Top Local Places

KC Litija

Trg na Stavbah 8a, Litija, Slovenia
Event Planner

Description

ad

Kulturni center Litija je organizacijska enota Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija. Kulturni center Litija je bil ustanovljen leta 2006 kot Javni zavod za kulturo, z letom 2013 pa se je preoblikoval v organizacijsko enoto novo ustanovljenega Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport.

Od začetka delovanja se posveča predvsem organizaciji kakovostnih kulturnih prireditev, kot so gledališki abonmaji, otroške matineje, glasbeni festival Slovo poletju in Tačkov festival, sodeluje pa tudi z drugimi lokalnimi kulturnimi društvi, zavodi in posamezniki pri likovnih, fotografskih in raznih priložnostnih razstavah ter jim nudi tako prostore kot strokovno pomoč pri organizaciji.

Kulturni center Litija nezadostnim finančnim in kadrovskim pogojem navkljub nadaljuje z ozaveščanjem lokalnih prebivalcev o ključnem pomenu kulture za razvoj mesta Litija ter poudarja pomen kulture ne le na umetniškem področju, temveč tudi v medsebojnih odnosih in komunikaciji.

KONTAKT

Quiz

BLIZU KC Litija

Mane Bar

Litija, Slovenia
Local business

UNIKAtija

, Slovenia
Museum/art gallery