Top Local Places

Geodet Novo mesto

, Novo Mesto, Slovenia
Surveyor

Description

ad

CELOVITE GEODETSKE REŠITVE ureditev meje, parcelacije, geodetski posnetki, zakoličbe, vrisi objektov, hišna številka

KONTAKT

Quiz

BLIZU Geodet Novo mesto