Top Local Places

Skániid girjie

Indre planterhaug 78, Evenskjer, Norway
Book Store

Description

ad

Skániid girjie er et markasamisk forlag. Synliggjøring av blant annet markesamisk område gjennom litteratur er vesentlig for oss. Skániid girjie ble etablert i 1998 med det formål å skulle gi ut slektsverket Svonni/Partapuoli. Slektsbøkene kom i 1999 og forlaget hadde lenge ingen produksjon etter dette. Forlagets grunnlegger, Asbjørg Skåden, hadde lenge før opprettelsen av forlaget hatt interesse for å samle inn samiske stedsnavn i lokalområdet, samt samiske ord, uttrykk og talemåter i området. Denne informasjonen lå nå i forlagets maskiner og man tenkte at det ville være forgjeves å ikke få dette publisert. Følgelig begynte ballen å rulle og forlaget hadde nye utgivelser i 2003. Etter dette begynte ballen å rulle og forlaget fikk også manus innlevert fra andre forfattere fra markesamisk område.

Forlaget som kun skulle gi ut et slektsverk med to titler i 1999 har nå snart 60 titler.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Just Qvigstads Lappisk ordbok for Kaldfjorden og Vesterålen har versert i systemet vårt mange år. Arbeidet med ovennevnte handskrift startet fra vår side i 2003. Etter et lengre opphold ble den delvis gjennomgått i 2007. Siden har det ligget urørt. I 2016 hentet vi den opp igjen takket være støtte fra Sametinget. Og nå har Sametinget sagt ja til siste del: Utgiving !!!!!

facebook.com

Timeline Photos

Muitebehtetgo diet unnoračča? Idjastállu mii vadjola birra ja juohká buriid nieguid mánáide. Dal son ihtá oarje-sámi hámis. Ellen Bull Jonassen lea jorgalan su daguid oarjesámegillii. Jïjjestaaloe akte onn’ohtje staaloe mij aktene snjeararaejkesne haakanisnie årroeminie. Dïhte aajnehke maam sæjhta lea maanide njaelkies nïekedassh vedtedh. Dam dorje viehkine magijeles nïekedassemusihkem maanide tjoejehtidh – fïerhten iehkeden, jis nuekies varke åarajieh.

Timeline Photos
facebook.com

Våre utgivelser

2016. Márkogiliid boalgan vai sámi oahpisteaddjit? / Márbebygdas skamobjekt eller samiske snuoperatører? Redaktører: Anja Komic-Golar, Ardis Eriksen, Asbjørg Skåden, Eirik Mohaug, Gunn Myrnes Olsen og Oddveig Nymo Dalbakk. Tospråklig samisk/norsk. Pris: 280,- “En samisk barnehage er ikke noe spesielt, egentlig. Men historien rundt denne, om de menneskene som ga den liv og de som slett ikke ville ha den, gjør historien om Sáráhká Sámemánák til historien om en helt spesiell barnehage. Likevel handler det minst om barnehage, barnehagepolitikk og barnehagefinansiering. Sáráhka er historien om et tiltak for å demme opp mot en utvikling som truet samisk språk og identitet og hvordan man i markebygdene gjennom konkret handling ville motvirke det i sitt lokale miljø.” (Odd. R. Olsen, Harstad Tidende).

Våre utgivelser
facebook.com

Várdobáiki samisk senter

Kjersti på Várdobaiki omtaler vår 58. utgivelse som i går ble lansert på Skånland folkebibliotek.

Várdobáiki samisk senter
facebook.com

Timeline Photos

Vår 58 utgivelse: Boka om Sáráhká Sámemánák. MÁRKOGILIID BOALGAN VAI SÁMI OAHPISTEADDJIT? MARKEBYGDAS SKAMOBJEKT ELLER SAMISKE SNUOPERATØRER? Vi gratulerer redaktørene Anja Komic-Golar, Ardis Ronte Eriksen, Asbjørg H. Skåden, Eirik Mohaug, Gunn Myrnes Olsen ja Oddveig Nymo Dalbakk. Skamobjekt eller samiske snuoperatører? “En samisk barnehage er ikke noe spesielt, egentlig. Men historien rundt denne, om de menneskene som ga den liv og de som slett ikke ville ha den, gjør historien om Sáráhká Sámemánák til historien om en helt spesiell barnehage. Likevel handler det minst om barnehage, barnehagepolitikk og barnehagefinansiering. Sáráhka er historien om et tiltak for å demme opp mot en utvikling som truet samisk språk og identitet og hvordan man i markebygdene gjennom konkret handling ville motvirke det i sitt lokale miljø.” (Odd. R. Olsen, Harstad Tidende).

Timeline Photos
facebook.com

Grenersen, Geir | UiT

Muitibehtetgo Geir Grenersen, olmmos guhte barggai Van Leer prošeavttas ja lei holu danne Márkkus? Duorastat 15. b. juovlamánus lansere son Skániid girjerádjosis girjji Sáráhká mánáidgárddi birra. https://uit.no/om/enhet/ansatte/person?p_document_id=41507&p_dimension_id=210121

facebook.com

Timeline Photos

Min 58 almmuhus. Girji Sáráhká mánáidgárdi birra. MÁRKOGILIID BOALGAN VAI SÁMI OAHPISTEADDJIT? MARKEBYGDAS SKAMOBJEKT ELLER SAMISKE SNUOPERATØRER? Doaimmaheaddjit: Anja Komic-Golar, Ardis Ronte Eriksen, Asbjørg H. Skåden, Eirik Mohaug, Gunn Myrnes Olsen ja Oddveig Nymo Dalbakk. “Sámi mánáidgárdi ii livčče gal nu erenoamáš. Muhto historjá daid olbmuid birra geat dahke dán mánáidgárdái heakka, ja sin geat eai áigon fuollat dan lahka ge, dat dahká Sáráhká Sámemánák mánáidgárddi erenoamáš mánáidgárddi historján. Das ii leat aŋkke eanemus sáhka mánáidgárddiid, mánáidgárdepolitihka dehe mánáidgárddiid ruhtadeami birra. Sáráhká lea historjá mas muitaluvvo mot sii cagge dakkár dili mii áittii sámegiela ja iešdovddu, ja mot sii márkogiliin duohta daguiguin dáhtto vuosttaldit dan áitaga.” (Odd. R. Olsen, Harstad Tidende).

Timeline Photos
facebook.com

Skånland folkebibliotek

Kjemeflott tiltak, og artig å se våre utgivelser presenter. Gratulerer til alle.

Skånland folkebibliotek
facebook.com

Skånland folkebibliotek

Også denne gangen er vi representert når Skånland folkebibliotek har forfatterpresentasjon.

Skånland folkebibliotek
facebook.com

Photos from Skániid girjie's post

Den perfekte julegave er nå under produksjon. Fredag leverte Sarahkas første leder Oddveig Nymo Dalbakk, Anja Komic Golar og jeg manus om Sarahkas historie på Vizuelli: Mange har her på fb hatt en mening om hvem som initierte og drev det Odd R. Olsen i Harstad tidende omtalte. som den perfekte barnehagen. Nå er historien skrevet.

Photos from Skániid girjie's post
facebook.com

Skånland folkebibliotek

Gratulerer til alle tre. Gudmund Johnsen og Sigbjørn Skåden har gitt ut bøker på Skániid girjie.

Skånland folkebibliotek
facebook.com

Timeline Photos

Høsten er en fin tid for å lese bøker syns vi. Kryp opp i sofaen under et pledd med en bøk mens høststormen raser utenfor vinduet. Eller sett på en lydbok mens du kjører og veien blir plutselig ikke så lang lengre. Vi kjører i gang høsttilbud på bøkene våre. Vi begynner med Magne Einejords roman Áiggit iežahuvvet. Romanen beskriver et markesamisk miljø i en sterk brytningstid der fornorsking var den rette vei til et akseptert liv. Romanens jeg-person er ungdom i de første tiår etter krigen. Gjennom ham, fra ungdom til voksen alder, møter vi fornorsking slik den artet seg i markebygdene. Boken har et rikt språk og finnes også som lydbok. Vi selger både boka og lydboka til kroner 300. Normal pris tilsammen på bøkene er henholdsvis kr. 380 for boken og kr. 340 for lydboka. Det er mulig å kjøpe bare bok eller lydbok også til tilsbudspris. Ta kontakt her på facebook eller på epost post@skaniidgirjie.no

Timeline Photos
facebook.com

Quiz