Top Local Places

Filmdigitalisering No

Innvik Nord, Innvik, Norway
Local Business

Description

ad

Starta i 2000 med å digitalisere lyd og film. I dag arbeider vi på fulltid med digitalisering for museum, arkiv, og privat-personar frå heile landet.

Filmdigitalisering AS

Grunna stor interesse for historie, gamle filmar og bilde, starta eg i 2000 med å digitalisere eige filmarkiv.

I den første tida var utstyret enkelt og tidkrevjande å bruke. Etter ei tid vart maskinpark og kompetane monaleg oppgradert.

I 2006 starta eg med sikring og digitalisering av gamle filmar for andre, og i tida fram til 2010 bygde vi gradvis opp maskinparken.

Vi oppretta heimeside med priskalkulator i 2010, og har no nye kundar frå heile landet. Vi arbeider kontinuerleg med utvikling av firmaet i form av nye typar maskiner. Filmdigitalisering AS er eit av få firma i Norge, som har spesialisert seg på digitalisering av ulike analoge format.

I 2012 er maskinparken oppgradert til eit profesjonelt nivå. Mellom anna med 16mm filmskannar som kan digitalisere film med og utan lyd i HD kvalitet.

I 2014 starta vi Filmteknisk Samling, som viser den tekniske utviklinga innen film og lyd.

Vi har i 2015 bygd ut studioet med nyrestaurerte proff maskiner frå perioden 1970 til 1990. Vi har U-matic, DV og Betacam SP m.fl.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Untitled Album

Untitled Album
facebook.com

Næringsdagane

Filmdigitalisering var til stades på Næringsdagane 2017 på Hotell Alexandra. Eigen stand på Næringstorget.

Næringsdagane
facebook.com

Timeline Photos

Du finn oss på Næringstorget onsdag 10.05.2017 kl. 15.00 på Alexandra Hotell i Loen!

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Litt reklame på ein solfylt fredag.. Tirsdag 9/5 viser vi litt gammal film, og informerar om digitalisering til Stryn pensjonistlag. Onsdag 10/5 er vi på plass på Næringsdagane på Hotell Alexandra i Loen. Torsdag 11/5 kjem det eit TV team frå Asia på besøk og lagar reportasje om bl.a. Filmteknisk Samling..! :-)

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

God Påske!

Timeline Photos
facebook.com

Photos from Filmdigitalisering No's post

Snart sommar! Då blir det ut på nye eventyr for å opplyse om digitalisering av analoge format, og om kva betydning det har for lokalsamfunn å få laga sin eigen historiefilm. www.filmdigitalisering.no har ei målsetting: Ta vare på fortida, for framtida! Vi tar og oppdrag med dokumentering av notida, i form av film, lyd og bilde. Ta kontakt!

Photos from Filmdigitalisering No's post
facebook.com

Landsmøte Byggmesterforbundet i S&Fj 2017 HD

https://www.youtube.com/watch?v=y_6Nb1pInL8

facebook.com

Ny ladning med film frå Flora Historielag i dag. Fint å sjå at historielaget i Florø tar tak, og får fram i lyset gammal filmhistorie. Formata varer ikkje evig, derfor er det viktig å kopiere dette før det er for seint. Flora Historielag går her føre med eit godt eksempel, og vi håpar fleire liknande lag gjer det same, så viktig lokalhistorie ikkje blir gløymd!

facebook.com

Photos from Filmdigitalisering No's post

Konfirmant, eller andre jubileum som skal feirast framover? Gje den perfekte gåve, i form av bilde, lyd eller film! Vi digitaliserar dei gamle opptaka for deg i god tid før festen! www.filmdigitalisering.no

Photos from Filmdigitalisering No's post
facebook.com

Photos from Filmdigitalisering No's post

Treng du hjelp til digitalisering av lysbilde, lyd eller film? Filmdigitalisering AS i Innvik digitaliserar desse historiske formata. Her kan du og sjå Filmteknisk Samling og Filmstudioet. Her er mykje teknisk historie og sjeldne avspelarar. www.filmdigitalisering.no

Photos from Filmdigitalisering No's post
facebook.com

Firdaposten om Lokalhistorisk filmframsyning i Florø: http://www.firdaposten.no/kultur/flora-historielag/flora/rekordmange-ville-sja-floro-i-gamle-dagar/s/5-16-139215

facebook.com

Quiz

NEAR Filmdigitalisering No