Top Local Places

Northernphotos

tårstadveien 422, Tårstad, Norway
Media/News Company

Description

ad

On this page we share photos tips and tricks.
And soon video tutorials on how to use
Your camera. I have now made a decision that anyone who like this page, post pictures and videos BUT there are rules
1 image MUST BE TAKEN with an SLR camera
2 only serious high quality pictures
3 appropriate seriously content
good luck :)

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Photos from Northernphotos's post

Met this little fella today :) and then i catched a panorama of the sunset :D hope you all enjoy. PS: i apriciate a like and share 😀👊

Photos from Northernphotos's post
facebook.com

Northernphotos

not long until summer :)

facebook.com

Northernphotos

I am sorry to say that i no longer have my 14mm lens, that means that i am not able to make anymore videos like this for the rest of this winter :) :(

facebook.com

Timeline Photos

amazing aurora tonight here is a panorama i took :) hope you all enjoy :D

Timeline Photos
facebook.com

minner på at visst noen er interresert i og hente innhold fra siden min så SKAL dette avtales med meg i hendhold til åndsverkloven § 1. Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket. Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som 1) skrifter av alle slag, 2) muntlige foredrag, 3) sceneverk, så vel dramatiske og musikkdramatiske som koreografiske verk og pantomimer, samt hørespill, 4) musikkverk, med eller uten tekst, 5) filmverk, (!!!)6) fotografiske verk, 7) malerier, tegninger, grafikk og lignende billedkunst, 8) skulptur av alle slag, 9) bygningskunst, så vel tegninger og modeller som selve byggverket, 10) billedvev og gjenstander av kunsthåndverk og kunstindustri, så vel forbildet som selve verket, 11) kart, samt tegninger og grafiske og plastiske avbildninger av vitenskapelig eller teknisk art, 12) datamaskinprogrammer, 13) oversettelser og bearbeidelser av verk som er nevnt foran. For fotografiske bilder som ikke er åndsverk gjelder § 43a. 0 Endret ved lover 15 juni 1990 nr. 26, 23 juni 1995 nr. 37 - se dens II (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 nr. 572). § 2.Opphavsretten gir innen de grenser som er angitt i denne lov, enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille varig eller midlertidig eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for almenheten, i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk. Som fremstilling av eksemplar regnes også overføring til innretning som kan gjengi verket. Verket gjøres tilgjengelig for allmennheten når a) eksemplar av verket frembys til salg, utleie eller utlån eller på annen måte spres til allmennheten, b) eksemplar av verket vises offentlig uten bruk av tekniske hjelpemidler, eller c) verket fremføres offentlig. Som offentlig fremføring regnes også kringkasting eller annen overføring i tråd eller trådløst til allmennheten, herunder når verket stilles til rådighet på en slik måte at den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til verket. 0 Endret ved lover 23 juni 1995 nr. 37 - se dens II (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 nr. 572), 17 juni 2005 nr. 97 - se dens III (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 630). § 3. Opphavsmannen har krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier, så vel på eksemplar av åndsverket som når det gjøres tilgjengelig for almenheten. Har en annen rett til å endre et åndsverk eller å gjøre det tilgjengelig for almenheten, må dette ikke skje på en måte eller i en sammenheng som er krenkende for opphavsmannens litterære, vitenskapelige eller kunstneriske anseelse eller egenart, eller for verkets anseelse eller egenart. Sin rett efter første og annet ledd kan opphavsmannen ikke fraskrive seg, med mindre den bruk av verket som det gjelder, er avgrenset efter art og omfang. Selv om opphavsmannen har gitt gyldig samtykke til bruken, har han, hvis verket gjøres tilgjengelig for almenheten i slik krenkende skikkelse som nevnt i annet ledd, rett til å kreve at det enten ikke skjer under hans navn eller at det angis på fyldestgjørende måte at de foretatte endringer ikke skriver seg fra ham. Denne rett kan opphavsmannen ikke gi avkall på.

facebook.com

Photos from Northernphotos's post

Here is some pictures i have taken the last wheek with my new drone :) i hope you all enjoy. Have a great evening Ps: i apriciate a like and share ;)

Photos from Northernphotos's post
facebook.com

Photos from Northernphotos's post

Hello here is a couple of pics i took yesterday the aurora was insanely strong, the Kp index was at 6! i hope you all enjoy (please help me by liking and sharing :)

Photos from Northernphotos's post
facebook.com

Aurora timelapse

Here is the timelapse of tonights light show :)

Aurora timelapse
facebook.com

Timeline Photos

Amazing show tonight in this picture i composed a timelapse into one picture, i hope every one enjoy my photos and videos :) like and share to support this page. :D

Timeline Photos
facebook.com

Photos from Northernphotos's post

Fantastic Northernlights tonight, much more photos to come this winter. Hope you all enjoy and if so please like and share :) Fantastisk nordlys i natt mye mere nordlys bilder i vente denne vinteren. håper dere alle like bildene og for å hjelpe meg på veien kan dere like og dele :)

Photos from Northernphotos's post
facebook.com

9/29/16

9/29/16
facebook.com

Timeline Photos

Hello followers i am so sorry for not posting anything recently, but i had the lack of equipment saadly :( but now i am up and running :) and here is my first aurora picture of this season :D enjoy and feel free to support me by sharing ! :)

Timeline Photos
facebook.com

Quiz