Top Local Places

Balsfjord Kommunalteknikk

Sagelvvassveien 6, Storsteinnes, Norway
Local Business

Description

ad

Balsfjord Kommunalteknikk drifter og vedlikeholder  kommunale vannverk og avløpsanlegg med tilhørende anlegg. Balsfjord

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Utslipp fra Mack godkjent

http://nye-troms.no/nyheter/utslipp-fra-mack-godkjent/19.5747

facebook.com

Mestervik m/ Nordby og Malangen brygger. Hovedvannkilde er uttørket og vannsparingstiltak bør iverksettes av alle abonnenter. grunnvanns pumpe vil bli startet, dette kan medføre at vannkvalitet, mengde og trykk kan variere fra normalen.

facebook.com

Untitled Album

Untitled Album
facebook.com

Balsfjord Kommunalteknikk

Balsfjord Kommunalteknikk
facebook.com

Balsfjord Kommunalteknikk's cover photo

Balsfjord Kommunalteknikk's cover photo
facebook.com

Balsfjord Kommunalteknikk

Balsfjord Kommunalteknikk
facebook.com

Balsfjord Kommunalteknikk

Balsfjord Kommunalteknikk
facebook.com

Quiz

NEAR Balsfjord Kommunalteknikk