Top Local Places

Vikaskarven - Vik Grendalag

Vik, Øygarden, Norway
Non-profit organization

Description

ad

Vikaskarven, for dei som er interessert i kva som skjer på Vik. Grendalaget skal representera folket på Vik og ser det som svært viktig å fremja god og verdifull kultur frå vårt område. Laget tek initiativ, er som bladet Vikaskarven meiningsberande og fungerer som pådrivar når bygda vår treng gode tiltak for å betra livskvaliteten til dei som bur her.

Tiltak i nærmiljøet for å få eit godt bumiljø og naustmiljø, ta vare på vår historie og kultur (hus, naust, båtar, språk osb), arrangera fellestiltak som Lucia-tog, Krabbefest, kulturfest o.l.

Vikaskarven er lokalavisa for Vik. Første utgåve av avisa kom 5.april 2001 og inneheld fire sider trykt i svart-kvit. Vik Grendalag er ansvarleg utgjevar for Vikaskarven som  kjem ut fire gonger i året, i mars, juni, september og desember.
Den 26.mars 2011 lanserte Vikaskarven si eigen Facebookside.

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Timeline Photos

Det vart ei veldig fin Jonsokfeiring. Takk til Vik Grendalag som alltid steller så fint i stand, og takk til Andreas for fint bilete! Send gjerne inn fleire bilete til oss.

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Tradisjonen tru vert det Jonsokfeiring på Vik også i år. Aktivitetane byrjer kl. 18:00 med båltenning ca. kl. 20:00. Datoen er sjølvsagt 23.juni. VEL MØTT!

Timeline Photos
facebook.com

Photos from Vik Grendalag's post

Det blir Jonsokfeiring på Vik, med bål, aktivitetar og sal av kaker og kaffi 23.juni. Bålet vert eit pallebål, med reint trevirke. Mange aktiviteter og nokre nyheter! Medlemmer av Vik Grandalag kan siste veka før Jonsok plassera reint trevirke på Jonsokbålet.

Photos from Vik Grendalag's post
facebook.com

Timeline Photos

Har du gløymt å betala medlemskontingenten til Vik Grendalag for 2016? Fortvil ikkje, det er ikkje for seint! Betal 150 kr til kontonummer: 3628.50.68538 Medlemskontingent for Vik Grendalag 2016 Vik - ei felles bygd Vik Grendalag driv aktivitetar for å styrka fellesskapet mellom dei ulike områda, Vik gamle gard, Vikatoppen, Vaskarhaugen og Vaskarbrekka. Grendalaget vil arrangera flere arrangement i 2016 bl.a: Jonsokfeiring på Kaien og Moloen, Familiedag på Kaien med ulike aktivitetar, Lysfest med tenning av Juletre og rakettar på Moloen i desember. Vedlikehold av benkar mm. Håper dette er arrangement bygdefolket vil ta del i i 2016. Kontingenten for medlemskap i Vik Grendalg for 2016 er kr. 150, - pr. husstand. For denne medlemskontingenten får ein og VikaSkarven 4 gangar pr. år. Styret for 2016 består av: Thora Vik, Johnny Dåvøy, Marianne Dåvøy, Ronny Nottveit, Aud-Helen Solsvik, Kari Klepsvik, Solbjørg Vik, Andreas Soløy, Grethe Ansok, Oddvar Haugetun, Fredrik Dåvøy, Synnøve Sandbakk og Rolf Vik VIK GRENDALAG Styret

Timeline Photos
facebook.com

Dugnad på Kaien

Dugnad på Kaien
facebook.com

Photos from Vik Grendalag's post

Då er båten komen på plass på Moloen og vimpelen heist. Veldig bra innsats frå dugnadsgjengen, og eit fint smykke i innseglinga til Vikavågen.

Photos from Vik Grendalag's post
facebook.com

Jonathans Minnefond for barnekreftforskning

Til minne om Jonathan. "Tusen takk til alle som vil støtte ved å gi til Jonathans Minnefond på kontonr. 3637.29.65945. Alt mottas med den største takk!!" Anita & Roar

Jonathans Minnefond for barnekreftforskning
facebook.com

Tur til Pardalsmyra

Tur til Pardalsmyra
facebook.com

Loppemarked 12.-13. mars

Loppemarked 12.-13. mars
facebook.com

Timeline Photos

Årsmøte - Vik Grendalag Årsmøte arrangeres på Vik Bedehus Torsdag 10.mars kl. 20.00

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Bygdetreff med historisk tilbakeblikk Lørdag 30.januar kl. 15:30 - 18:30 Vik Bedehus

Timeline Photos
facebook.com

Photos from Vik Grendalag's post

Ein veldig gøy dag på Søgardsvatnet, søndag 10.januar. Dette vekkjer nok til live gode minner hos fleire enn meg sjølv.

Photos from Vik Grendalag's post
facebook.com

Quiz

NEAR Vikaskarven - Vik Grendalag