Top Local Places

SIMUTEH, Raziskave&Razvoj

Stična 113, Ivancna Gorica, Slovenia
Engineering Service
advertisement

Description

ad

Smo prodajni zastopnik licenc programske opreme ANSYS in Thermoanalytics. Nudimo tudi storitev numeričnih izračunov z uporabo zastopane opreme. Podjetje SIMUTEH, raziskave in razvoj, Dr. Simon Muhič s. p. se ukvarja z raziskavami in razvojem v povezavi s podjetji. Podjetje nudi storitve tehničnega svetovanja oziroma celovito izvedbo inženirskih simulacij kot pomoč raziskavam in razvoju z uporabo različne tehnične programske opreme.
Podjetje SIMUTEH, Dr. Simon Muhič s.p. je primarno usmerjeno v raziskave in razvoj ter svetovanje pri učinkoviti rabi energije. Pri tem nudimo celovito svetovanje na področju okoljskih in energetskih projektov in storitev. Poseben poudarek posvečamo predvsem razvoju in implementaciji izdelkov in sistemov za čim manjšo rabo energije pri energetski oskrbi novih in pri sanaciji obstoječih stavb. Podjetje SIMUTEH, Dr. Simon Muhič s. p. med drugim opravlja tudi storitev energetskega upravljanja za občino Ivančna Gorica. Nudimo tudi storitev termografije s termokamero Flir E30bx.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

Recommended Before and After transformation