Top Local Places

Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia

R/ Lisboa 20, Baixo C, Santiago de Compostela, Spain
Non-profit organization

Description

ad

Esta é a páxina de FB do Ceesg. Visítanos tamén en www.ceesg.org. O Ceesg é unha corporación de dereito público constituída pola Lei 1/2001 do Parlamento de Galicia, e concibida como unha organización con capacidade para representar e velar polos intereses das educadoras e educadores sociais de Galicia, así como ordear o exercicio da profesión de cara a desenvolver accións socioeducativas de calidade que teñen con fin último promover o benestar das persoas, grupos e comunidades destinatarias e protagonistas das mesmas.

Neste sentido, o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia está ao servizo da sociedade galega no seu conxunto, e moi especialmente dos colectivos cos que traballamos as educadoras e os educadores sociais.

Quiz