Top Local Places

Lier Kulturscene

Heggveien 4, Lier, Norway
Performance Art Theatre

Description

ad

Lier kulturscene er en helt ny blackbox-scene som ligger i Lierbyen. Scenen har amfi med plass til ca 250 og topp moderne sceneteknisk utstyr.  Lier Kulturscene

Vi vil Underholde, Utfordre og Utvikle!

Lier kulturscene skal være en aktiv og attraktiv arena for kulturaktivitet, opplevelser og arrangementer. Vårt hovedmål er å styrke et allerede aktivt og engasjert lokalt kulturliv.

Lier kulturscene er en blackbox-scene som bygges sammen med nye Hegg skole i Lierbyen. Scenen har uttrekkbart amfi med plass til ca 260 og ingen fast scene, men mulighet for å bygge opp gulvet. Kulturscenen har nytt sceneteknisk utstyr av høy standard for avvikling av både lys, lyd og AV.
Salen skal gi det lokale kulturlivet godt tilrettelagte lokaler og bidra til et styrket kulturtilbud for innbyggerne i Lier. Den skal gi nye muligheter for aktiviteter og opplevelser for innbyggere og kulturliv. Skolen, kulturvirksomhetene og kulturlivets organisasjoner skal være likeverdige brukere av lokalene. Vi ønsker at Lier kulturscene skal være en kulturarena som skal styrke Lier kommune som aktiv kulturkommune.

Vi vil Underholde:
Vi vil skape rom for god underholdning.
Vi vil gi plass til kreativitet som fører til god underholdning
Vi vil legge til rette for arbeid som fører til god underholdning .
Vi vil at Liers befolkning skal komme til oss fordi de vet det er kvalitet i alle ledd. Både når de ønsker å underholde selv og når de vil bli underholdt.

Vi vil vise Liers høyde og bredde innen kultur

Vi vil Utfordre:
Vi vil utfordre Liungene til å prøve noe nytt.
Vi vil lage et program som gir mulighet til å utvide hver og en sitt forhold til ulike kunstarter og kunstuttrykk.
Vi vil legge til rette for at Liungene skal utfordre seg selv til å tråkke nye stier i sine kulturvirksomheter.

Vi vil Utvikle:
Vi vil legge til rette og oppfordre til utvikling i Liers kulturliv.
Vi vil skape samarbeid på tvers av organisasjoner, kulturuttrykk og kulturell bakgrunn.
Vi vil legge til rette for at utøvere og organisasjoner skal kunne utvikle seg positivt.
Vi vil invitere til samarbeidsprosjekter der profesjonelle og amatører jobber sammen.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

facebook.com

Jonas Fjeld med band sjarmerte en fullsatt Kulturscene i kveld!

facebook.com

Jonas Fjeld går på scenen kl. 19.30!! Vi gleder oss!

facebook.com

facebook.com

Jonas Fjeld kvartett - Utsolgt http://lierkulturscene.no/jonas-fjeld-kvartett

facebook.com

For en festival!

facebook.com

facebook.com

Det er fortsatt noen billetter igjen til Jonas Fjeld neste torsdag! http://lierkulturscene.no/jonas-fjeld-kvartett

facebook.com

facebook.com

Fortsatt noen billetter igjen! http://lierkulturscene.no/jonas-fjeld-kvartett

facebook.com

Er du ungdom og har du Bizzy appen får du rabatter på alle våre forestillinger!

facebook.com

Start påskeferien litt tidlig med Jonas Fjeld på kulturscenen 22.mars! http://lierkulturscene.no/jonas-fjeld-kvartett

facebook.com

Quiz