Top Local Places

Gratangen Historielag

, Gratangen, Norway
Organization

Description

ad

Gratangen Historielag har som målsetting å samle alle historieinteresserte til kurs,møter, befaringer og studieturer, og å samle bilder og historier. Facebook har allerede mye interessant på sidene Gratangen før og nå. Også bilder har sin egen side. Nå er det på tide å samle alle interesserte til å møtes for å arbeide mot felles mål. Gjennom historielaget blir vi også med i en større, regional organisasjon, se: http://www.troms.historielag.org/.
Også lokalhistorisk Institutt bidrar med mye nyttig i sine utgivelser av bl.a. Arkivmagasinet og andre lokalhistoriske utgivelser.
De fleste nabokommunene har sine historielag og vil være naturlige samarbeidspartnere.

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Gratangen Historielag

Her finner dere en film med en viktig historie fra Gratangen også: https://tv.nrk.no/program/FOLA02009670/barn-av-oestavinden

facebook.com

Historielaget hadde et positivt møte med ordfører og rådmann om videreføring av arbeidet med bygdeboka for Gratangen i desember 2014. Det førte til ei bevigning fra Gratangen på 24 000 for å oppgradere databasen Tore Meyer har bygget opp. Den er registrert i et steinalderspråk, men kan gjøres tilgjengelig for en ny forfatter for ca 60 000. Vi ser ikke at noe har skjedd med arbeidet etter det, men AP har fulføring av arbeidet på programmet. En e-post fra alle som ønsker dette arbeidet fullført kan være nyttig. Halvparten av Gratangens befolkning mangler si bok, men grunnlaget er ferdig. Det trengs oppgradering - og noe mer arbeide for perioden 1925 til 1946, 70 år klausul på kirkebøker gjør nå denne perioden tilgjengelig. Historielaget arbeider sammen med Tore for å få ferdig et registreringsskjema der alle opplysninger for familier fram til i dag kan legges inn. Ei ny bygdebok bør være oppdatert, og ikke avsluttes med forrige generajon. Engasjer dere i dette arbeidet!!!

facebook.com

Quiz

NEAR Gratangen Historielag