Top Local Places

MAO Ljubljana

Pot na Fužine 2, Ljubljana, Slovenia
Museum
ad

Description

ad

MAO I Muzej za arhitekturo in oblikovanje / Museum of Architecture and Design, Ljubljana, Slovenia
www.mao.si Muzej za arhitekturo in oblikovanje je osrednja slovenska muzejska za arhitekturo, urbanizem, industrijsko in grafično oblikovanje ter fotografijo. Muzej zbira in hrani gradivo z navedenih področij, ga preučuje ter predstavlja javnosti na razstavah, predavanjih, delavnicah in skozi druge dejavnosti. Muzejske zbirke obsegajo skoraj 150 000 različnih predmetov od načrtov, skic in modelov zgradb do različnega pohištva, drobnih premetov, aparatov, plakatov, različnih tiskovin in fotografij. V MAO so zastopani skoraj vsi vidni slovenski arhitekti in oblikovalci 20. stoletja ter številni fotografi; skupaj več kot 1000 avtorjev.

Arhitekturni muzej je leta 1972 ustanovilo mesto Ljubljana, leta 2010 pa je ustanoviteljske obveznosti prevzela Vlada Republike Slovenije in ga preimenovala v muzej za arhitekturo in oblikovanje.

Z zbiranjem in predstavljanjem dediščine MAO svojim obiskovalcem omogoča razumevanje preteklosti in prihodnosti arhitekture, oblikovanja in fotografije. Muzej se odpira kot prostor, namenjen vsem, ki želijo raziskovati, se učiti in izvedeti več o tem, kako naseljujemo življenjski prostor, ga organiziramo, spreminjamo, oblikujemo, označujemo in si ga prisvajamo.

Muzej za arhitekturo in oblikovanje se nahaja na Fužinskem gradu, na levem bregu Ljubljanice, na vzhodnem robu mesta slovenske prestolnice. Fužinski grad je lep primer renesančnega dvorca s cilindričnimi vogalnimi stolpi in arkadnim osrednjim dvoriščem.


Odpiralni čas:
Odprto: Torek-Nedelja 10.00-18.00
Zaprto: Ponedeljki in prazniki (1. januar, 1. november in 25. december)

_____________________________________________________

The Museum of Architecture and Design is a national Slovene museum for architecture, industrial design, graphic design, visual communication and photography. MAO introduces the past work of architects, designers, and photographers as useful experiences, knowledge, and ideas for a better future. It systematically collects, stores and studies materials related to these fields of activity and displays them in temporary and permanent exhibitions, making it possible for visitors to understand the past and the future of architecture, design and photography. The Museum of Architecture and Design (known as MAO, from its Slovene name Muzej za arhitekturo in oblikovanje) houses nearly 150,000 different objects, from plans, sketches, and models for buildings to various kinds of furniture, small objects, instruments and appliances, posters, various kinds of printed materials, and photographs. Almost all the prominent Slovene architects and designers from the twentieth century, as well as many photographers, are represented in the museum’s holdings, totalling more 1,000 artists altogether.

The Ljubljana Architecture Museum was established in 1972 by the City of Ljubljana. In April 2010 the management of the museum was transferred from the city to the state and the museum was renamed into Museum of Architecture and Design.

KONTAKT

Opening Hours

torek
10:00 - 18:00
sreda
10:00 - 18:00
četrtek
10:00 - 18:00
petek
10:00 - 18:00
sobota
10:00 - 18:00
nedelja
10:00 - 18:00

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Photos from MAO Ljubljana's post

Kam čez vikend? V MAO! Vabljeni na drugi vikend BIO 25, ki se začne že danes, 2. junija, ob 19.00 z otvoritvijo razstave BIO 25 Spremljevalni projekti Spekulativno / Speculative Poligon -> kreativni center. V soboto vabljeni v senco grajskih arkad in na Vodstvo po gradu Fužine ob 11.00 ter na sladek začetek meseca v Kavarna MAO - Kaval Group. V nedeljo pa se nam pridružite v Genterovcih v Lendava na kulinaričnem popotovanju Klemen Košir: Regratov izlet epizode Nov zagon podeželja. Več na www.bio.si in www.mao.si. Foto: arhiv MAO

Photos from MAO Ljubljana's post
facebook.com

Timeline Photos

[BIO 25] Vabljeni na otvoritev spremljevalnega projekta BIO 25 razstave Spekulativno / Speculative, ki je Hrvaško z vsemi pomembnimi sodobnimi spekulativnimi deli predstavljala na 21. mednarodni razstavi Milanskega trienala. Jutri ob 19.00 v Poligon -> kreativni center. ** You are invited to the exhibition opening of BIO 25 Associated projects Spekulativno / Speculative! The exhibition presents all relevant contemporary speculative works in Croatia and has served as the official representation of the Republic of Croatia at the XXI International Exhibition of the La Triennale di Milano. Tomorrow at 19.00 in Poligon -> kreativni center

Timeline Photos
facebook.com

Photos from MAO Ljubljana's post

[BIO 25 V SLIKAH] Popotovanje po slovenski krajini smo zaključili z ogledom kamnoloma Lipica - Marmor, Sežana d.d., iz katerega je skupina SPROSTITEV PODZEMLJA uporabila materiale za instalacijo v MAO Ljubljana. Studio Formafantasma in sodelujoči Dan Adlešič, Patrick Herron, Eva Jäger, Daniele Misso in Isabella Rinaldi, ki jih je navdahnilo sodelovanje s teoretičnim fizikom in filozofom Andrejem Detelo, so izhajali iz stališča, da v trenutku, ko se srečamo z naravnim virom, ta zapusti področje geologije in vstopi na področje človeškega. Takrat se znajdemo na križišču, kjer se podzemlje lahko "sprosti" oz. osvobodi različnih pojmovanj. Na tej predpostavki so oblikovali dva scenarija, ki se odvijata v podzemnih prostorih kraškega terena: v kamnolomu, ki ga je ustvaril človek, in v jami, ki jo je ustvarila narava (Županova jama). Ustavili smo se še na slovenski obali, ob razstavišču Monfort, kjer je na ogled del instalacije skupine NOVI HEROJI 'This is a Poor/Rich State'. Izjava se nanaša na kontroverzno izjavo migrantke med prečkanjem slovensko-hrvaške meje, na katero so se odzvali Odo Fioravanti, Luca Fattore in Marin Medak. Na ogledu, ki bo ponovno organiziran tudi 21. oktobra, so nas gostili nepogrešljivi partnerji epizode Marmor, Sežana d.d., Občina Piran, Obalne galerije Piran in Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran-Pirano. Več: bio.si. [BIO 25 IN PICTURES] FARAWAY, SO CLOSE exploration was concluded with the tour of Lipica Quarry - Marmor, Sežana d.d., from where the UNDERGROUND RELEASE team extracted the material for their installation in MAO Ljubljana. Studio Formafantasma with the participating designers Dan Adlešič, Patrick Herron, Eva Jäger, Daniele Misso and Isabella Rinaldi were inspired by an exchange with theoretical physicist and philosopher Andrej Detela. From the perspective of design, a natural resource leaves the purely geological realm and enters the human one the moment we encounter it. At that instance, we face a crossroads where the underground world can be "released" from various perspectives. Adressing such a place and the issues it raises they identified two scenarios, both of them set in underground Karst spaces: the Lipica Quarry which is man-made, and Županova jama (Mayor's Cave) which is naturally formed. We have stopped at the Slovenian Coast, by the installation 'This is a Poor/Rich State' by the group NEW HEROES on the Hall Monfort. The installation referes to the controversial statement made by a migrant crossing the Slovenian border and addresses the responses of people and the media to the migration process and its complex dynamics. The guided tour, also happening on 21 October, was hosted by the invaluable partners of the episode Marmor, Sežana d.d., Municipality of Piran, Coastal Galleries Piran and Sergej Mašera Maritime Museum Piran. More: bio.si. Foto/photo: Peter Giodani

Photos from MAO Ljubljana's post
facebook.com

Photos from MAO Ljubljana's post

[BIO 25 V SLIKAH] Presečišče idej v MAO (Otvoritev DALEČ, TAKO BLIZU) »Dobra novica! Najnovejše raziskave kažejo, da v Evropi vedno več ljudi zapušča mesta in se naseljuje na podeželju in v drugih neurbanih okoljih. Še več – zdi se, da se ta trend krepi. Toda čeprav je mesto še vedno model, v okviru katerega potekata razprava o sodobni družbi in njena interpretacija, absolutno število ljudi, ki živijo v urbanih centrih, pa se povečuje, najnovejši podatki nakazujejo pomemben premik, ki ga lahko opredelimo kot nov fenomen: izobraženi in emancipirani mladi ljudje, ki so odraščali v urbaniziranem modelu, prenašajo svoje vrednote v druge, anonimne okvire.« iz izjave kustosinj Angela Rui in Maja Vardjan. [BIO 25 IN PICTURES] Idea Intersection at MAO (Opening of FARAWAY, SO CLOSE) »Good news! Recent trends are showing that more and more people in Europe are leaving cities and settling in rural and other non-urban contexts. What’s more, this trend appears to be intensifying. Although the city remains the model within which the evolution of contemporary society is discussed and interpreted, and the absolute number of people living in large urban centres continues to increase, recent data point to a significant shift that is framed as a new phenomenon: informed and emancipated young people who have grown up in an urbanized model are taking their values to other anonymous contexts,« from the curatorial statment of curators Angela Rui and Maja Vardjan. Foto/photo: Peter Giodani

Photos from MAO Ljubljana's post
facebook.com

Photos from MAO Ljubljana's post

[BIO 25 V SLIKAH] Slovenija kot izhodišče V pogovoru pred otvoritvijo BIO 25 so se Renata Salecl, Simone Farresin iz Studio Formafantasma, James Westcott, Angela Rui in Maja Vardjan pogovarjali z James Taylor-Foster o fenomenu, kjer mladi izobraženi ljudje, ki so sicer odraščali v urbanem okolju, svoje ideje, delovanja in vrednote prenašajo v »alter-urbano« okolje. Posnetek pogovora bo kmalu na voljo na VideoLectures.NET. [BIO 25 IN PICTURES] Slovenia as a Foundation for the Discussion Just before the official opening, James Taylor-Foster led a discussion with Angela Rui, Maja Vardjan, Simone Farresin of Studio Formafantasma, Renata Salecl and James Westcott on the phenomenon, where young educated young people, who have grown up in urban settings, are taking their ideas, principles and values to »alter-urban« contexts. The Talk will soon be available at VideoLectures.NET. Foto/photo: Peter Giodani

Photos from MAO Ljubljana's post
facebook.com

Photos from MAO Ljubljana's post

[BIO 25 V SLIKAH] Zgodbe iz hoste DALEČ, TAKO BLIZU popotovanje smo nadaljevali z vodenim ogledom inštalacije in pokrajine, ki je navdihnila epizodo ZAVZETJE GOZDOV v Rožnem studencu v Kocevje. Glavno prevpraševanje ustvarjalcev epizode z matali crasset, avtorice peči na drva Skupni štor in Matej Fegus ter sodelujočimi Marcin Liminowicz in Pola Salicka, Petra Bukovinski, Karolina Ferenc, Annika Frye, Jurij Lozić, Martina Obid Mlakar in Danielom Rieglerjem je bilo, ali bi lahko danes oblikovali družbeno okolje po vzoru eksperimentalnih komun z začetka 20. stoletja ter se tako izognili racionalizaciji in standardizaciji »sodobnega« življenja. Na ogledu, ki bo organiziran tudi 7. oktobra, so nas gostili ter se nam v sklenjen krog okrog peči pridružili tudi neprecenljivi prijatelji epizode Občina Kočevje, Zavod za gozdove Slovenije OE Kočevje, Slovenski državni gozdovi (SIDG), Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje, Gimnazija in srednja šola Kočevje, Urbani Brlog; Društvo za razvoj prostorske kulture, Pokrajinski muzej Kočevje, Robert Žuman – pečarski mojster, Podjetniški inkubator Kočevje, Slovenski etnografski muzej in Muzej novejše zgodovine Slovenije. Več na bio.si! [BIO 25 IN PICTURES] Into the Woods FARAWAY, SO CLOSE exploration continued with guided tour of the installation and the landscape that inspired the episode OCCUPYING WOODS at Rožni Studenec in Kočevje. The episode with Matali Crasset, who created the The Common Stump wood stove, Andrej Feguš and the participating designers Marcin Liminowicz and Pola Salicka, Petra Bukovinski, Karolina Ferenc, Annika Frye, Jurij Lozic, Martina Obid and Daniel Riegler questions, weather it is possible to imagine and re-enact today the social norms that formed the model of experimental communities developed at the beginning of the 20th century, and thus escape from the rationalization and standardization of so-called modern life. The guided tour of the installation, also happening on 7 October, was hosted and co-created by the invaluable partners of the episode Municipality of Kočevje, Slovenia Forest Service Kočevje, Slovenian State Forests, Public Agency for Tourism and Culture Kočevje, Gymnasium and Secondary School Kočevje, The Urban Lair; Association for Development of Spatial Culture, Kočevje Regional Museum, Tiled stoves producer Robert Žuman, Kočevje Business Incubator, Slovene Ethonographic Museum and National Museum of Contemporary History. Več na bio.si. Foto/photo: Peter Giodani

Photos from MAO Ljubljana's post
facebook.com

Photos from MAO Ljubljana's post

V nedeljo je v MAO Ljubljana potekala prva ustvarjalnica 'Les ni samo lep' ob razstavi 25. bienala oblikovanja. Otroci so si ogledali delo skupine Zavzetje gozdov in spoznavali gozd skozi različne pristope in poglede. Na delavnici so skozi čutila so spoznavali lastnosti lesa, sestavljali, gradili, razstavljali in ugotavljali, kako se je uporabljal v arhitekturi ali oblikovanju skozi zgodovino. Naslednja nedeljska ustvarjalnica 'Lovilci zvoka' bo 11. junija ob 11.00. Foto: Zala Simcic

Photos from MAO Ljubljana's post
facebook.com

Photos from MAO Ljubljana's post

[BIO 25 V SLIKAH] 1. DEJANJE Otvoritveni teden DALEČ, TAKO BLIZU se je pričel v MAO, kjer smo si s kustosinjama Angela Rui in Maja Vardjan v predogledu z udeleženci s celega sveta ter t.i. profili in prevajalci ogledali razstavo, ki predstavlja presek projektov ustvarjenih na 7 lokacijah po Sloveniji. [BIO 25 IN PICTURES] ACT I FARAWAY, SO CLOSE opening week was kicked off in MAO with the exhibition preview with curators Angela Rui and Maja Vardjan as well as the participants from all over the world that created the projects in seven episodes along with so called profiles and translators. The exhibition at MAO presents the cross-section of the projects created on 7 locations across Slovenia. Foto/photo: Peter Giodani

Photos from MAO Ljubljana's post
facebook.com

Photos from MAO Ljubljana's post

[BIO 25] Današnji popoldan smo raziskovali okolico vasi Genterovci in tekom sprehoda po panonoskih poljih spoznavali procese proizvodnje in porabe hrane, izlet pa zaključili v zapuščenem supermarketu. Hvala udeležencem, Mischer'Traxler, Klemnu Koširju, Občina Lendava, Mreža za podeželje, zadrugi Pomelaj, Zavod za turizem in kulturo Beltinci. Prvi regratov izlet se obet že prihodnjo nedeljo! več: bio.si #farawaysoclose_bio25 #countrysidereloaded #biennial #bienale #ljubljana #BIO25

Photos from MAO Ljubljana's post
facebook.com

Photos from MAO Ljubljana's post

Kam čez vikend? V MAO! Vabljeni na prvi vikend BIO 25. V soboto vabljeni v senco grajskih arkad in voden ogled po gradu v angleškem jeziku ter na osvežilno pijačo v Kavarna MAO - Kaval Group. V nedeljo pa se nam pridružite na Vodstvo: Daleč, tako blizu / Guided tour: Faraway, So Close s kustosinjama, ustvarjalnici MINIMAO Ustvarjalnica: Les ni samo lep, ob 13.00 pa se skupaj odpravimo v Grosuplje v Županova jama. Več na www.bio.si.

Photos from MAO Ljubljana's post
facebook.com

[BIO 25] Drugi dan smo zavili v rudarske Trbovlje in pogledali Tiny Museum avtorjev Point Supreme ter filma Iztoka Kovača 'Vertigo Bird' in skupine Locument 'in Trbovlje' v kino dvorani Delavskega doma Trbovlje. Hvala udeležencem, Point Supreme, Iztoku Kovaču, KD Lučka, Delavski dom Trbovlje in podeželskim ženam! več: bio.si #farawaysoclose_bio25 #biennial #bienale #ljubljana #BIO25

[BIO 25]
Drugi dan smo zavili v rudarske Trbovlje in pogledali Tiny Museum avtorjev Point Supreme ter filma Iztoka Kovača 'Vertigo Bird' in skupine Locument 'in Trbovlje' v kino dvorani Delavskega doma Trbovlje. Hvala udeležencem, Point Supreme, Iztoku Kovaču, KD Lučka, Delavski dom Trbovlje in podeželskim ženam! 
več: bio.si
#farawaysoclose_bio25 #biennial #bienale #ljubljana #BIO25
facebook.com

Photos from MAO Ljubljana's post

[BIO 25] Prvi dan bienala smo za novinarje pripravili predogled razstave v MAO Ljubljana s kustosinjama Angelo Rui in Majo Vardjan ter skupinami Sprostitev podzemlja, Zavzetje gozdov, Po utopiji, Novi heroji, Prožnost preteklosti, Nov zagon podeželja in Čisto novo sobivanje. Popoldan smo se napotili v kočevski gozd in obiskali instalacije skupine Zavzetje gozdov. Hvala skupini, matali crasset, Občina Kočevje, Kočevsko in Katji Konečnik!Foto: Peter Giodani več: bio.si #farawaysoclose_bio25 #biennial #bienale #ljubljana #BIO25

Photos from MAO Ljubljana's post
facebook.com

PICTURES BY OTHER USERS ON INSTAGRAM

Relaxing times

Relaxing times
@, instagram.com

Iščete počitniški izziv za mlade nadebudneže? Odprte so prijave za Poletno malo šolo arhitekture v MAO! Vse malčke in malčice, gospodiče in gospodične (6–12 let) z veliko mero radovednosti in željo po raziskovanju vabimo na poletno ustvarjanje in spoznavanje arhitekture v vsej njeni raznolikosti v gradu Fužine. // 21.–25. avgust 2017, vsak dan od 8.00 do 16.30. več ▸ goo.gl/PwnV6v #malasola #arhitektura #poletjevMAO #muzej #počitnice #ustvarjalnice #fuzine #ljubljana #otroci #architecture #forkids

Iščete počitniški izziv za mlade nadebudneže? Odprte so prijave za Poletno malo šolo arhitekture v MAO! 
Vse malčke in malčice, gospodiče in gospodične (6–12 let) z veliko mero radovednosti in željo po raziskovanju vabimo na poletno ustvarjanje in spoznavanje arhitekture v vsej njeni raznolikosti v gradu Fužine. // 21.–25. avgust 2017, vsak dan od 8.00 do 16.30.
več ▸ goo.gl/PwnV6v #malasola #arhitektura #poletjevMAO #muzej #počitnice #ustvarjalnice #fuzine #ljubljana #otroci #architecture #forkids
@, instagram.com

#bio25

#bio25
@, instagram.com

Sprehod po Fužinama.

Sprehod po Fužinama.
@, instagram.com

Poletna mala šola arhitekture 21.8.-25.8.2017 Tudi letos v MAO organiziramo počitniško šolo arhitekture!  Kako si zgradimo zavetje v gozdu? Kaj so konstrukcije? Kaj pomenijo ulica, trg, naselje, mesto? Kaj podeželje? Obiskali bomo Županovo jamo pri Grospupljem in odkrivali, kaj pomeni podzemni svet. Spoznavali bomo arhitekturo v živo, z opazovanjem stavb na mestu samem. Vse to in še mnogo več bodo otroci na zabaven način odkrivali v Poletni  Mali šoli arhitekture. Več na mao.si! Slika: Anja Držanič #PMSA #arhitektura #oblikovanje #architecture #design #poletje #varstvo #summer #summerschool #poletnašola #kam #jama #grad #muzej #BIO25 #farawaysoclose_bio25 #stol

Poletna mala šola arhitekture
21.8.-25.8.2017
Tudi letos v MAO organiziramo počitniško šolo arhitekture! 
Kako si zgradimo zavetje v gozdu? Kaj so konstrukcije? Kaj pomenijo ulica, trg, naselje, mesto? Kaj podeželje? Obiskali bomo Županovo jamo pri Grospupljem in odkrivali, kaj pomeni podzemni svet. Spoznavali bomo arhitekturo v živo, z opazovanjem stavb na mestu samem. Vse to in še mnogo več bodo otroci na zabaven način odkrivali v Poletni  Mali šoli arhitekture. Več na mao.si!
Slika: Anja Držanič
#PMSA #arhitektura #oblikovanje #architecture #design #poletje #varstvo #summer #summerschool #poletnašola #kam #jama #grad #muzej #BIO25 #farawaysoclose_bio25 #stol
@, instagram.com

Osvežilna nedelja v MAO! > 11.00  Vodstvo po BIO 25 razstavi Daleč, tako blizu z Majo Vardjan ter Andrejem Detelo in Danom Adlešičem @dadle iz skupine Sprostitev podzemlja. Za najmljaše in družine Papirteater v gosteh #MINIMAO s papirnato slikanico STRIGALICA, odigrano v maniri avtorskega papirteatra Papelito (prej Papilu). > 13.00 ogled instalacije Dan Adlešiča @dadle v Županovi jami, ki je nastala znotraj dela skupine Sprostitev podzemlja. Brezplačen avtobusni prevoz iz MAO! V @kavarnamao sladoled po 1€! *** Chilled Sunday at MAO! > 11.00  Guided tour of the BIO 25 #exhibition FARAWAY, SO CLOSE w/ Maja Vardjan as well as Andrej Detela and Dan Adlešič from Underground Release. Children and families welcomed by Papirteater at #MINIMAO #workshop for a moving #picturebook STRIGALICA by #paper #theatre Papelito (formely Papilu). > 13.00 tour of installation at Mayor's Cave near #Grosuplje by Dan Adlešič @dadle. Free bus transport from MAO! Delicious ice cream only 1€ at...

Osvežilna nedelja v MAO!
> 11.00 
Vodstvo po BIO 25 razstavi Daleč, tako blizu z Majo Vardjan ter Andrejem Detelo in Danom Adlešičem @dadle iz skupine Sprostitev podzemlja.
Za najmljaše in družine Papirteater v gosteh #MINIMAO s papirnato slikanico STRIGALICA, odigrano v maniri avtorskega papirteatra Papelito (prej Papilu). > 13.00 ogled instalacije Dan Adlešiča @dadle v Županovi jami, ki je nastala znotraj dela skupine Sprostitev podzemlja. Brezplačen avtobusni prevoz iz MAO!
V @kavarnamao sladoled po 1€!
***
Chilled Sunday at MAO!
> 11.00 
Guided tour of the BIO 25 #exhibition FARAWAY, SO CLOSE w/ Maja Vardjan as well as Andrej Detela and Dan Adlešič from Underground Release.
Children and families welcomed by Papirteater at #MINIMAO #workshop for a moving #picturebook STRIGALICA by #paper #theatre Papelito (formely Papilu). > 13.00 tour of installation at Mayor's Cave near #Grosuplje by Dan Adlešič @dadle. Free bus transport from MAO!
Delicious ice cream only 1€ at...
@, instagram.com

My masterpiece 🙋 #architecture #architect #design #art #exhibition #razstava #work #seminar #seminarblenkus #mao #project #projectspace #4d #dimensional #studentlife

My masterpiece 🙋 #architecture #architect #design #art #exhibition #razstava #work #seminar #seminarblenkus #mao #project #projectspace #4d #dimensional #studentlife
@, instagram.com

Flying stars of #seminarblenkus at @mao_slovenia NiphomaniacII by #LaraSedar

Flying stars of #seminarblenkus at @mao_slovenia NiphomaniacII by #LaraSedar
@, instagram.com

Exploring Dead Building 3.0 by @didier.faustino for ‘Brand New Coexistence' topic. Photo by Delfino Sisto Legnani ( @delfino_sl ) and Marco Cappelletti ( @_marcocappelletti ) #farawaysoclose_bio25 #bio25 #didierfaustino #brandnewcoexistence #exploringdeadbuilding #kiosk #slovenia #designbiennial #biennial2017 @mao_slovenia

Exploring Dead Building 3.0 by @didier.faustino for ‘Brand New Coexistence' topic. 
Photo by Delfino Sisto Legnani ( @delfino_sl ) and Marco Cappelletti ( @_marcocappelletti ) 
#farawaysoclose_bio25 #bio25 #didierfaustino #brandnewcoexistence #exploringdeadbuilding #kiosk #slovenia #designbiennial #biennial2017 @mao_slovenia
@, instagram.com

#seminarblenkus #maoljubljana The fourth dimension of space - an exhibition in Museum of Architecture and Design, Ljubljana. (work by Lara Sedar, based on van Trier's Nympfomaniac)

#seminarblenkus #maoljubljana The fourth dimension of space - an exhibition in Museum of Architecture and Design, Ljubljana. (work by Lara Sedar, based on van Trier's Nympfomaniac)
@, instagram.com

Brata

Brata
@, instagram.com

Necessity for succesful Unesco nomination #plečnik #Unesco #comparativeanalysis

Necessity for succesful Unesco nomination #plečnik #Unesco #comparativeanalysis
@, instagram.com

I like hashtags because they look like waffles #beautifuldays #beautiful #sunset #ljubljana #love #romantic #romance #fužine 👌🌤

I like hashtags because they look like waffles #beautifuldays #beautiful #sunset #ljubljana #love #romantic #romance #fužine 👌🌤
@, instagram.com

The Value of Land — 13. The Gause's Law / In 1932, while studying the mixed-culture of yeasts and paramecium species, the Russian biologist Georgii Gause (1910–1986) attempted an empirical testing of the Lotka-Volterra equations. From this publication on, the competitive exclusion principle will be wrongly addressed as the Gause’s Law, even if he never actually attributed the paternity of this principle to his research. The principle is nowadays summed up with the aphorism “complete competitors cannot exist.” In the pic above, G. F. Gause (1934), "The Struggle For Existence", Baltimore: Williams & Wilkins. Text by Marco Minicucci (@minicuc). @farawaysoclose_bio25 @mao_slovenia #bio25 #resilienceofthepast #gause #biology #struggleforexistence #books #library #research

The Value of Land — 13. The Gause's Law / In 1932, while studying the mixed-culture of yeasts and paramecium species, the Russian biologist Georgii Gause (1910–1986) attempted an empirical testing of the Lotka-Volterra equations. From this publication on, the competitive exclusion principle will be wrongly addressed as the Gause’s Law, even if he never actually attributed the paternity of this principle to his research. The principle is nowadays summed up with the aphorism “complete competitors cannot exist.” In the pic above, G. F. Gause (1934), "The Struggle For Existence", Baltimore: Williams & Wilkins. Text by Marco Minicucci (@minicuc). @farawaysoclose_bio25 @mao_slovenia #bio25 #resilienceofthepast #gause #biology #struggleforexistence #books #library #research
@, instagram.com

The Value of Land — 12. Volterra and the Predator-Prey Equations / In 1926, the Italian biologist Umberto D’Ancona could not explain why in the Adriatic sea the number of predator fish caught had exponentially risen. He realized it was a consequence of the reduction in fishing activity during WWI and he asked to his father-in-law, prof. Vito Volterra (1860–1940), president of the CNR (National Council of Researches) and eminent mathematician, if he could find a mathematical representation of the phenomenon. Volterra came up with a differential equations system that was able to explain the non-linear relationship between the populations of predators and prey, which appeared to be circular. One year before, the same equations were independently discovered by the Alfred J. Lotka, hence their official name Lotka-Volterra Equations. Volterra was actively involved in the scientific research for the Italian army during WWI on the Soča front. In the image above: U. D’Ancona (1942), "La...

The Value of Land — 12. Volterra and the Predator-Prey Equations / In 1926, the Italian biologist Umberto D’Ancona could not explain why in the Adriatic sea the number of predator fish caught had exponentially risen. He realized it was a consequence of the reduction in fishing activity during WWI and he asked to his father-in-law, prof. Vito Volterra (1860–1940), president of the CNR (National Council of Researches) and eminent mathematician, if he could find a mathematical representation of the phenomenon. Volterra came up with a differential equations system that was able to explain the non-linear relationship between the populations of predators and prey, which appeared to be circular. One year before, the same equations were independently discovered by the Alfred J. Lotka, hence their official name Lotka-Volterra Equations. Volterra was actively involved in the scientific research for the Italian army during WWI on the Soča front.

In the image above: U. D’Ancona (1942), "La...
@, instagram.com