Top Local Places

Arhitekturni biro S2

Trg Rivoli 3, Kranj, Slovenia
Architect

Description

ad

Arhitektura; projektiranje, načrtovanje, grafično oblikovanje, legalizacija objektov, svetovanje.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

facebook.com

Enodružinska hiša Puštal Novogradnja je samostojna enostanovanjska hiša, ki je z dilatacijo ločena od hiše na severnem delu. Predviden je novi objekt z etažnostjo P+N+Po, gabaritne tlorisne dimenzije 7,63 x 12,74 m skupaj: 97,2 m2. Oblikovno se hiša naslanja na obstoječo hišo na severnem delu, za katero je značilna gradnja tega območja s simetrično dvokapno streho. Na južni strani je zasnovana terasa, ki služi tudi kot nadstrešek. Okenske površine so kar se da simetrične, okna so podolgovata. Višina slemena 9,00 m. Etažne višine nadstropij: pritličje 2,70 m, nadstropje 2,70 m in podstreha 3,00 m. Svetle višine prostorov so P 2,50 m, N 2,44 m in Po 3,00 m. Lega objekta na zemljišču je enaka kot pri obstoječi hiši, sleme je v smeri SV-JZ. Na območju hleva in kozolca, ki se zrušita je na novo predvidena urejena zelenica, ki bo hortikulturno urejena in zasajena z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. Povozne površine in parkirna mesta bodo tlakovane z nepropustnimi materiali, omejene z dvignjeno obrobo. Odvajanje meteornih vod s teh površin je predvideno preko lovilca olj. Projekt za PGD izveden v sodelovanju s Pernar & Partnerji.

facebook.com

facebook.com

Quiz

BLIZU Arhitekturni biro S2

Alvotex

Kranj, Slovenia
Foodservice Distributor