Top Local Places

Bygda Kystlag

Hamnvik, Hamnvik, Norway
Community Organization

Description

ad

Bygda Kystlag holder til i Ibestad Kommune og skal fremme arbeidet for vern og bruk av allmenn kunnskap om norsk kystkultur, i samsvar med formålsparagrafen til Forbundet KYSTEN.
Herunder:
Lokale tradisjoner knyttet til båter, bygninger, anlegg, teknisk og annet utstyr, redskap, driftsmåter, håndverk, sjømannskap, miljø og levevis. Bygda Kystlag vil samarbeide med andre kystlag, kulturetater/politiske organ, museum, skoler, foreninger og lignende om aktuelle kulturvern oppgaver.

Alle kan være medlem av Bygda Kystlag.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Timeline Photos

Generalforsamling i kystlaget⚓️

Timeline Photos
facebook.com

Generalforsamling og Informasjonsmøte Bygda Kystlag

NB! Møtet er i kommunestyresalen / Rådhuset - Ibestad kommune. Fredag 05.mai kl. 18:00 AGENDA 1. Godkjenning av innkalling -Innkalling og saksliste 2. Konstituering -Møteleder og referent 3. Valg av styre 4. Informasjon om status og gjenstående oppgaver på skuta. Mer informasjon om skuta og prosjektet: http://fuglo1877.blogspot.no/p/historikk-med-mere.html. Alle er hjertelig velkommen!

Generalforsamling og Informasjonsmøte Bygda Kystlag
facebook.com

Fuglø: Om Fuglø-prosjektet

GENERALFORSAMLING OG INFORMASJONSMØTE MS FUGLØ Fredag 5.mai kl 1800 Kommunestyresalen / Ibestad rådhus Alle er hjertelig velkommen! Om MS Fuglø: MS FUGLØ er skuta som hver høst solgte epler og grønnsaker fra Vestlandet til de Nord-norske bygder. Skuta ble bygd i 1877 og har de siste årene vært gjen-nom en omfattende restaurering ved Nordnorsk Fartøyvernsenter. Mer informasjon om skuta og prosjektet: http://fuglo1877.blogspot.no/p/historikk-med-mere.html. Skuta vil i løpet av våren 2017 være ferdig restaurert ved fartøyvernsenteret. Bygda kystlag ble i desember 2016 opprettet for å overta skuta etter restaureringen slik at den for framtiden skal kunne ha sin hjemmehavn i Ibestad. Alle kan være medlem i kystlaget og skuta skal benyttes i størst mulig grad.

facebook.com

Gunnar

facebook.com

Bygda Kystlag's cover photo

Bygda Kystlag's cover photo
facebook.com

Lukten av Epler - "teaser"

SUKSESS! Bygda kystlag har nå fått bekreftet at MK Fuglø blir overdratt til laget som ansvarlig forpakter. Et av Nord-Norges eldste flytende kulturminner skal nå flytte til kommunen. HURRA! 🇳🇴🎉🎅 - det var litt av en julegave til innbyggerne i Ibestad kommune!

facebook.com

Bygda Kystlag

facebook.com

Det er en glede å informere om at Bygda Kystlag i Ibestad Kommune nå er stiftet og under registrering. Lagets intensjoner og formål ble presentert for et samlet kommunestyre på Hamnvik Handelssted Donsegården 15.desember, og kystlaget mottok svært hyggelige tilbakemeldinger på initiativet. Interimstyret i laget består av: Dag Sigurd Brustind, Geir Arne Ekman, Terje Andreassen, Willy Arntzen og Jan-Roger Eriksen. Vi gleder oss til å presentere nærmere planer for kommunens innbyggere og alle andre som ønsker å bli med/følge kystlagets utvikling i tiden som kommer. Lik siden så blir du oppdatert på siste nytt.

facebook.com

Bygda Kystlag's cover photo

Bygda Kystlag's cover photo
facebook.com

Bygda Kystlag

Bygda Kystlag
facebook.com

Quiz

NEAR Bygda Kystlag