Top Local Places

Nordre Trysil kirke

Høgåsvegen 11, Jordet i Trysil, Norway
Church/religious organization

Description

ad

Velkommen til Nordre Trysil kirke!
Kontakt:
Trysil kirkekontor tlf. 47775995. Kirketjener tlf. 95554696. Velkommen til Nordre Trysil kirke, kirken for Nordre Trysil sokn.
Vår kirke skal være et godt rom å møtes i, enten det er i glede eller sorg, aktivitet eller stillhet, om det er barn eller voksne, unge eller gamle som kommer hit.
Med denne Facebooksiden vil vi både nå ut til deg som er på nett og som tilhører soknet vårt, og til deg som kommer utenfra og er nysgjerrig på kirken vår.
Velkommen!

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Trysil Kirke

facebook.com

Velkommen til gudstjeneste 7.februar kl 14.00 (merk tidspunktet!) Dåp, nattverd, ofring til Redd barna. Menighetens årsmøte sammen med kirkekaffen rett etter gudstjenesten. Velkommen! :)

facebook.com

– Kan gi større innsikt

facebook.com

Husk gudstjeneste med barnedåp søndag 7.februar kl 14! Og ikke minst årsmøte rett etter gudstjenesten. Det gamle menighetsrådet skal takkes av, og det nye presenteres. Kirkekaffe serveres. Velkommen!

facebook.com

På kirketorget med Jordet Skolekorps

På kirketorget med Jordet Skolekorps
facebook.com

Timeline Photos

Diakoniutvalget inviterer til kulturkveld!

Timeline Photos
facebook.com

Trysil Kirke

facebook.com

Søndag 24.januar feires det grendegudstjeneste i Engerneset samfunnshus. Gudstjenesten begynner kl 18.00. Konfirmanter deltar i ministranttjeneste. Det er nattverd og ofring, og etterpå serverer Engerneset vel kirkekaffe. Hjertelig velkommen!

facebook.com

Årsmøte i Nordre Trysil menighet avholdes søndag 7.februar, rett etter gudstjenesten, som begynner kl 14.00. Vi håper så mange som mulig fra menigheten møter opp! Velkommen!

facebook.com

Timeline Photos

Kirken vår jula 2015.

Timeline Photos
facebook.com

Quiz

NEAR Nordre Trysil kirke