Top Local Places

Komunala Izola-Isola

Industrijska cesta 8, Izola, Slovenia
Professional Service

Description

ad

Javno podjetje Komunala Izola izvaja številne dejavnosti gospodarskih javnih služb, ki zagotavljajo osnovne pogoje življenja in dela v občini Izola.  Javno podjetje Komunala Izola izvaja številne dejavnosti gospodarskih javnih služb, ki zagotavljajo osnovne pogoje življenja in dela v občini Izola. Delovanje podjetja je usmerjeno v zagotavljanje zanesljive in kakovostne oskrbe prebivalcev občine Izola s komunalnimi storitvami. Kakovostno in učinkovito izvajanje gospodarskih javnih služb je tudi zakonsko opredeljen temeljni cilj poslovanja javnih podjetij. Doseganje tega cilja je pogoj za uspešnost podjetja.

Po zakonskih določilih je pridobivanje dobička v javnih podjetjih podrejeno zadovoljevanju javnih potreb. Javna podjetja se tako pri izvajanju gospodarskih javnih služb srečujejo na eni strani z zahtevami trga, na drugi pa z zahtevami države in lokalne skupnosti. Čeprav so javna podjetja organizirana kot gospodarske družbe in zato poslujejo po tržnih zakonitostih in ustvarjajo dobiček, je njihova tržna samostojnost omejena, saj država z zakonodajo nadzira in omejuje njihovo delovanje.

Razvojne storitve na področjih dejavnosti podjetja so usmerjene v okolju in zaposlenim prijazno tehnologijo. Podjetje sledi razvojnim in hkrati okoljskim usmeritvam, ki so skladne z nacionalnim programom varstva okolja, zakonodajo, predpisi in drugimi regionalnimi in občinskimi programi. Dosledno izvajanje navedenega pomembno vpliva na ohranjanje in izboljšanje stanja okolja. Z nadaljnjim razvojem gospodarskih javnih služb bo zagotovljena širitev in posodabljanje komunalnih sistemov in infrastrukture vključno z varstvom okolja in skrbi za naravne vire.

Opening Hours

ponedeljek
07:00 - 15:00
torek
07:00 - 15:00
sreda
07:00 - 15:00
četrtek
07:00 - 15:00
petek
07:00 - 15:00

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

facebook.com

Na palmah v središču Izole smo zasledili palmovega vrtača - škodljivca, ki povzroča hode poškodbe teh dreves. V upanju, da si bodo palme le opomogle, smo jih zaenkrat le močno obrezali. Na sliki: vidne poškodbe na palmi in povzročitelj le-teh.

facebook.com

Tudi v preteklem tednu smo bili deležni nepravilnega odlaganja odpadkov, ki je kvaril videz našega okolja. Ponovno vas želimo spomniti, da imate za oddajo kosovnih odpadkov ter zelenega reza na razpolago različne možnosti: - brezplačno dostavo na zbirni center skozi celo leto (ob predložitvi potrdila o plačilu zadnjega plačilnega naloga za storitve ravnanja z odpadki), - brezplačno naročilo 5m3 zabojnika za kosovne odpadke (2-krat letno) in zeleni rez (1-krat letno), - brezplačen odvoz manjših količin odpadkov z manjšim tovornim vozilom. Naročilo brezplačnega odvoza odpadkov lahko naročite na tel. št. 05/ 66 34 950 ali po e-pošti: odvozi@komunala-izola.si Le s skupaj lahko poskrbimo, da bo naše okolje čisto in urejeno!

facebook.com

Še en dokaz, da domišljija ne pozna meja...tokrat pri uporabi ekološkega otoka. Na stičišču Ulice Bogomira Magajne in Ulice IX. korpusa, je ekološki otok postal kar sušilnica oz. razstaviščni prostor za tepihe.

facebook.com

Naši delavci so v sklopu rednega vzdrževanja uredili kar nekaj klančin za invalide in sicer v Veluščkovi ulici, na Južni cesti in v Kajuhovi ulici v Izoli.

facebook.com

Z današnjim dnem pričenjamo s poostrenim nadzorom nad ustreznim odlaganjem odpadkov.

facebook.com

V teh dneh je tudi košnja zelenic prijetna...

facebook.com

Na Prešernovi cesti bo za gibalno ovirane osebe kmalu olajšan oz. omogočen prehod, med peš potjo ob Kampusu Livade in pločnikom ob tamkajšnjem drevoredu. Na dotični lokaciji smo namreč danes pričeli z izvedbo rampe za invalide.

facebook.com

Ulica IX. korpusa se ponaša z novo podobo. Delavci Komunale Izola so namreč zaključili s sanacijo poškodovanih poti.

facebook.com

Da bodo v jesenskih dneh ekološki otoki še lepše ozeleneli, so naši delavci te dni vpeti v urejanje le-teh.

facebook.com

Še nekaj utrinkov sobotnega dogajanja na Lonki, kjer se je pod sloganom "Športajte z nami" odvijala prireditev v sklopu Evropskega tedna mobilnosti in na kateri se je predstavila tudi Komunala Izola.

facebook.com

Oglejte si nekaj utrinkov z današnjega pestrega dogajanja v parku Pietro Coppo, kjer so, v organizaciji Občine Izola, potekale aktivnosti pod sloganom "Združimo moči, delimo si prevoz", v sklopu dogodka "Dan brez avtomobila. Pod vodstvom naših sodelavk in sodelavca, so otroci pokazali svoje spretnosti in znanje o pravilnem ravnanju z odpadki. In odrezali so se več kot odlično!

facebook.com

Quiz

BLIZU Komunala Izola-Isola