Top Local Places

ZZB za vrednote NOB Slovenije

Einspielerjeva 6, Ljubljana, Slovenia
Non-governmental organization (ngo)

Description

ad

ZZB NOB Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije (v nadaljevanju: ZZB) in njena mestna, območna in občinska združenja (v nadaljevanju: združenja) so domoljubne organizacije, ki v svojih vrstah združujejo borce partizanske in narodnoosvobodilne vojske Slovenije, aktiviste in pripadnike OF, žrtve nasilja okupatorja in njegovih sodelavcev ter druge udeležence narodnoosvobodilnega gibanja. V svoje vrste sprejemajo tudi kot enakopravne člane udeležence organizirane povojne obnove domovine in njenega demokratičnega, socialno pravičnega družbenega razvoja, oziroma vse tiste, ki se v današnjih družbenih razmerah zavzemajo za suverenost slovenske države, za mir in enakopravne odnose med narodi ter za človekove ekološke, socialno-ekonomske ter politične pravice, upoštevajoč pri tem pozitivne dosežke in izkušnje  slovenskega naroda in človeštva nasploh.

Delovanje ZZB temelji na tradicijah slovenskega uporništva, izraženega v boju za narodov obstoj, svobodo in samostojnost, v boju zoper germanske, romanske in druge zavojevalce, v kmečkih uporih, v narodnem gibanju 1848-1918, v boju za slovensko narodnostno mejo, v odporu na okupiranem Slovenskem Primorju, za avtonomijo in samostojnost v kraljevini Jugoslaviji; najvišji izraz pa je uporništvo našlo v narodnoosvobodilnem boju 1941-1945 in končno potrditev v osamosvojitvi 1991.

Delovanje združenj povezuje in usmerja ZZB kot zveza demokratičnih, samostojnih in nestrankarskih organizacij, ki utemeljujejo svoj program in dejavnost na zgodovinski kontinuiteti boja slovenskega naroda za svobodo, neodvisnost, suverenost, ozemeljsko celovitost ter demokratično, socialno pravično družbeno ureditev

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Puntarji

facebook.com

Društvo za vzdrževanje partizanskih grobišč v Rogu

Društvo za vzdrževanje partizanskih grobišč v Rogu
facebook.com

Revirska spominska četa

Revirska spominska četa
facebook.com

TV Koper Capodistria

facebook.com

Na Javorovici obsodili medvojno hlapčevstvo

facebook.com

V Strunjanu so se tudi letos spomnili prvih žrtev fašizma (foto)

facebook.com

Zveza Borcev

facebook.com

Zveza Borcev

facebook.com

Zveza Borcev

facebook.com

Zveza Borcev

facebook.com

Zveza Borcev

facebook.com

Zveza Borcev

facebook.com

Quiz

BLIZU ZZB za vrednote NOB Slovenije