Top Local Places

Korociv

Prežihova 7, Ravne na Koroskem, Slovenia
Local business
ad

Description

ad

Korociv.si je regionalno stičišče nevladnih organizacij na Koroškem. Informacije o projektu:
Naziv projekta: Koroško regionalno stičišče NVO - Korociv.si
Naziv upravičenca: Zveza športnih društev Ravne na Koroškem
Višina skupnih stroškov projekta, višina javnih virov financiranja: 177.855,00 €
Datum začetka in konca po pogodbi o sofinanciranju: 1.1.2011 - 31.10.2012
Kontaktne osebe za informacije o projektu: Janko PEŠL, Jure STRAH, Katja PODHOVNIK

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer Iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete “Institucionalna in administrativna usposobljenost”; prednostne usmeritve “Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga”.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Timeline Photos

>>> Otvoritev prostorov društva Hiška UE Ravne na Koroškem, Čečovje 12a, 22. april ob 17.00 (društvo za pomoč otrokom, mladostnikom in staršem otrok s specifičnimi učnimi težavami)

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Timeline Photos
facebook.com

Občina Mežica

Občina Mežica
facebook.com

Simon Chang 張 雍

Simon Chang 張 雍
facebook.com

Timeline Photos

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Po čem je bila zmaga? Kritično o naši novejši zgodovini.

Timeline Photos
facebook.com