Top Local Places

Risør kommune

Kommunehuset, Furumoveien 1 (Postboks 158), Risør, Norway
Government Organization

Description

ad

Risør kommunes offisielle facebookside for informasjon til alle som bor i eller er glade i Risør og for dialog med ordføreren. Risør kommune har snaue 7000 innbyggere, i ferieukene sommerstid flerdobles tallet. Risør er kjent for sin unike trehusbebyggelse, sine festivaler, livskraftige kunst- og kulturaktiviteter og et variert næringsliv. Vi er kjent som en attraktiv bokommune med anledning til et rikt friluftsliv på sjø og land, stor frivillig aktivitet og som et sted det er lett å trives.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

Søknadsfrist 20. mars

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

Risør kommune deler hvert år ut 2 stk. stipend til unge talenter mellom 10 og 19 år, hvert på kr 10 000. Stipendet er en honnør til den utvikling og engasjement utøveren har vist og for viljen til stadig å nå litt lenger. Et stipend går til en utøver innen musikk, drama, litteratur eller visuell kunst, det andre innen idrett. Foreslåtte kandidater må være bosatt i Risør kommune. Forslaget skal være skriftlig og sendes post@risor.kommune.no Søknadsfristen er 1. april. Bildet under viser stipendvinnerne fra 2017, Anne Hjort Arntsen, friidrett og Jens Henrik Kverndal, musikk.

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

Quiz