Top Local Places

Naustvoll Gard og kennel Citagarden

, Balestrand, Norway
Locality

Description

ad

Skuledagar med læringsmål knytt opp mot praktisk arbeid, arbeidstilbod utan prestasjonskra og fritidstilbod. Ønskjer du meiningsfulle og tilpassa dagar, som gjev meistring, læring og oppleving?  

Vi har trygge omgjevnader, samt kunnskap, utdanning og erfaring i samhandling mellom dyr og menneske.  

Vi har skuledagar med læringsmål i norsk, natur og miljø, matematikk og samfunnsfag knytta opp mot praktisk arbeid, arbeidstilbod utan prestasjonskrav, fritidstilbod og  avlastning.

Visjonen vår:  Naustvoll Gard skal vere den dyrerike bondegarden der det er godt å vere.

Forretningsideen er å nytte garden sine ressursar og kompetansen til Arne og Anne-Brit, til å selje spesialopphald til grupper av menneske som treng noko anna enn vanleg skule eller arbeidsliv.

Vår styrke er gode dyr i trygge omgjevnader, samt kunnskap og erfaring i samhandling mellom dyr og menneske.

Anne-Brit arbeider òg som lærar, og er utdanna adjunkt med tillegg.  Utdjupa fag på høgskule er naturfag, matematikk, data, media og kulturlandskapsskjøtsel.   Både Arne og Anne-Brit har høgskuleutdanning innan "Garden som pedagogisk ressurs og læringsarena".  Garden er merkegodkjent innan kvalitetssystemet Inn på Tunet, Kvalitetssystemet i Landbruket.

I tillegg er det Schäferhund-oppdrett i namnet Citagarden.  Det er detaljert info om hundane og filosofien bak, på websidene til garden.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Lammingar er oppdatert på heimesida. http://naustvollgard.no/?meny=2&side=817

facebook.com

I dag har den 11-år gamle sauen min fått 2 flotte lam <3

facebook.com

Kåra vèr til sals. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=94934327&fks=94934327

facebook.com

Kennel Citagarden sitt A-kull - juli 2008

Meir info - les på heimesidene til garden http://naustvollgard.no

Kennel Citagarden sitt A-kull - juli 2008
facebook.com

Kennel Citagarden - oppdrett av schäferhund på Naustvoll Gard

Kennel Citagarden - oppdrett av schäferhund på Naustvoll Gard
facebook.com

Kennel Citagarden - oppdrett av schäferhund på Naustvoll Gard

Cita heilt til venstre, Eva heilt til høgre, i mellom dei frå venstre Bexi, Chakka, Bezzi, Bibbi og C-gjengen ca 7 veker gamle. A-kullet i korga :-)

Kennel Citagarden - oppdrett av schäferhund på Naustvoll Gard
facebook.com

Naustvoll Gard og kennel Citagarden's cover photo

Naustvoll Gard og kennel Citagarden's cover photo
facebook.com

Naustvoll Gard og kennel Citagarden's cover photo

Naustvoll Gard og kennel Citagarden's cover photo
facebook.com

2017

Dyr - hestar, hundar og andre.

2017
facebook.com

Koseleg søndagstur :-)

Koseleg søndagstur :-)
facebook.com

Søndagstur :-)

Søndagstur :-)
facebook.com

2017

Dyr - hestar, hundar og andre.

2017
facebook.com

Quiz

NEAR Naustvoll Gard og kennel Citagarden