Top Local Places

Ljubljanska kolesarska mreža

Trubarjeva cesta 50, Ljubljana, Slovenia
Community Organization

Description

ad

V društvu Ljubljanska kolesarska mreža vzpodbujamo uporabo kolesa kot mestnega in primestnega prevoznega sredstva. Od leta 2000 si prizadevamo za izboljšanje stanja za kolesarjenje v Mestni občini Ljubljana. Dela nam nikoli ne zmanjka. Opažamo, da so v MOL potrebne številne izboljšave na kolesarskih povezavah, najbolj nujne se nam zdijo:
- ureditev kolesarskih vpadnic (Dunajska, Celovška, Tržaška, Barjanska, Dolenjska, Karlovška, Zaloška in Šmartinska cesta;
- ureditev povezujočih povezav (Linhartova, Drenikova, Roška cesta, Fabianijev most);
- ureditev vzporednic kolesarskih vpsanic (Jamova cesta, Cesta Ljubljanske brigade, Vodnikova cesta, Vojkova cesta, Knezov Štradon);
- ureditev kolesarskega parkirišča na glavni avtobusni in železniški postaji,
- postavitev kolesarskih parkirišč na vseh ostalih potniških železniških postajah v MOL,
- izboljšava standardov projektiranja kolesarske infrastrukture (ukinitev rodeo odsekov [klančin pri individialnih priključkih na cesto], ter vodenje kolesarjev na posreden način v križiščih).
Vse to bomo še hitreje dosegli, če se nam pridružite. Skupaj bomo več dosegli v krajšem času.  

KONTAKT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Povzemamo zanimivo novico o razvoju dostave s kolesi in izposoji električnih koles v Greenwichu (VB).

facebook.com

Danes Ljubljanska kolesarska mreža ponovno v medijih... strinjamo se z naslovom, želimo enake pravice, hkrati pa si predvsem želimo, da mesto postane namenjeno ljudem, ne pločevini. http://www.delo.si/novice/okolje/kolesarji-hocejo-enake-pravice-kot-drugi-v-prometu.html

facebook.com

Se spomnite tiste neverjetne izjave LPP, da so za upad števila potnikov krivi podnebne spremembe in kolesarji? No, ta članek lepo povzema, kje so resnično težave https://siol.net/trendi/potovanja/kaj-bi-se-ljubljana-lahko-naucila-od-gradca-ogromno-45048

facebook.com

LKM od danes tudi na Instagramu! Sledi nam https://www.instagram.com/ljkolesarskamreza/ in uporabi hashtag #ljkolesarskamreza

facebook.com

S kolesa se vidi več, pogled je širši.

facebook.com

O prometni ureditvi Mencingerjeve ulice na Viču smo že pisali, pa bo kot kaže, treba še večkrat. Ulica v dolžini 2km namreč omogoča udobno kolesarsko povezavo do Kolezije in v nadaljevanju proti robu historičnega mestnega jedra (Krakovski nasip) , saj sledi toku Gradaščice; v primerjavi s paralelno Jamovo je prometno minimalno obremenjena. Tudi Občinski prostorski načrt jo označuje za "pomembnejšo kolesarsko smer na vozišču za ves promet". Sliši se skorajda idealno: super kolesarska povezava, v katero ni treba vložiti niti evra, pa kar deluje. Toda, paradoksalno, zaradi večinsko enosmerne ureditve - ne deluje. Ulica je namreč večinoma prometno urejena kot enosmerna cesta in ne omogoča vožnje kolesarjev v nasprotno smer - torej v smeri proti Koleziji. Z vprašanjem zakaj je to tako in zakaj ni omogočen "kontraflow" smo se obrnili na prometno službo MOL in prejeli odgovor, ki nas nikakor ne prepriča. Cestišče naj bi bilo namreč glede na obstoječo zakonodajo, tehnične smernice, pravilnike, normative....preozko za kontraflow in bi trpela varnost kolesarjev.. Nenavadno je sklicevati se na varnost, saj ta v primeru prometno močno obremenjenih ter za kolesarje izjemno nevarnih ulic in cest v neposredni soseščini: Jamova, Tbilisijska, Cesta v Mestni log, Jadranska.... MOL kaj dosti ne skrbi. Še bolj nenavadno je, da je ulica med križiščem s Splitsko in Vipavsko cesto urejena dvosmerno, na njej pa je dovoljeno parkiranje v dolžini vsaj 200m! In ker je ureditev dvosmerna seveda tudi za kolesarja ni prepovedi. Od križišča z Vipavsko v smeri proti Koleziji pa se cesta v povsem enakih gabaritih (celo nekoliko širših) spremeni v enosmerno s parkirnimi mesti na severni strani. In tu kar naenkrat za kolesarja ni več prostora. 1. in 2. slika prikazujeta parkirane avte v delu z dvosmernim prometom, 3. in 4. slika pa 300m praznih parkirnih mest in to na delovni dan v dopoldanskem času!

facebook.com

Ob začetku novega študentskega leta želimo vsem študentom varno in prijetno mobilnost v Ljubljani. Seveda je za študente kolo idealno prevozno sredstvo - je poceni, hiter, ne zavzame veliko prostora, reši zagate s prevozom s študentskih zabav sredi noči, obenem pa poskrbi za dobro psiho-fizično pripravljenost za študij! Obenem pozivamo fakultete, da poskrbijo za zadosti kolesarskih stojal oziroma kolesarnic. Dober primer je Filozofska fakulteta, ki je pred leti umaknila večino parkirnih mest in prostor namenila kolesarjem.

facebook.com

Od sedaj s kolesom tudi na avtobus proti Dobrovi in Polhovem Gradcu (razen pozimi), prevoz kolesa stane 2,4 EUR.

facebook.com

Takole bi izgledalo, če bi imeli nizozemski obseg kolesarjenja (zanimivo, slučajno so na sliki prav Nizozemci) - naša infrastruktura bi kmalu pregorela, zastoji bi bili hujši kot na cesti!

facebook.com

Miniplex kino v podhodu Ajdovščina je vsekakor dobrodošel, ampak a to res pomeni, da zato ne bo ostalo nič prostora za manjšo varovano kolesarnico? Navsezadnje se kar nekaj obiskovalcev kina tja pripelje s kolesi. Do izvedbe je še daleč pa tudi celo desetletje nazaj je izgubljeno.

facebook.com

Ne kupujte nove krame, popravite! tisto kar imate je ponavadi itak boljše od novega.

facebook.com

Vabljeni na mesečna srečanja društva LKM - vsak prvi ponedeljek v mesecu na Trubarjevi 50 ob 17h! Naslednji v ponedeljek, 2.10.

facebook.com

Quiz

BLIZU Ljubljanska kolesarska mreža