Tangenes


CONTACT

Quiz

NEAR Box Team Nordmarken