Top Local Places

HIŠA BESED

Kajuhova 62c, Slovenska Bistrica, Slovenia
School

Description

ad

www.hisa-besed.com natalija@hisa-besed.com
V Hiši besed se ukvarjamo z lektoriranjem, s kreativnim pisanjem in z urejanjem spletnih strani.
www.hisa-besed.com
V Hiši besed se ukvarjamo z besedami in besedili, lektoriranjem, kreativnim pisanjem in urejanjem spletnih strani.
Izdajamo e-knjige in osvežujemo znanje slovenskega jezika. Ponujamo popuste za študente in dolgoročno sodelovanje.

KONTAKT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Lektoriranje za študente

Zgledna pisna komunikacija je pot do uspeha V Hiši besed hitro in kakovostno lektoriramo diplomske, magistrske ali doktorske naloge po navodilih vaše fakultete. Ne popravljamo samo vejic in velikih začetnic. V vaše napisano se odgovorno poglobimo, poiščemo najprimernejše besede in izraze, odpravimo zatipkane napake, izpilimo jezik ...

facebook.com

START-UP -> ZAGONSKO PODJETJE

facebook.com

Lektoriranje za študente

Ne popravljamo samo vejic in velikih začetnic. V vaše napisano se odgovorno poglobimo, poiščemo najprimernejše besede in izraze, odpravimo zatipkane napake, izpilimo jezik ...

facebook.com

V ZDA našli dva nova Prešernova rokopisa pesmi Slovo od mladosti in Dohtar

:)

facebook.com

Zagonsko podjetje

Naj bodo start upi raje zagonska podjetja.

facebook.com

Lektoriranje

Strokovno, hitro in kakovostno lektoriramo vse vrste besedil: seminarske, diplomske, magistrske in doktorske naloge, spletne strani, brošure, letake, kataloge, deklaracije, vabila, obvestila, zapisnike, poročila, pogodbe, reklamna sporočila, šolsko in študijsko gradivo, leposlovje in esejistiko, priročnike in tehnično dokumentacijo, revije, časopise, članke ... Mi znamo!

facebook.com

Za vsestranski razvoj slovenskega jezika

Predlagam, da podpišemo peticijo

facebook.com

Vsebinski (angl. content) marketing

facebook.com

Timeline Photos

Lektoriranje zahteva temeljito analizo besedila, korekturo jezikovnih, slovničnih, pravopisnih, slogovnih in tipkarskih napak. Besedilo je treba jezikovno skrbno prečistiti in izpiliti, poskrbeti za njegovo jasnost in preglednost. Dober lektor bo pozoren, ali ni v besedilu nepotrebnega ponavljanja istih besed ali iste vsebine, dolgoveznega in zapletenega izražanja, če je mogoče povsem isto povedati krajše in enostavneje, ter drugih značilnosti slabega sloga. Hkrati bo izredno pazljiv, da ne bo spreminjal sloga brez potrebe, le na podlagi lastnega jezikovnega okusa. Strokovno, hitro in kakovostno lektoriramo vse vrste besedil: seminarske, diplomske, magistrske in doktorske naloge, spletne strani, brošure, letake, kataloge, deklaracije, vabila, obvestila, zapisnike, poročila, pogodbe, reklamna sporočila, šolsko in študijsko gradivo, leposlovje in esejistiko, priročnike in tehnično dokumentacijo, revije, časopise, članke ...

Timeline Photos
facebook.com

HIŠA BESED

facebook.com

HIŠA BESED

HIŠA BESED
facebook.com

Timeline Photos

Danes je mednarodni dan materinščine. Obeležujemo ga v spomin na protest in smrt bengalskih študentov, ki so leta 1952 zahtevali uradno rabo njihovega maternega jezika. Unesco je z dnevom želel opozoriti na potrebo po ohranjanju kulturne in jezikovne raznolikosti po svetu. Po svetu danes govorijo okrog 6000 različnih jezikov. Od tega jih po oceni Unesca polovici grozi, da bodo izginili. V Sloveniji ob slovenščini, materinščini večinskega prebivalstva, sobiva še več kot 50 materinih jezikov.

Timeline Photos
facebook.com

Quiz

BLIZU HIŠA BESED