Top Local Places

Hostel Panorama Portoroz

Šentjane 25, Portoroz, Slovenia
Hostel
advertisement

Description

ad

You will finds us in the midts of mediterranian vegetation: olive trees, palms, bushes and beautiful flowers. You will enjoy our amazing view.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

facebook.com

No sugar!!! It was interesting. What do you think about sugar? If you do not know, write or visit us. Ne sladkor!!! Bilo je zanimivo. Kaj misliš o sladkorju? V kolikor ne veš nam piši ali nas obišči. Excellent, easily presented - thank you:) Odlično, enostavno predstavljeno - hvala:)

facebook.com

Sladkor, sugar. Ja ali ne? Yes or not? Odgovor dobimo s top predavateljico. We get the answer with the top lecturer.

facebook.com

Bad weather - we find a solution - presentation of eBikes and tours. Slabo vreme - najdemo rešitev - predstavitev eKoles in tur.

facebook.com

facebook.com

Pigeons dance - high over Hostel Panorama Portorož

facebook.com

E biking, 🍷& 🥗 tasting, hidden spots, bed & breakfast. Time to enjoy your weekend🌅

facebook.com

👍

facebook.com

Nastanitev za kolesarje, eKolesarje in spremljevalce. V kolikor vas zanima nastanitev nas pokličite. Parenzana eBiking cena nočitve, do 30% ceneje.

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

Recommended Before and After transformation